Region 1's årsmøde 2020

Region 1's årsmøde afvikles onsdag den 9. december 2020 i Aalborg Portland Park med mødestart kl. 18:45.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt


Forslag til mødet skal være DBU Jylland i hænde senest den 15. september 2020.

Tilmelding til mødet skal være DBU Jylland Region 1 i hænde senest 16. november 2020.

Hver klub må deltage med et ubegrænset antal deltagere, men max. 2 personer fra samme klub kan opnå stemmeret.

Kun de klubber der har deltaget på årsmødet, har stemmeret på DBU Jyllands Delegeretmøde, der afvikles i Herning lørdag 9. januar 2021.

20160804FB-K871.jpg
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU Jylland Region 1
Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø 8939 9910

KALENDER NORDJYLLAND