Forslag til debat på årsmøderne 2021

Forslag 1: Ændring af årgangene i drengeungdom

Forslag 2: Afskaffelse af midtvejsombrydning

Forslag 3: Afprøvning af lavere 11-mandsmål i U13 og U14

Forslag 4: Ændring af spilleregler i 3-mands og 5-mands

Forslag 5: Adgang til resultater i børnefodbold

Forslag 6: Ved enighed suspenderes forlænget spilletid i landspokalturneringer (indledende runder)

Forslag 7: Ændring af DBU Jyllands datoplan efterår

Forslag 8: Ændring af DBU Jyllands datoplan forår og efterår

Forslag 9: Flere muligheder for klubskifte (turneringsreglementets § 12)

Forslag 10: Halvårsspillere i U19 Drenge Liga 1 (turneringsreglementets § 8)

Forslag 11: Udvidelse af fleksibilitetsreglen (turneringsreglementets § 19.5)

Forslag 12: Bedre mulighed for at spilles fri til nedrykning (turneringsreglementets § 19)

Forslag 13: Ændring af spilledage (turneringsreglementets § 19)

Forslag 14: Dispensation ved PHV-måling

Forslag 15: Ændring af spilletid (turneringsreglementets § 34)

Forslag 16: Ændring af antal reserver i U14 og U15 11-mands (turneringsreglementets § 35)

Forslag 17: Mulighed for "låst" reservemålmand i senior 11-mands (turneringsreglementets § 35)

Forslag 18: Turneringssamarbejde med DBU FynForslag 1 fra Tønder Sportsforening

ÆNDRING AF ÅRGANGENE I DRENGEUNGDOM

 

Forslag

Nuværende årgange:
U12, U13, U14, U15, U16, U17 og U19

Forslag til nye årgange:
U13, U15, U17 og U19

Begrundelse

Det har efterhånden været et punkt i flere år nu, men ikke desto mindre af vigtig kaliber. Ved denne løsning er der stadig en stor fleksibilitet. Vi bliver nødt til at ændre vores tunnelsyn, for spillerne - for fremtiden, hvis vi til stadighed ikke vil opleve problemer i særligt U15, U16 og U17 fremadrettet. Endvidere går det ud over U19 fodbold i den lange ende.

På denne måde slipper især omegns- og breddeklubber for altid at skulle slukke ildebrande, i stedet for at være på forkant. Vi har en pligt som fodboldklub i at gøre det bedste for vores medlemmer, og det gør vi altså ikke ved at lave lappeløsninger gang på gang. Der er mange forskellige grunde til disse lappeløsninger, men igennem dette forslag og yderligere samarbejde både internt og eksternt, er der muligheder for, at disse årgange også er til stede om 5 eller 10 år.

Der hvor der er mange spillere til rådighed i de enkelte årgange, har man blot 2 hold, 3 hold osv.
Endvidere lærer spillere noget om ansvarlighed, respekt, forskellighed og mange andre ting ved at slå to årgange sammen. Det hjælper også i forbindelse med frivillige, det bliver lettere at rekruttere trænere (og dermed øge kvaliteten) samt hele grundindstillingen omkring fodbold – at det er en sport, man dyrker i fællesskab. Ellers skal man vælge tennis eller en anden god sportsgren.

Vi ser det i hvert fald som essentielt i vores område, hvorfor vi også gætter på, at det er tilfældet andre steder. Der er brug for denne løsning, ellers går der i hvert fald ikke mere end 2-3 år her hos os, før det lukker og slukker.

Til sidst vil vi nævne, at vi allerede arbejder på det fra nu, hvorfor det også kan være muligt i denne omgang at stille med et U15 og U17 hold. Godt nok på lavt niveau, men vi har et tilbud. Desværre har det dog også betydet at vi må vinke farvel til U19, hvilket dog ikke er den eneste grund. Men det er der, vi burde være stærkest i og med, at vores spillere ikke er rejst udenbys for at studere endnu.

Konsekvenser

Reducering i antallet af årgange på drengesiden.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.Forslag 2 fra Grejs-Dalen Idrætsklub

AFSKAFFELSE AF MIDTVEJSOMBRYDNING

 

Forslag

Midtvejsombrydningen afskaffes både forår og efterår for:
A) Børn og ungdom
B) Senior

> Læs forklarende artikel her

Begrundelse

De fleste seniorspillere og også ungdomsspillere har andre interesser end fodbold. På det tidspunkt hvor kampplanen kommer for ombrydningsrækkerne, er planerne for især weekenderne allerede på plads, og det kan være meget svært at stille hold.

