DBU Jylland er de jyske fodboldklubbers organisation.

Det betyder helt konkret, at det er klubberne, der bestemmer, hvordan f.eks. strukturen i de jyske fodboldturneringer skal se ud.

Og nu er tiden atter inde til, at man som fodboldklub kan gøre brug af sin ret til at foreslå ændringer af f.eks. DBU Jyllands love, turneringsreglement og lign.

Alle klubber kan fremsætte forslag

Det er vigtigt at understrege, at alle DBU Jyllands medlemsklubber har mulighed for at benytte sig af muligheden – såvel store som små.

De enkelte forslag skal blot være DBU Jyllands administration i hænde senest onsdag den 15. september, så vil de blive behandlet på regionernes årsmøder i november og på delegeretmødet i januar, hvor den endelige vedtagelse i givet fald skal finde sted.

Der er nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles på årsmøderne.

Et klubforslag skal indeholde:

  • En forslags-formulering
  • En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller lign.
  • En begrundelse for at fremsætte forslaget

Forslag fra DBU Jyllands medlemsklubber kan kun behandles af regionens årsmøde, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende.

Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende i, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.

Automatisk til delegeretmødet

Den demokratiske proces i DBU Jylland skal ses som et to-trinsforløb. Det betyder, at samtlige forslag, der er behandlet og drøftet på regionernes årsmøder i november, automatisk sendes videre til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2024, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

DBU Jylland kan hjælpe

DBU Jyllands administration står naturligvis til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

Et forslag skal opfylde tre formelle krav for at kunne behandles:

  • En forslags-formulering
  • En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller lign.
  • En begrundelse for at fremsætte forslaget

Alle indkomne forslag til årsmøderne offentliggøres den 1. november.

Forslagsstilleren kan dog senest den 1. december skriftligt meddele DBU Jylland, at forslaget trækkes. Inden samme frist kan forslagsstilleren endvidere meddele mindre ændringer til forslaget.

DBU Jyllands administration står naturligvis også til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

DBU Jylland vil også fremsætte forslag til behandling på årsmøderne og delegeretmødet.