Region 2's årsmøde

Region 2's årsmøde afvikles torsdag 19. november 2020 i Aulum Fritidscenter  med indtjekning fra kl. 18:15 og mødestart kl. 18:45. Forventet afslutning ca. kl. 20:30

Bemærk, at det i år er muligt at tilkøbe en enkel to-go-menu (pris 100 kr. pr. person)

Årsmøderne afvikles i Corona-Format

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger - formandens skriftlige beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand (Ulige år)
5. Valg af  bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og FLU's repræsentantskaber
7. Eventuelt


 

 


Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest 15. september 2020.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 2 i hænde senest tirsdag 10. november 2020.

På årsmødet uddeles følgende priser:
 
Åge Eltons' Initiativpokal
tildeles en forenings- eller regionsleder, fortrinsvis en yngre, der ved særligt initiativ, gerne utraditionelt, efter regionsbestyrelsens vurdering i særlig grad har levet op til unionens formål "At fremme fodboldspillet i Jylland".Modtagerne af Åge Eltons' Initiativpokal modtager en pokal samt en check på kr. 5.000.
 
Gør en forskel-prisen

Tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres fodboldarbejde altid har været et eksempel til efterfølgelse.
Prisen gives kun til ulønnede, og især personer, der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.
Modtagerne af Gør en Forskel-prisen tildeles et diplom samt en check på kr. 4.000.

Klubbernes indstillinger til ovenstående priser skal være regionskontoret i hænde senest 10. oktober.