Derfor bliver der brugt mange ressourcer på at flytte rundt på kampe (for både kampfordeler, træner og spillere), når kampprogrammet efter ombrydningen modtages. Disse ressourcer kan bruges bedre.

Konsekvenser

Midtvejsombrydning forår og efterår afskaffes for de berørte aldersgrupper.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 3 fra Gråsten Boldklub

AFPRØVNING AF LAVERE 11-MANDSMÅL I U13 OG U14

 

Forslag

Afprøvning af et lavere 11-mandsmål i U13 (forår 2022) og U14 (efterår 2022). Højden på 11-mandsmålet formindskes fra nuværende 2,44 meter til 2 meter.

Det kan gøres ved enten at hænge en ekstra overligger på den eksisterende (som i håndbold) eller, uden omkostninger og besvær, ved at lægge et almindeligt 11- mandsmål ned og dreje det, så man spiller mod bundrammen. Langt de fleste 11-mandsmål i dag har en bundramme med en dybde på 2 meter.

Der foreslås en prøveperiode på 1 år, så prøveperioden dækker sidste halvdel af U13 (forår) og første halvdel af U14 (efterår). Herefter vil forsøget kunne evalueres på turneringsmøder i løbet af efteråret 2022, og så enten gøres permanent eller droppes.

Hvis begge hold er enige om at spille mod opretstående og retvendte mål, er det selvfølgelig muligt.

Begrundelse

Det lavere mål vil gøre overgangen fra 8-mands til 11-mandsfodbold sjovere, nemmere og bedre for de unge fodboldspillere – og specielt for målmændene.

Alt for mange målmænd mister troen på egne målmandsevner, når de skal til at ”forsvare” et alt for stort, og specielt, højt mål, og der scores derfor mange nemme mål mod dem. Flertallet af målmændene har ingen chance for at redde skud, der er placeret højt i målet, uanset evner. Springet fra et 8-mandsmål med en højde på 2 meter og en bredde på 5 meter til et mål, der er 2,44 meter x 7,32 meter, udgør en stigning på 75 procent, uden at målmændene tilnærmelsesvis er vokset lige så meget.

Lad os gøre ”uriasposten” lidt nemmere og derved øge chancerne for at beholde vores målmænd glade og tilfredse med egen indsats.

Konsekvenser

Et lavere 11-mandsmål, der vil medføre færre scoringer/nemme mål.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.

En evt. vedtagelse af forslaget efter en forsøgsperiode vil betyde, at fodboldloven skal ændres, og dette skal gå via DBU til FIFA/IFAB, der skal vurdere forslaget.Forslag 4 fra Hadsund Boldklub

ÆNDRING AF SPILLEREGLER I 3-MANDS OG 5-MANDS

 

Forslag

Nuværende regler i 3-mands vedr. målspark:
Målspark igangsættes fra mållinjen ved at sparke eller drible bolden over mållinjen.
Afstandsregel min. 3 meter.

Nuværende regler 5 mands vedr. målspark:
Målspark og frispark i eget målfelt må udføres af målmanden som spark eller kast og det er derfor ikke udført, når målmanden bare har lagt bolden på jorden.

Forslag til tilføjelse:
Presfri zone:
Ved igangsætning fra målmand (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.
A) 3-mands
B) 5-mands

Frizone-princippet praktiseres sådan:

 • Ved igangsætning fra målmand (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel, og må først bevæge sig ind på modstanderens banehalvdel, når en spiller fra det igangsættende hold har modtaget bolden fra målmanden
 • Brud på reglen fører til ny igangsætning.
 • Boldførende hold behøver ikke at vente på, at modstanderen skal trække sig tilbage, men har muligheden til at starte spillet, når det ønsker dette.


Presfri zone bør gælde i børnefodbolden og som minimum til de skal spille 8-mands.

Begrundelse

Presfri zone skal indføres for at fremme hurtig igangsætning, frispilning og angreb fra egen halvdel. Frizonen gør, at man undgår højt pres ved igangsættelse fra målmand.

Fordelene med frizone-princippet er, at det skaber jævnere fodboldkampe, bedre flow i spillet, og giver mere effektiv spilletid og mere boldbesiddelse pr. hold. De evt. fysiske forskelle mellem holdene/spillerne bliver mindre afgørende, og der kommer flere pasninger/afleveringer på holdet. Dette giver igen bedre forudsætning for læring og udvikling og for at få mestringsfølelse.

