Fire jyske klubber har vist initiativ til at ændre turneringerne, for de har nemlig fremsat forslag til debat og behandling på de fire regionale årsmøder i sidste halvdel af november.

Klubberne stiller to af de i alt syv forslag, mens DBU Jylland står bag de sidste fem.

Børn: Frit klubskifte

Kyndige fodboldfolk fra hele Danmark har de seneste mange måneder debatteret klubskifteregler og er nået frem til et forslag, som de jyske klubledere nu skal tage stilling til. Kort fortalt foreslås det, at børnefodboldspillere (til og med U12) frit kan skifte klub og deltage i kampe/stævner for sin nye moderklub uanset tidspunktet for klubskiftet.

Dermed åbnes banen for en ny måde at tænke klubskifte på, som hidtil har været begrænset til mellem to halvsæsoner, dog med dispensationsmulighed.

Senior: Midtvejsombrydning, spillergenbrug samt fleksibilitet i Serie 4

På seniorsiden har klubberne spidset forslagspennen. Igen i år foreslås det at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5 og denne gang er det Skals FF og Kolding Boldklub, der står bag forslaget.

Hjerting IF og Nr. Nebel IF er gået sammen om et helt konkret forslag om spillergenbrug. Hvis et hold i Serie 5 Herrer eller Serie 2 Kvinder anmoder om at spille en kamp som 9:9, skal det anmodende hold ikke samtidig kunne genbruge op til 3 spillere fra det nærmeste højere rangerende DBU Jylland-seniorhold. Dog kan disse naturligvis anvendes, hvis de er 'spillet fri' til nedrykning på almindelig vis.

Det sidste seniorforslag i rækken kommer fra DBU Jyllands seniorudvalg, som foreslår at sideordne hold fra samme klub i Serie 4 Herrer for at kunne undgå nogle kampaflysninger. Det betyder, at hvis man f.eks. har flere Serie 4-hold i samme klub, er disse ikke længere rangordnede i forhold til nedrykning og nedtrapning mellem holdene, udtrækning og afbud. Det kan dog også potentielt have betydning, da der dermed ikke er konsekvenser ved f.eks. at rykke spillere rundt blandt Serie 4-holdene for at forstærke et af holdene.

Disciplinær, mv.: Private kampe, afstemning og rettelser

Disciplinærudvalgets praksis har for at beskytte fodboldspillet og dets aktører (dommere og spillere, m.fl.) de seneste år været ens for DBU Jylland-kampe såvel som for privat arrangerede kampe. Dvs. at der er sanktioneret efter samme retningslinjer, hvis DBU Jylland har påsat dommer, uanset om kampen har været privat arrangeret. Dette har dog ikke været formelt bemyndiget, hvilket DBU Jyllands bestyrelse nu fremsætter forslag om.

For at øge årsmødernes betydning og styrke forslagsbehandlingen foreslår DBU Jyllands bestyrelse at genindføre afstemning om forslagene. Desuden foreslås formuleringer som "sportslige konsekvenser" tilrettet sprogligt, da de utilsigtet har givet anledning til misforståelser.


Tilmelding til årsmøderne
Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde.

Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig online her (senest 10 dage før det pågældende møde):

Årsmøder2023 Banner2


Sådan er den demokratiske proces
Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2024, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted (medmindre forslag bliver trukket inden). Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt