Midtvejsombrydninger er i bund og grund et middel til at skabe mere jævnbyrdige fodboldkampe og dermed bedre matching for spillerne. Løsningen byder dog også på forskellige udfordringer – i særdeleshed praktiske, ikke mindst korte tidsfrister til planlægning

Derfor har tilbagemeldingerne fra klubberne været blandede, og det er især den korte tidsfrist, som driller nogle kampfordelere, forældre osv. Flere klubber, især i Region 3, har dog også meldt meget positivt tilbage om tiltaget. Her giver stort set alle rækker en positiv tilbagemelding, fordi de bliver matchet bedre efter ombrydningerne.

Der er til de kommende årsmøder flere klubforslag om at afskaffe de ekstra ombrydninger i både ungdom og senior (forslagene offentliggøres den 1. november). Derfor ser DBU Jylland frem til en diskussion om emnet på de fire årsmøder, hvor de fire regionsformænd også vil behandle temaet i deres beretninger.

Berører mange i en fodboldklub  
DBU Jylland og de fire regioner har her i efteråret gennemført en mini-evaluering af midtvejsombrydningerne – primært på baggrund af en mini-spørgeskemaundersøgelse samt en opsamling af indkomne mails, telefonopkald m.v.

Og tilbagemeldingerne er meget forskellige, men meget fokus på de praktiske forhold.

Ifølge Hans Sørensen, der er områdechef hos Region 2, bliver temaet et centralt emne, fordi midtvejsombrydningen berører mange i og omkring fodboldklubberne. Og så er der flere ting, man skal have in mente i diskussionen, mener han:

- Ud fra en administrativ vinkel har vi set, at mange klubber oplever bøvl pga. bl.a. de korte tidsfrister. Så det er jo ikke kun kampfordelerne, der bliver pressede. Hos Region 2 var der cirka 900 hold, der oplevede midtvejsombrydninger, og det er jo mange kalendere, som skal tilpasses, både forældrenes, i forhold til andre aktiviteter for børnene, dem der passer cafeteriet osv.

- Og så er der jo på den anden side den faglige vurdering. Når alt kommer til alt, er det jo rigtig godt, at vi kan lave den bedst mulige matchning. I de tyndt besatte områder giver det nogle udfordringer her i Region 2, mens fx Region 3 jo har rigtigt mange hold, og det giver nogle andre muligheder rent turneringsmæssigt, påpeger han.

Spændt på indkomne forslag
Turneringschefen hos DBU Jylland, Ole Frandsen, peger på stort set de samme ting:

- Vi fodboldfolk kan jo godt være en smule konservative en gang i mellem, så ombrydningerne kan godt virke lidt forstyrrende, men formålet er jo at skabe så jævnbyrdige fodboldkampe som muligt. Derfor er jeg også meget spændt på, hvad klubberne siger til de indkomne forslag til årsmøderne. Men jeg har stor respekt for de kampfordelere og andre folk, som hurtigt skal omstille sig, når ombrydningerne sker, siger han.

I forbindelse med de centrale rækker er midtvejsombrydningen lovbestemt, mens det i forbindelse med de regionale børnerækker er op til den enkelte region at vurdere, hvor og hvordan ombrydningen skal finde sted ud fra en faglig vurdering i de regionale børnegrupper.

Følgende rækker er blevet midtvejsombrudt i efteråret 2019:

DBU Jylland: 26 rækker / 1370 hold
Serie 5
Serie 6
Serie 2 kvinder
U19 Drenge Liga 2 + 3
U17 Drenge Liga 2 + 3
U13 Drenge Liga 1B + Liga 2
U18 Piger
U16 Piger
U15 Piger
U14 Piger
U13 Piger

Region 1:
U8 Drenge + U11 Drenge

Region 2:
U8 - U12

Region 3:
U8 - U12

Region 4:
U8 – U12

Endnu ikke tilmeldt?
Hvis du/I ønsker at deltage i debatten om midtvejsombrydningerne, og I endnu ikke er tilmeldt, kan I tilmelde jer herunder.

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således: 

DBU Jylland Region 1 
Torsdag 21. november 
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45
Tilmelding til Region 1’s årsmøde 

DBU Jylland Region 2 
Tirsdag 26. november 
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 
Tilmelding til Region 2’s årsmøde

DBU Jylland Region 3 
Onsdag 27. november 
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 
Tilmelding til Region 3’s årsmøde

DBU Jylland Region 4 
Onsdag 20. november 
Skærbækcentret
Storegade 46-48, 6780 Skærbæk
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45
Tilmelding til Region 4’s årsmøde

Forslag offentliggøres til november
Alle indkomne forslag vil kunne ses og printes i sin endelige form fra DBU Jyllands hjemmeside den 1. november. 

Tilmelding til Region 1’s årsmøde
Tilmelding til Region 2’s årsmøde
Tilmelding til Region 3’s årsmøde
Tilmelding til Region 4’s årsmøde