Dette er vigtigt, og vi ønsker, at alle skal kunne spille fodbold uden at komme hjem med et 2-cifret nederlag. De små breddeklubber har ofte kun 1 hold, og a-b-c-d-spillere, som vi så fint kalder vore spillere, må spille på samme hold. Vi ser, at vi ofte mister mange spillere pga. store nederlag.

Dette princip er brugt og kendt fra andre forbund også. Vi ser, at landsholdet og flere licensklubber ønsker at spille bolden op fra målmanden. DBU vil også gerne udvikle spillere og fastholde spillere.
Men hvorfor er det, at vi ikke har en presfri zone?

I U7 piger, U8 piger og U9 piger i Hadsund Boldklub møder vi ofte hold, der har deres piger til at stå helt oppe i vores målfelt. Vores spillere har pt. ikke teknikken til og forståelsen for at kunne spille sig ud af et pres som dette. Der er ikke nogen udvikling i, at modstanderne tager bolden og scorer. Det bliver ekstrem powerplay. Vi har oplevet flere piger, der er stoppet med at spille af denne grund.

Vi kunne også godt bede pigerne om at sparke bolden langt op, men pigerne i den alder har ikke kræfterne til at sparke langt. Og hvorfor skal vi opfordre til at spille lange bolde? Samme problematik ses også i drengekampe og mix-kampe, så dette er ikke kun et problem i pigefodbold.

Vi vil vel udvikle vores spillere?
Vi kan alle lære vore spillere at presse et hold i bund.
Men at lære et hold at mestre et sådan pres tager mange år og må tages stepvis.

Konsekvenser

Med en presfri zone vil vi opfordre til at lære spillerne at spille bolden op fra målmanden.

Spillerne får tid og ro på bolden og føler mestring, der er med til at udvikle spillerne.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.

En evt. vedtagelse af forslaget vil betyde, at DBU Jylland vil arbejde for, at de andre lokalunioner også indfører presfri zone. Alternativt skal DBU Jylland forsøge at få en særlig tilladelse til at afvige fra de fælles spilleregler.Forslag 5 fra Lystrup IF

ADGANG TIL RESULTATER I BØRNEFODBOLD

 

Forslag

Resultater fra klubbernes tilmeldte hold i U8-U12 og fra deres puljer gøres synlige for udvalgte medlemmer af klubbernes ledelse, dvs. folk med godkendt "resultatindsigt".

Begrundelse

For U8-U12 benyttes de indberettede resultater til at sikre kvaliteten i DBU Jyllands turneringer, herunder primært at ombrydningen resulterer i flere jævnbyrdige kampe.

Det er et tilbagevendende problem, at især lavere rangerede børnehold periodevis oplever meget ulige kampe. Sådanne resultater har en kraftig negativ effekt på tabende holds spilleres lyst til at spille fodbold.

Det er vores opfattelse, at dette primært opstår som konsekvens af følgende:

 1. Hold kan frit opstille i rækker, som trænere vurderer passende, hvor mentaliteten i mange tilfælde synes at være "hellere tilmelde under niveau end over". Der er intet system, der forhindrer et hold, der i forrige sæson vandt alle kampe stort, fra at tilmelde sig samme niveau igen.
 2. Mange hold, især i lavere rækker, kan opleve at have svært ved at stille hold, hvorved de "kommer til" at trække spillere fra højere niveau ned for at sikre, at kampe kan gennemføres.


Både i tilfælde 1) og 2) er det altovervejende op til etik og moral hos det stærkere holds træner at modvirke ulighed ved at benytte stærke spillere i uvante eller mindre kamppåvirkende positioner, udjævne vha. udskiftninger (herunder evt. delvist at tilsidesætte regel om lige meget spilletid) mv.

Da resultatindberetninger ikke er tilgængelige for klubbernes sportslige ledelse, er det meget svært at monitorere, hvorledes klubbernes trænere lever op til deres moralske ansvar.

Ovenstående regler bør suppleres med en kampagne om, at der påhviler navnligt stærkeste holds træner et stort ansvar for at medvirke til afvikling af en jævnbyrdig kamp.

