Måske har du været børnetræner før, eller måske er det første gang, du stifter bekendtskab med rollen som børnetræner i din klub.

Uanset om du er ny eller garvet, kan det være en fordel at få genopfrisket spillereglerne i børnekampe, inden forårssæson bliver fløjtet i gang.

I efteråret 2023 trådte en række nye regler i kraft i børnefodbolden - altså regler gældende for spillere fra U12 og nedefter.

Hvorfor? For at sikre en endnu bedre kampoplevelse for børnene og et bedre flow i spillet generelt.

For hvem? Spillereglerne gælder for alle stævner og kampe i børnefodbold under DBU Jylland - det vil sige 3 mod 3, 5 mod 5 og 8 mod 8. Reglerne gælder udelukkende i børnefodbold - og altså ikke for 8 mod 8 for ungdomshold (U13 og opefter).

Nedenfor finder du det komplette regelsæt for spillereglerne i de tre spilleformer:

3:3
5:5
8:8 (børn)

Bemærk dog, at det i alle tilfælde er vigtigst, at børnene har en god oplevelse. Det overtrumfer i denne sammenhæng klart behovet for at følge alle regler til punkt og prikke.
 

Få overblikket over spillereglerne i børnefodbolden:

3:3

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller drible med bolden selv.

Målspark+

Også her er det op til spilleren med bolden selv at beslutte, om han/hun vil sparke til bolden, eller drible med bolden selv. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang.

Indkast+

Det er tilladt at tage indkast i 3 mod 3-fodbold. Det er også en mulighed at både drible eller sparke, når bolden har været ude over sidelinjen. Husk at bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang. Der kan ikke scores direkte på indspark eller indkast.

Hjørnespark+

Hjørnespark er ikke med i 3 mod 3-fodbold, der spilles kun med målspark. 

Gule og røde kort+

Kamplederen behøver ikke at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke benyttes i børnefodbold.

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Antal spillere til kamp+

Der er ingen øvre grænse for, hvor mange spillere man kan have med til kampe og stævner under DBU Jylland. Men hvis man fx til en kamp i 3 mod 3 har syv-otte-ni spillere klar, så anbefaler vi, at man i stedet melder to hold til.

Usportslig optræden+

Kamplederen har mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når spillerne bevidst sparker bolde ud over egen mållinje i 3 mod 3, fordi der ikke spilles med hjørnespark. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.

Presfri zone+

Ved målspark skal det forsvarende hold trække tilbage til midten af banen og må først krydse denne, når bolden er sat i spil.

Dette betyder ikke, at der er en bestemt zone, hvor modspillerne aldrig må komme ind i, men det er blot for at sikre, at keeperens igangsætning er beskyttet – præcis som ved et målspark i det færdige spil (11 mod 11).

Keeperen må altid gerne sætte spillet i gang, uagtet om modspillerne er nået tilbage til banens midte.

5:5

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller drible med bolden selv.

Målspark+

Også her er det op til spilleren med bolden selv at beslutte, om han/hun vil sparke til bolden, eller drible med bolden selv. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang.

Indkast+

Det er også en mulighed at både drible eller sparke, når bolden har været ude over sidelinjen. Husk at bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang. Det også tilladt at tage indkast i 5 mod 5-fodbold. Der kan ikke scores direkte på indspark eller indkast.

Hjørnespark+

Hjørnespark kan tages som spark eller som en dribling fra hjørnet. Bolden skal ligge stille, inden spillet bliver sat i gang, og afstandsreglen er fem meter.

Tilbagelægninger til keeperen+

I U10 i 5 mod 5 gælder det, at det ikke er tilladt for keeperen at samle tilbagelægninger fra holdkammerater op i hænderne. I kampe i 5 mod 5 for U8 og U9 er det tilladt for keeperen at samle afleveringer fra holdkammeraterne op.

Gule og røde kort+

Kamplederen behøver ikke at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke benyttes i børnefodbold.

