Regionale årsmøder

Johanne Berg 2017.jpg Johanne Berg, formand for DBU Jylland Region 2, på regionens årsmøde 2017.


Hvert år i sidste halvdel af november afholdes der et regionalt årsmøde i hver af DBU Jyllands fire regioner.

Forud for de regionale årsmøder kan medlemsklubber stille ændringsforslag, og på selve mødet kan de motivere forslaget fra talerstolen.

Deltagende foreninger har op til to stemmer på årsmødet, men de opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering, og der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober samme år være medlem af den klub, de repræsenterer, og være fyldt 18 år. To personer pr. tilmeldt forening har desuden taleret på årsmødet. En klub må være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere på møderne.

Det er først på DBU Jyllands delegeretmøde i januar, at forslag kan vedtages. Kun foreninger, der har deltaget på regionernes årsmøder, har stemmeret på delegeretmødet.

Hver regionsbestyrelse består af fem til syv medlemmer, der vælges på årsmødet for to år ad gangen. De fire regionsformænd er medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse.

Se mere

Du kan desuden få flere informationer om regionernes årsmøder i DBU Jyllands love og regler