Corona: Status og anbefalinger

Vi følger løbende sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger vedrørende corona-smitte. Det betyder, at alle fodboldaktiviteter aflyses til og med den 13. april. Samtidig opfordres fodboldklubberne til også at indstille alle aktiviteter i samme periode.

Opdateret pr. 6. april 2020 kl. 21.45:
(spørgsmål og svar-afsnittene opdateret pr. 6. april 2020 kl. 22.30)

Alle fodboldaktiviteter aflyses til og med den 13. april
I forlængelse af udmeldingerne fra de danske myndigheder aflyses alle DBU Jyllands fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer til og med den 13. april 2020.

Desuden opfordres fodboldklubberne til at indstille alle aktiviteter i samme periode – såvel indendørs som udendørs aktiviteter – såvel på fodboldbanen som i mødelokaler o.s.v.

I forlængelse af regeringens pressemøde mandag den 6. april afventer vi nærmere retningslinjer fra Danmarks Idræts-Forbund. 

Helt overordnet følger vi og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger og skal derfor generelt henvise hertil.

Derfor opfordrer vi også til, at alle bliver væk fra fodboldbanerne i denne tid og at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme. Fodboldklubberne og de frivillige ledere kan og skal dog ikke pålægges at sikre, at påbuddene overholdes. Det er i sidste ende politiets ansvar, men vi sender en kraftig appel om at lytte til myndighederne.
Læs mere om opfordringen i denne fælles udmelding fra breddefodbolden.

Vores fælles ansvar
Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Kontakt til vores medarbejdere
Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling er omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra og med onsdag den 25. marts.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland er ovetgået til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.

Hvad sker der nu med kampe og kurser?
Alle fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer frem til og med den 13. april 2020 aflyses.

Fodboldkampene vil enten blive aflyst eller udsat til at blive gennemført på et senere tidspunkt. Dette afhænger af, hvad der sker efter den 13. april. Vi vil løbende opdatere klubberne med informationer om, hvordan fodboldklubberne skal forholde sig. Klubberne skal dog på nuværende tidspunkt ikke gøre noget. DBU Jyllands administration sørger således for at afmelde de påsatte dommere.

Alle kurser, seminarer og lignende aflyses. Eventuelt vil arrangementerne blive flyttet til et senere tidspunkt. Dette afhænger af, hvad der sker efter den 13. april. De tilmeldte deltagere vil blive direkte kontaktet af os.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi skal desuden henvise til ”spørgsmål og svar-afsnittet”, hvor man vil kunne finde hjælp i forhold til de mest stillede spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Yderligere informationer
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 7020 0233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)

Idrættens forsikringer: www.idraettensforsikringer.dk

Spørgsmål og svar om træning og kampe

Hvad sker der med de planlagte træningskampe og regionale træningsturneringer?+

Alle planlagte træningskampe annulleres i nedlukningsperioden, inkl. de regionale træningsturneringer.

DBU Jylland sørger for at afbestille dommere, også for private træningskampe, hvor dommeren er bestilt via KlubOffice.

Hvad sker der med alle turneringskampe og pokalkampe?+

Alle planlagte turneringskampe i nedlukningsperioden udsættes. DBU Jylland sørger for at afbestille dommere.

Se denne artikel med forskellige scenarier for turneringsafvikling afhængigt af, hvornår sundhedsmyndighederne melder alt klar.

Hvad sker der med de nye eFodboldstævnekampe?+

Alle planlagte eFodboldstævner i nedlukningsperioden udsættes.

Alle udsatte kampe skal afvikles på et nyt tidspunkt efter Corona-nedlukning. Tidspunktet aftales i dialog mellem klubberne, og ved enighed sender hjemmeklub mail til DBU Jylland med kampnr. og nyt tidspunkt - bemærk, at dette ikke kan foregå via KlubOffice.

Fortsættes Skolepokalens afsluttende kampe?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i Skolepokalen til efter nedlukningsperioden.