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Antal spillere til kamp+

Der er ingen øvre grænse for, hvor mange spillere man kan have med til børnekampe og -stævner under DBU Jylland.

Usportslig optræden+

Kamplederen har mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. Ved gentagne tilfælde kan kamplederen evt. også tildele et straffespark. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når det sparkende hold sætter spillere helt ind foran keeperen for at genere dennes udsyn på frispark, fordi der ikke spilles med offside. 
  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.
(Gælder i alle rækker på nær i laveste niveau)

Færre spillere på banen, når et hold kommer foran med tre mål+

Når holdet kommer foran med tre må, skal der tages en spiller ud for at give mere tid og plads til de svageste spillere. Den udskiftede spiller må indsættes igen, når/hvis holdet igen blot er foran med to mål.
(Gælder kun i laveste niveau)

Presfri zone+

Ved målspark skal det forsvarende hold trække tilbage til midten af banen og må først krydse denne, når bolden er sat i spil.

Dette betyder ikke, at der er en bestemt zone, hvor modspillerne aldrig må komme ind i, men det er blot for at sikre, at keeperens igangsætning er beskyttet – præcis som ved et målspark i det færdige spil (11 mod 11).

Keeperen må altid gerne sætte spillet i gang, uagtet om modspillerne er nået tilbage til banens midte.

8:8

Begyndelsessparket+

Når kamplederen fløjter kampene i gang, er det op til spilleren ved bolden at beslutte, om hun/han vil sparke til bolden eller drible med bolden selv.

Hjørnespark+

Hjørnespark tages fra et punkt mellem sidelinjen og målfeltet. Det tages som hidtil jf. Fodboldloven. 

Gule og røde kort+

Kamplederen behøver ikke at blive udstyret med gule og røde kort, da det ikke længere må benyttes i børnefodbold.

NB: Dog kan kamplederen anvise en træner at give en bestemt spiller en pause på fem minutter, hvis dennes opførsel vurderes upassende. Der må i stedet indsættes en anden spiller. 

Usportslig optræden+

Kamplederen har mandat til at tildele et frispark, hvis han/hun oplever, at spillere eller trænere åbenlyst optræder i strid med spillets ånd eller sund fornuft. Ved gentagne tilfælde kan kamplederen evt. også tildele et straffespark. 

Eksempler på usportslig optræden: 

  • Når det sparkende hold sætter spillere helt ind foran keeperen for at genere dennes udsyn på frispark, fordi der ikke spilles med offside. 
  • Når der bevidst laves eller opfordres til bevidst at lave (grove) frispark på modstandere, fordi der ikke spilles med udvisninger. 
  • Når det ene hold bevidst søger at trække tiden ved at undlade at igangsætte spillet. 

I det nærmest utænkeligt tilfælde, hvor ovenstående ikke måtte være nok til at sikre, at alle implicerede parter, herunder specifikt børnene, har en god oplevelse med kampen, er det kamplederens ret at afbryde kampen før tid, hvis dette skønnes nødvendigt. 

Ekstra spiller på banen, når et hold kommer bagud med tre mål+

Når holdet er bagud med tre mål, må der indsættes en ekstra spiller for at udligne forskellen og udjævne kampens matchning for begge hold. Den ekstra spiller skal tages ud igen, når/hvis holdet er igen er bagud med to mål.
(Gælder i alle rækker på nær i laveste niveau)

Færre spillere på banen, når et hold kommer foran med tre mål+

Når holdet kommer foran med tre må, skal der tages en spiller ud for at give mere tid og plads til de svageste spillere. Den udskiftede spiller må indsættes igen, når/hvis holdet igen blot er foran med to mål.
(Gælder kun i laveste niveau)

Podcast: Få forklaret spillereglerne af David K. David K. Nielsen, fodboldfaglig rådgiver i DBU's Børneenhed

Spillereglerne trådte i kraft i efteråret 2023 og er stadig gældende. Der er ikke sket nogle ændringer siden.