Regionale årsmøder

R4 Aarsmoede2020 Llnpress Forsamling2

På denne side kan du følge med løbende i årsmødeoptakt og -opfølgning.

Hvert år i sidste halvdel af november afholdes der et regionalt årsmøde i hver af DBU Jyllands fire regioner.

DBU Jylland Region 1

Onsdag den 22. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 14/11

DBU Jylland Region 2

Onsdag den 29. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 21/11

DBU Jylland Region 3

Onsdag den 15. november
Forum Horsens
Langmarksvej 53, 8700 Horsens
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 7/11

DBU Jylland Region 4

Torsdag den 23. november
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 15/11

Forud for de regionale årsmøder kan medlemsklubber stille ændringsforslag, og på selve mødet kan de motivere forslaget fra talerstolen.

Hver regionsbestyrelse består af fem til syv medlemmer, der vælges på årsmødet for to år ad gangen. De fire regionsformænd er medlemmer af DBU Jyllands bestyrelse.

Hvorfor deltage?
Regionernes årsmøder er et godt sted at netværke og mødes med andre klubledere, ligesom det også er en god mulighed for at komme til orde med holdninger og synspunkter samt blive orienteret om nyt fra DBU og DBU Jylland og aktuelle strømninger i den jyske breddefodbold.

Årsmøderne også det rette forum, hvis man gerne vil være med til at drøfte aktuelle forslag om ændringer af DBU Jyllands turneringer.

Endeligt er det vigtigt at deltage i årsmøderne, fordi kun fodboldklubber der deltager på regionernes årsmøder, har som udgangspunkt stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i januar. Her vil forslag om ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer blive endeligt vedtaget eller forkastet.

Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionens årsmøde, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af det regionale årsmøde.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne?
De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Hver tilmeldt forening har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Taleret har op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber.

Se mere
Du kan desuden få flere informationer om regionernes årsmøder i DBU Jyllands love og regler