Skal vi selv afbestille dommere?+

Nej. DBU Jyllands afbestiller dommere til alle kampe i nedlukningsperioden, hvis holdet er tilmeldt eller kampen arrangeret via KlubOffice.

Må vi stadig gå til træning i klubben?+

Vi opfordrer alle klubber til at indstille al aktivitet - både indendørs og udendørs.

Må vi bruge klubbens anlæg, stadion, kunstgræsbane, multibane, mv. til træning i privat regi?+

På baggrund af statsministerens seneste påbud og opfordringer på pressemødet tirsdag aften den 17. marts, vil vi på det kraftigste opfordre alle til at blive væk fra fodboldbanerne i denne tid og også, at forældre tager ansvar for, at deres børn gør det samme.

Fodboldklubberne og de frivillige ledere kan og skal dog ikke pålægges at sikre, at påbuddene overholdes. Det er i sidste ende politiets ansvar, men som repræsentanter for det organiserede Fodbolddanmark vil vi stærkt opfordre danskerne til at lytte til myndighederne og ikke forsamle sig – heller ikke selvom det er udenfor.

Se mere om opfordringen her.

Afsones karantænedage, når kampe er udsat?+

Nej, det gør de ikke.

I turneringsreglementets § 20.10 står således:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Spørgsmål og svar generelt

Hvad er konsekvenserne for breddefodbolden lige nu?+

Alle DBU Jyllands fodboldkampe, stævner, kurser, seminarer, klubbesøg og andre arrangementer aflyses fra og med torsdag den 12. marts 2020 og til og med mandag den 13. april 2020.

Hvor længe er al fodboldaktivitet lukket ned?+

Ind til og med mandag den 13. april 2020. Dette kan dog forlænges afhængigt af myndighedernes krav og anbefalinger.

Hvorfor er udendørs aktiviteter også aflyst/udsat?+

Regeringens anbefalinger i denne omgang relaterer sig først og fremmest til indendørs aktiviteter. Vi har dog den holdning, at alle fodboldaktiviteter, både indendørs og udendørs, bør aflyses. For selv om de fleste fodboldaktiviteter foregår under åben himmel, så vil medlemmer, frivillige, dommere, forældre m.fl. stadig færdes og være tæt sammen i klublokaler, omklædningsrum m.v., og det vil ikke være hensigtsmæssigt i den nuværende situation.

Kan vi komme i kontakt med DBU Jyllands personale?+

Som følge af Corona-krisens fortsatte udvikling er omkring 90 procent af den samlede medarbejderstab i DBU Jylland hjemsendt gældende fra og med onsdag den 25. marts.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland fra onsdag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket bl.a. indebærer, at telefontiden bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10-12), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden er alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende, såvel centralt som regionalt.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Har du brug for at komme i kontakt med DBU Jylland, kan det fortsat ske via info@dbujylland.dk.

Hvad sker der med fodboldkampene i lukkeperioden?+

Fodboldkampene vil enten blive aflyst eller udsat til at blive gennemført på et senere tidspunkt. Se spørgsmål og svar om turneringer i ovenstående blå boks.

DBU Jyllands administration sørger ligeledes for at afmelde de påsatte dommere.

Hvordan skal vi forholde os i vores egen klub?+

Alle fodboldklubber opfordres til at indstille alle aktiviteter i samme periode.

Vi er fuldt ud klar over, at disse tiltag vil påvirke fodbolden og mange fodboldklubber negativt, men vi har den klare opfattelse, at vores samfundsmæssige ansvar som organisationer og foreninger og vores fælles interesse i at beskytte de danske borgere og hjælpe myndighederne vægter højest i denne helt ekstraordinære situation.

Spørgsmål og svar om kurser, møder, mv.

Kan vi udskyde afholdelse af generalforsamlingen?+

Myndighederne har den 17. marts forbudt alle forsamlinger med mere end 10 deltagere frem til foreløbig den 10. maj. Forbuddet trådte i kraft fra kl. 10 onsdag den 18. marts.

