Dommervagt

Dommervagten bedes benyttes af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.

Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

Åbningstider (gældende fra den 2. august 2021) 
Mandag - torsdag kl. 16.00-19.15
Fredag kl. 15.30-19.00
Lørdag kl. 8.30-19.00
Søn- og helligdage kl. 8.30-16.00 

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 15.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.

VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Lav gerne kamp- eller dommernr. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration. Fra foråret 2021 er der indført hverdagsdommervagt man- torsdag i tidsrummet 16.00 - 19.15 (se åbningstider)
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) - find din lokale dommerpåsætter her.