Konsekvenser

I børnerækkerne U8-U12 gøres resultater synlige for udvalgte personer i klubberne.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 6 fra Skjern GF

VED ENIGHED SUSPENDERES FORLÆNGET SPILLETID I LANDSPOKALTURNERINGER (INDLEDENDE RUNDER)

 

Forslag

Ændring af bestemmelserne for DBU’s landspokalturnering for herrer og kvinder i indledende runder under DBU Jylland.

Nuværende tekst:
Der spilles forlænget spilletid ved uafgjort efter ordinær spilletid (2 x 15 minutter), og er kampen stadig uafgjort, sparkes straffespark.

Forslag til tilføjelse:
Hvis begge hold er enige og anførerne meddeler dette til dommeren inden kampstart, spilles der ikke forlænget spilletid, men i stedet direkte til straffespark, bedst af 5 spark.

Begrundelse

Det har vist sig i praksis i denne turnering, at dommeren, anførerne og lederne i langt de fleste tilfælde bliver enige om, at i tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid, går man direkte til straffespark.

Bemærk at et af holdene har vetoret og kan sige, at de ønsker forlænget spilletid ved uafgjort.

Bestemmelserne i DBU Jyllands pokalturnering (for ungdom) siger, at der ved uafgjort efter ordinær spilletid, ikke er forlænget spilletid, men i stedet direkte til straffespark.

Konsekvenser

De 2 spillende hold afgør i enighed, om der skal spilles med forlænget spilletid eller ej ved uafgjort i DBU-landspokalkampe i indledende runder under DBU Jylland.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.

DBU og Divisionsforeningen forventes at ændre propositionerne for landspokalturneringen for h.h.v. kvinder og herrer, så det er de enkelte lokalunioners turneringsbestemmelser, der afgør afvikling af indledende runder i landspokalturneringen.Forslag 7 fra Fredericia KFUM og Tønder Sportsforening

ÆNDRING AF DBU JYLLAND DATOPLAN EFTERÅR

 

Forslag

A) Turneringsopstarten i efteråret skal rykkes en uge senere end nu, så første turneringskamp først programlægges til weekenden efter skolernes start efter sommerferien.

B) Der programlægges ingen kampe på hverdage, og efterårsturneringen slutter først medio november for de rækker, hvor der afvikles 14 kampe.

Begrundelse

Med tanke på alle de kunstgræsbaner der er i Jylland, burde det ikke være et problem at gennemføre kampene senere end 1. november.

Vi ser gang på gang, at første kamp rykkes til senere, da mange ikke er kommet retur fra ferie, skolen starter op og hvad der ellers følger med. Endnu værre er det, hvis et hold bliver taberdømt, og der dermed fra start allerede er en fordel til nogle af holdene.

 • Klubberne får en længere periode til træningsstart inden sæsonstart, og spillere, der holder sen ferie, kan nå at komme hjem fra ferie.
 • Man undgår mange flytninger, men evt. flyttede kampe kan afvikles på hverdage.
 • Vi fastholder spillerne i hele november i klubberne, hvor de træner for at afvikle kommende vigtige turneringskampe.

Konsekvenser

Senere opstart og senere afslutning af efterårsturneringen for seniorrækker og højst rangerede ungdomsrækker, der spiller 14 kampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.Forslag 8 fra Aabybro IF

ÆNDRING AF DBU JYLLANDS DATOPLAN FORÅR OG EFTERÅR

 

Forslag

Forårssæson for de rækker hvor der spilles op-/nedrykningskampe:
A) Turneringen påbegyndes 4 uger tidligere end nu og afvikles over 14 uger i stedet for 13 uger som nu.

Efterårssæson for alle rækker:
B) Turneringen påbegyndes 2 uger senere end nu og afvikles over 14 uger i stedet for 13 uger som nu.

Begrundelse

 • Op-/nedrykningskampe kan afvikles mest sportsligt korrekt, da kampene ikke kolliderer med studenterfester, ferie m.m.
 • 14 ugers afvikling giver mere luft, så der stadig kan afvikles kampe om lørdagen, hvor der også kan påsættes en dommer.
 • Som det er nu, hvor vi opfordres til at flytte kampe væk fra lørdag for at kunne få en dommertrio, er vi som klubber udfordret på rigtig mange parametre:
  • Vi kan ikke afvikle ”hjemmestævne” for alle vores seniorhold på samme dag som tidligere.
  • Det giver udfordringer omkring træning. Når der spilles kampe på træningsaftener, skal der naturligvis trænes på andre tidspunkter, hvilket både giver pladsproblemer og mangel på tilslutning til træning, da der jo også er job som skal passes.
  • Endvidere giver aftenkampe ikke samme mulighed for socialt samvær på tværs af hold og køn, som når alle er samlet på samme dag.
 • Ved at rykke efterårssæsonen 2 uger får alle hold bedre muligheder for at få en ”normal”
  opstart efter sommerferien, ligesom alle spillere er hjemme fra ferie, hvorfor det også
  sportsligt vil være den bedste løsning.