DIF bakker op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne. På baggrund af ovenstående, er det derfor DIF's generelle opfordring, at også generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder udsættes eller afholdes online, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger. Også selvom der er færre end 10 deltagere.

Hvad sker der, hvis vi udsætter en generalforsamling?+

Hvis en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen ifølge Danmarks Idrætsforbund handle efter følgende anbefalinger:

Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende. Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling.

Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt. Den udsatte generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at situationen er normaliseret. Bemærk, at det er det ordinære møde, der udsættes og derfor også det ordinære møde, der senere afholdes. Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Den midlertidige bestyrelse kan desuden overveje at aflægge en uformel beretning for mellemperioden, så medlemmerne orienteres særskilt om dette.

Se også Danmarks Idræts-Forbunds anbefalinger her.

Jeg er tilmeldt et kursus/seminar via DBU Jylland, skal jeg møde op?+

Alle kurser, seminarer og lignende aflyses. Eventuelt vil arrangementerne blive flyttet til et senere tidspunkt. De tilmeldte deltagere vil blive direkte kontaktet af os.

Klubber, der har bestilt klubkurser i lukkeperioden, vil blive kontaktet med henblik på aflysning. Ingen DBU-instruktører leder kurser i perioden.

Spørgsmål og svar for dommere

Hvad sker der med mit kampprogram indtil den 13. april?+

Du vil blive pillet af ALLE allerede påsatte kampe frem til og med den 13. april. Det gælder både indendørs og udendørs kampe. Vejledninger og udviklinger vil ligeledes blive fjernet fra dit kampprogram – frem til den 13. april.

Du vil ikke blive påsat nye kampe i perioden fra d.d. til og med den 13. april 2020. Vi vil i ugen op til den 13. april vurdere, om der kan påsættes kampe efter den 13. april.

Kort sagt – dit kampprogram bliver fuldstændig tomt frem til og med den 13. april.

Skal jeg møde op til obligatorisk teorigennemgang eller fysisk/teoretisk test?+

ALLE obligatoriske teorigennemgange, fysiske- og teoretiske test er aflyst, og du skal derfor ikke møde op til disse arrangementer.

På grund af de ekstraordinære omstændigheder har DBU Jyllands Dommerudvalg valgt at suspendere kravene til obligatorisk teorigennemgang, fysisk og teoretisk test for forårssæsonen 2020.

Det vil sige, at når fodboldturneringen genoptages, vil du som dommer kunne blive påsat kampe - uanset om du har gennemført obligatorisk teorigennemgang fysisk og teoretisk test eller ej. Hvornår turneringen genoptages, vides endnu ikke.

Du vil samtidig beholde din nuværende indplacering i forårssæsonen, uanset om du har deltaget i test og teorigennemgang eller ej.

Vi vil forsøge at gennemføre obligatorisk teorigennemgang og fysisk- og teoretisk test i løbet af forårssæsonen, eller senest inden sommerferien, så vi kan få de sidste dommere igennem – og gjort klart til efterårssæsonen.

Bliver mit kursus gennemført i perioden frem til 13. april?+

ALLE kurser under den strukturerede dommeruddannelse er aflyst, og du skal derfor ikke møde op til disse kurser.

Hvem kan jeg henvende mig til med andre dommerrelaterede spørgsmål?+

Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte DBU Jylland på mail: info@dbujylland.dk .

Spørgsmål og svar om økonomi

Kan medlemmer kræve kontingentet retur?+

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF's klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer heller ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er nemlig udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

Læs desuden vores opfordring til medlemmerne her.

Vi står med en økonomisk udfordring, fordi vores klubstævne er blevet aflyst. Hvad gør vi?+

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen i deres hjælpepakke foreløbigt iværksat to ordninger.

