Når voksne trænere eller forældre under børnefodboldkampe dirigerer med de unge spillere på banen, så er det jo gjort i den bedste mening. Desværre er det som oftest en velment misforståelse, som nærmere bremser børnenes fodboldudvikling, fremfor at gavne selvsamme udvikling.

For ved at styre børnene fra sidelinjen fratager du dem deres selvstændighed. Og dermed evnen til at lære at træffe egne beslutninger, hvilket er en vigtig egenskab i udviklingen af en fodboldspiller og et menneske i øvrigt.

Det er holdningen hos DBU Jyllands børneudvalg, som forsøger at sætte fokus på netop den del med en såkaldt ”Silent Week” i hele uge 18.

Her ønsker vi, at alle trænere og forældre parkerer tilråbene og lader børnene selv styre slagets gang. Opmuntrende klap er meget velkommen, men vi opfordrer til at lade børnene træffe egne beslutninger uden at fortælle dem, hvad de skal gøre.

Mange vil nok faktisk opleve, at børnene sagtens selv kan spille fodbold. Jørgen Rasmussen, formand for DBU Jyllands børneudvalg

Lad ikke de voksnes mundtøj styre børnenes bentøj
Jørgen Rasmussen er formand for DBU Jyllands børneudvalg, og han tror på, at konceptet kan være med til at udvikle endnu bedre og gladere fodboldspillere.

- Det er en knaldgod idé. Vi skal lade børnene være børn og lære dem selv at træffe beslutninger i nuet. De klarer det jo fint i skolegården, uden at der står voksne og fortæller dem, hvad de skal gøre, siger han.

Netop med Silent Week håber børneudvalgsformanden, at trænere og forældre skruer helt ned for tilråbene, så der er mere plads til at børnene selv kan blomstre i spillet.

- Ved at de voksne ikke kommer med konstante tilråb og anvisninger som ”skyd”, ”spil” eller ”løb derhen”, giver du børnene tid og plads til selv at træffe beslutninger, snakke sammen og bedre udvikle deres spilforståelse, lyder det fra Jørgen Rasmussen, der tilføjer:

- Børnefodbold er ikke playstation for voksne.

Hvad er Silent Week?

Silent-princippet for al børnefodbold (U12 og nedefter)

  • Trænere og forældre opfordres til helt at undlade at dirigere med børnene på banen
  • Opmuntrende klap er dog mere end velkommen
  • De voksne træder fysisk to skridt væk fra sidelinjen for at give børnene plads
  • Idéen er, at børnene selv skal lære at løse selve spillet. Det er mest gavnligt for deres fodboldudvikling
  • Silent Week gælder for alle kampe og stævner med børnefodbold under DBU Jylland i uge 18
  • På udvalgte spillesteder vil ambassadører fra DBU Jylland uddele ”hold kæft”-bolscher og flyers
  • Silent-princippet har med succes været afprøvet hos både DBU Fyn og DBU Sjælland i løbet af 2023

Færre råb = mindre forvirring
Et kendt mantra i børnefodbold lyder ”Don’t talk to the player on the ball – he/she is busy”. Og det udtryk indkapsler meget godt, hvad Jørgen Rasmussen og co. håber at opnå med Silent Week.

- Vi vil gerne arbejde hen mod, at trænerne generelt råber og dirigerer mindre under kampene. Mange vil nok faktisk opleve, at børnene sagtens selv kan spille fodbold.

Ofte vil tilråb fra sidelinjen nærmere forvirre de unge fodboldspillere end gavne deres spil. Især hvis flere kommer med de velmenende tilråb.

- Det er desværre ikke usædvanligt, at træneren har fortalt spillerne én ting, og forældrene så råber noget andet. Det er i sagens natur forvirrende, og kan være medvirkende til, at de kan miste lysten til at spille fodbold.

Jørgen Rasmussen slutter med at appellere til, at børnetrænerne har tålmodighed med den mindre guidende tilgang til trænerhvervet.

- Hvis en niårig er vant til at blive dirigeret meget med, så skal han eller hun nok lige have lidt tid til at spille under de her ”nye” forhold. Det kan sagtens kræve en tilvænningsperiode. Så hav lidt tålmodighed, lyder opfordringen fra DBU Jyllands formand for børneudvalget, Jørgen Rasmussen.

Det er ikke tanken, at alle fremtidige stævner eller enkeltkampe skal foregå i denne form, men DBU Jylland ønsker at gøre opmærksom på, hvilken indflydelse de voksnes tilråb har på kampenes forløb og børnenes beslutningstagen.

Silent Week er derfor et forsøg på at arbejde hen mod færre tilråb fra sidelinjen. Det er for børnenes skyld.