Konsekvenser

Tidligere opstart og tidligere afslutning af forårsturneringen for rækker, der spiller play-off/kval. kampe.

Senere opstart og senere afslutning af efterårsturneringen for rækker, der spiller 14 kampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra henholdsvis efterårssæsonen 2022 og forårssæsonen 2023.Forslag 9 fra Tønder Sportsforening og Aabenraa Boldklub

FLERE MULIGHEDER FOR KLUBSKIFTE
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 12)

 

Forslag

Tilføjelse til §12.2:
A) Børn op til og med U12 kan skifte klub når som helst, hvis både den afgivende og modtagende klub er enige om klubskiftet.

B) For U13-U19 spillere kan der også ske klubskifte i forbindelse med midtvejs-ombrydning for spillerens hold, hvis både den afgivende og modtagende klub er enige om klubskiftet – klubskifte kan kun ske, når spilleren ikke har deltaget i kampe efter midtvejs-ombrydning.

Begrundelse

Der ønskes større fleksibilitet i forhold til spillere, således at disse ikke bliver låst. I værste tilfælde kan det ende med, at spilleren stopper til fodbold, og det er der ingen, der får gavn af. Et klubskifte kan være med til at fastholde spilleren.

Det vigtigste må være, for vores allesammens skyld, at fodboldspillere ikke stopper med at spille fodbold.

Konsekvenser

Flere klubskifter for børne- og ungdomsspillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.Forslag 10 fra IF Lyseng

HALVÅRSSPILLERE I U19 DRENGE LIGA 1
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 8)

 

Forslag

I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere anføres på holdkortet som øvrige spillere.

Denne tekst fjernes:
a. Med undtagelse af U19 Drenges øverste 11M niveau kan der anvendes halvårsspillere i alle niveauer i DBU Jylland 11M/8M rækker.

Begrundelse

På landsdækkende niveau i U19 Ligaen og Divisionen gælder reglen ikke, og man kan altså derfor sagtens have 1. års seniorspillere med i DBU’s rækker. I de øvrige U19 ligaer under DBU Jylland gælder reglen heller ikke, og der må benyttes op til fem 1. års seniorer.

Der ønskes en harmonisering af reglerne for anvendelse af for gamle spillere.

Konsekvenser

I U19 Drenge Liga 1 kan der anvendes op til 3 halvårsspillere pr. kamp i modsætning til nu, hvor der ikke kan anvendes for gamle spillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 11 DBU Jyllands bestyrelse

UDVIDELSE AF FLEKSIBILITETSREGEL
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 19.5)

 

Forslag

Forslag til tilføjelse:
I ungdomsrækkerne kan frit genbruges spillere på 2 hold indenfor samme aldersgruppe – op til 3 spillere i 11-mands og op til 2 spillere i 8-mands. Ved frit forstås, at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt maks. en kamp pr. spilledag ikke er gældende.
Spillerne må ikke være omfattet af karantæne.

Begrundelse

Det ønskes at give klubberne muligheden for at genbruge spillere lovligt mellem 2 hold i samme ungdomsårgang.

Der ønskes en harmonisering mellem DBU Jyllands og DBU Fyns regler for anvendelse af spillere, så de 2 lokalunioners reglementer er så ens som muligt med det jysk/fynske turneringsreglement.

Konsekvenser

Klubber med flere hold i samme ungdomsårgang kan lovligt genbruge 3 spillere i 11-mands og 2 spillere i 8-mands mellem holdene.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.

Hvis forslaget bliver vedtaget af de jyske klubber, vil det blive en del af både DBU Jyllands turneringsreglement og det jysk/fynske turneringsreglement.Forslag 12 fra DBU Jyllands bestyrelse

BEDRE MULIGHED FOR AT SPILLES FRI TIL NEDRYKNING
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 19)

 

Forslag

Nuværende tekst i §19.10:
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

Forslag til tilføjelse i §19.10:
Spilleren kan også blive løst til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren ønsker at spille for, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.