Kompensationsordning for arrangementer +1000
Ordningen er målrettet arrangører, der som følge af coronaudbruddet og de nødvendige myndighedstiltag har været nødt til at aflyse eller udskyde arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 6. marts til 9. juni 2020. Læs alle forudsætningerne for at søge om kompensation på virk.dk, hvor du også ansøger om kompensation.
Se mere om forlængelsen af ordningen her.

Lønkompensationsordning
Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale.

Nyttige links: 
• Aftale og fakta om ordningen – herunder krav ifm. ansøgning
• Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Hvornår skal vi aflyse et privat klubstævne?+

Der er desværre ikke et klart svar. Vi kan kun opfordre til at følge myndighedernes henvisninger.

Kan vi få vores depositum for et planlagt stævne/arrangement tilbage?+

Ja, det er muligt.

Tryg har indført et særligt tiltag, der gør det muligt for forbund, foreninger og klubber under DIF at få refunderet sit depositum for planlagte events via Idrættens forsikringer.

Tiltaget gælder for idrætsarrangementer, som er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2020, og som der skal betales restbeløb for inden 1. maj 2020.

De nærmere betingelser for at få dækket depositum er:

  • At der er indbetalt depositum for et sports- eller idrætsarrangement, som er planlagt til afholdelse inden 01.07.2020
  • At der skal betales restbeløb inden 01.05.2020
  • Aftalen gælder ALENE police 654 1440 938 828 til DIF/DGI (ingen andre kunder er omfattet). Se policen for Idrættens forsikringer her
  • Max. erstatning pr. sag udgør 70.522 kr.
  • Anmeldelse til FGA (Falck Global assistance) skal ske max. 3 dage før dato for betaling af restbeløbet
  • Foreningen/forbundet kan ikke opnå dækning under rejseforsikringen, hvis der bestilles rejser m.v. til samme arrangementet/konkurrence (eller et der afløser det oprindelige), med mindre corona-situationen er normaliseret jf. udenrigsministeriets rejseanvisninger for destinationen
  • Tryg vil ved erstatning af kompensation for depositum indtræde i Foreningernes/Forbundenes eventuelle rettigheder overfor udbyderen af rejsen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Idrættens forsikringer, herunder policer og forsikringsvilkår her. Siden vil løbende blive opdateret med seneste nyt.

Har du konkrete spørgsmål vedr. skadesdækning, så læs mere på Trygs hjemmeside eller ring på telefon 44 20 26 76.

Opkræver DBU Jylland holdgebyrer?+

DBU Jylland udsendte tirsdag den 31. marts månedsfaktura til de jyske fodboldklubber vedr. årskontingent. Der opkræves ikke holdgebyrer.

Se meget mere i denne artikel.

Skal trænere stadig have betaling (nu hvor alting er lukket ned og der ikke trænes og spilles kamp)?+

De fleste idrætsforeninger gør brug af skattefri omkostningsgodtgørelse til trænere, som skal have betaling. Omkostningsgodtgørelse er ikke løn, men godtgørelse for afholdte omkostninger. Derfor skal der som sådan ikke ske nogen reduktion af den aftalte godtgørelse. Men der kan/skal selvfølgelig ikke betales kørselsgodtgørelse for kilometer, der ikke er blevet kørt.

Hvis der er tale om et decideret ansættelsesforhold, skal en træner, der normalt får løn, også have løn i den periode som denne, hvor han/hun ikke kan arbejde i idrætsforeningen.

Der kan dog være mange forhold, der spiller ind. Derfor er det svært at give et præcist svar.

Kan en fodboldklub søge lønkompensation til f.eks. en lønnet forretningsfører eller en cafeteriamedarbejder?+

Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale. Alle virksomhedsformer er omfattet af ordningen, inklusiv foreninger, hvis de modtager mindre end 50 procent af deres driftsudgifter i offentlige tilskud. Andelen af medarbejdere, der skal hjemsendes, skal være mindst 30 procent, eller mere end 50 ansatte. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne.