Så nærmer tiden sig, hvor man som jysk fodboldklub – lille som stor - kan gøre brug af sin demokratiske ret.

Tilmeldingen er nemlig nu åben til DBU Jyllands regionale årsmøder i Aalborg, Aulum, Horsens og Vejen, som alle afvikles i november. Det er muligt at tilmelde sig indtil 10 dage før hvert møde.


Hvorfor deltage?
Regionernes årsmøder er et godt sted at netværke og mødes med andre klubledere, ligesom det også er en god mulighed for at komme til orde med holdninger og synspunkter samt blive orienteret om nyt fra DBU og DBU Jylland og aktuelle strømninger i den jyske breddefodbold.

Årsmøderne er også det rette forum, hvis man gerne vil være med til at drøfte aktuelle forslag om ændringer af DBU Jyllands turneringer.

Endeligt er det vigtigt at deltage i årsmøderne, fordi kun fodboldklubber der deltager på regionernes årsmøder, har som udgangspunkt stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag den 6. januar 2024. Her vil forslag om ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer blive endeligt vedtaget eller forkastet.

Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionens årsmøde, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af det regionale årsmøde.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne?
De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Hver tilmeldt forening har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1
Onsdag den 22. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Onsdag den 29. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Onsdag den 15. november
Forum Horsens
Langmarksvej 53, 8700 Horsens
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Torsdag den 23. november
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Hvis de jyske klubber har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september. Få gode råd til udarbejdelsen af et forslag her.

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside senest den 1. november.