Begrundelse

Det ønskes at give klubberne endnu en mulighed for at kunne løse spillere til nedrykning.
Ved denne regel vil en klub ikke blive ramt i evt. længere tid, ved at det højere rangerede holds kampe bliver udsat eller flyttet.

Konsekvenser

Det lavere rangerede hold kan ved at spille en kamp også løse en spiller til nedrykning til holdet.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.

Selvom forslaget evt. bliver vedtaget af de jyske klubber, er det en forudsætning for implementering i såvel DBU Jyllands turneringsreglement som det jysk/fynske turneringsreglement, at de fynske klubber også vedtager forslaget.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.Forslag 13 fra Mou IF

ÆNDRING AF SPILLEDAGE
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 19)

 

Forslag

Nuværende tekst i § 19.1 (uddrag):
Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; som én og samme spilledag.

Forslag til ny tekst i § 19.1 (uddrag):
Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag/mandag; som én og samme spilledag.

Begrundelse

Med udvidelsen af den nuværende spilledag, fredag, lørdag og søndag, til at omfatte mandag, frigives en ekstra dag til afvikling af kampe, hvor spillere kan fritspilles til nedrykning.

Derudover vil udvidelsen formentligt betyde, at kampene vil blive fordelt på flere dage, og ikke kun lørdag og søndag med den positive effekt, at der kan stilles dommere til flere kampe.

Konsekvenser

Antallet af spilledage i en almindelig uge ændres fra 5 til 4.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.Forslag 14 fra IF Lyseng

DISPENSATION VED PHV-MÅLING

 

Forslag

Spillere, der via PHV-målinger kan dokumenteres at være fysisk senere udviklede, kan få dispensation til at spille en årgang ned, og holdet skal kunne få lov til at spille med om JM.

Toppunktet i vækstspurten kaldes Peak Height Velocity (PHV) og angiver, hvornår i puberteten spilleren oplever den mest eksplosive vækst.

> Læs forklarende artikel her


Begrundelse

Det ønskes, at der skal være forskel på konsekvensen af tildelte dispensationer:

 • En PHV-dispensation skal ikke medføre fratagelse af mulighed for JM-deltagelse
 • En anden dispensation skal medføre fratagelse af mulighed for JM-deltagelse

Konsekvenser

PHV-måling vil blive en del af nogle klubbers ansøgning om dispensation til for gamle spillere.
Hold med dispensation tildelt pga. dokumenteret senere udvikling via PHV-måling, kan spille med om JM.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 15 fra Kolding IF

ÆNDRING AF SPILLETID
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 34)

 

Forslag

Spilletiden i U15 Drenge Liga 1 ændres fra 70 minutter til 80 minutter.

Begrundelse

Spilletiden i kampene i U15 Drenge Liga 1 er på nuværende tidspunkt 2x35 minutter, og i U17 Divisionen/Ligaen er spilletiden 2x45 minutter. Det er en væsentlig forskel på samlet 20 minutter i kamplængde.

Ved at justere spilletiden til 2x40 minutter (samme længde som i U15 Ligaen), er det i højere grad muligt at forberede U15-spillerne til de arbejdskrav, der er på U17. Dermed kan vi mindske udfordringerne i transitionen mellem de to årgange samt nedsætte risikoen for overbelastningsskader ved samme overgang.

Konsekvenser

Spilletiden i U15 Drenge Liga 1 ændres fra 2 x 35 minutter til 2 x 40 minutter.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2022.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.Forslag 16 fra Kolding IF

ÆNDRING AF ANTAL RESERVER I U14 OG U15 11-MANDS
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 35)

 

Forslag

Nuværende tekst i § 35.1:
§ 35.1 Der tillades i 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

Forslag til tilføjelse:
I U14 og U15 Drenge og Piger er op til 5 reserver tilladt, og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er det kun muligt at have 3 reserver med til kamp på U14 og U15. Forslaget går på at gøre det muligt at have 5 reserver med til turneringskampe på U14 og U15, som det er tilfældet på ældre årgange under DBU.

Flere reserver gør det muligt at bringe flere af holdenes spillere i kamp, i stedet for at de eventuelt er "oversiddere" til en kamp. Dette kan medvirke til at højne spillernes motivation. Dermed er det også muligt at fordele spilminutterne på flere forskellige spillere, og flere spilleres udvikling kan derfor prioriteres i samme kamp. Flere reserver gør det endvidere muligt at opretholde en højere intensitet i kampene, hvilket også stimulerer spillernes udvikling.

