Region 4's årsmøde 2021

Region 4's Årsmøde afvikles torsdag 18. november 2021 i Haderslev Idrætscenter, Loungen med mødestart kl. 18:45. 

Det er traditionen tro muligt at tilkøbe aftensmad til en pris på 180 kr. pr. person (inkl. 1 øl eller vand).

Spisning starter kl. 17.45

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU's og FLU's repræsentantskaber
7. Eventuelt

Se tilmeldte klubber


Forslag til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i hænde senest 15. september.
Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 4 i

seneste seneste 10. november 2021. Hver klub må deltage med og ubegrænset antal deltagere, herrer max. 2 personer fra samme klub kan opnå stemmeret.
Kun de klubber der har deltaget på årsmødet, har stemmeret på DBU Jyllands Delegeretmøde, der afvikles lørdag 8. januar 2022.

Vi belønner de frivillige i din klub
På årsmødet uddeles flere priser til frivillige. Læs mere om hendes og indstil en frivillig fra din klub.