Hvis ikke forslaget skal gennemføres på alle turneringsniveauer, kan ændringen indføres på de to højeste niveauer.

Konsekvenser

I U14 og U15 Drenge og Piger 11-mands bliver 5 reserver tilladt mod tidligere 3 reserver.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 17 fra Esbjerg Eagles

MULIGHED FOR "LÅST" RESERVEMÅLMAND I SENIOR 11-MANDS
(TURNERINGSREGLEMENTETS § 35)

 

Forslag

Nuværende tekst i § 35.1:
§ 35.1 Der tillades i 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

Forslag til tilføjelse:
Det er muligt at registrere en ”låst” reservemålmand på holdkortet i senior 11-mands kampe. Denne spiller er en del af kamp-truppen, men må udelukkende benyttes, hvis den startende målmand bliver for skadet til at fortsætte kampen.

Begrundelse

Vi er et mindre seriehold, med et meget bredt aldersspænd – herunder spillere med høj alder; og har ofte oplevet i løbet af vores kampe (primært i Serie 6), at vores målmænd har måttet udgå af kampen med en skade. Dette gælder både vores eget hold, men i stor grad også modstanderholdet.

Skaderne kan skyldes et dårligt fald, sammenstød med modstander eller lignende – vi har set eksempler på alt fra brækket næse/albue over lyskeskader til svimmelhed efter sammenstød med angriber. Dette har resulteret i, at man har måttet skifte en uerfaren markspiller på mål – og i de fleste af tilfældene ender det med at blive kampafgørende.

Vi synes derfor, det vil give en langt mere fair afvikling af kampene, hvis der på holdkortet må registreres en ”reservemålmand”, som derved også kan holde kampdagen fri i sin kalender.

Enkelte gange sker det, at målmændene kommer til skade under opvarmningen – men oftest er det i løbet af kampen; og det betyder at man kan være nødsaget til at spille med én af markspillerne på mål, og ikke blot spille med en uerfaren målmand, men også blive svækket i form af, at man derefter kun har to udskiftere til rådighed.

Sker der så ydermere det, at man mister en markspiller til en skade, er man reelt nede på én udskifter. Sker det i løbet af 2. halvleg, er det før oplevet, at 3 spillere allerede har måttet udgå med skade, og man derved spiller kampen færdig med 10 mand og ingen udskiftere – eller en målmand med svækket helbred.

Det vi ofte ser i disse situationer er, at målmanden selv ønsker at fortsætte kampen, med begrundelsen af, at der ”ikke er andre” – og da vi ikke har sundhedsfagligt personale til kampene, som kan foretage en vurdering af en evt. hovedskade eller lignende, kan dette have alvorlige konsekvenser for målmandens helbred.

Har man derimod en reservemålmand registreret på holdkortet, som udelukkende må komme i kamp, hvis den startende målmand kommer til skade – så kan man både være sikker på, at man har en mand klar på sidelinjen til dette; samt man kan fortsætte kampen uden at være væsentligt svækket på markspillersiden. Derudover kan træneren foretage en tvungen udskiftning af en skadet målmand, så vi passer bedst muligt på spilleren.

Dette er allerede praksis ved hovedskader hos markspillerne i langt de fleste klubber, og selvom det burde gælde for målmænd også, ses der en tendens til at lade målmanden fortsætte på baggrund af spillerens egen vurdering af skaden – hvilket kan have enorme konsekvenser på sigt.

Konsekvenser

 • Mere fair afvikling af den resterende del af kampen, hvis målmanden kommer til skade.
 • Muligheden for fortsat at have 3 udskiftere blandt markspillerne.
 • Bedre muligheder for at passe på spillernes helbred.
 • Kortere spilstop ved større målmandsskader, da spilleren kan skiftes ud og modtage behandling.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.Forslag 18 fra DBU Jyllands bestyrelse

TURNERINGSSAMARBEJDE MED DBU FYN

 

Forslag

Fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse

Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn.
Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet.

Konsekvenser

DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.

Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer, pokalturneringer eller indefodbold/futsal.

Tidsperspektiv

Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

 

 

OBS: CORONAPAS ER OBLIGATORISK
Hvis man deltager i spisningen, skal der fremvises gyldigt coronapas, jf. myndighedernes retningslinjer for indendørs serveringssteder.