Torsdag den 15. september udløb fristen for fremsendelse af forslag til DBU Jylland til behandling på de kommende regionale årsmøder, og igen i år har mange jyske fodboldklubber benyttet sig af muligheden for at foreslå ændringer af love, turneringsregler og -bestemmelser.

Den samlede forslagspakke offentliggøres jf. DBU Jyllands love senest den 1. november i sin fulde ordlyd med begrundelser o.s.v., men her følger en foreløbig oversigt.

Tilbage til helårsturneringer?

Allingåbro IF, Skals FF, Als B, Veddum IF, Skelund IF, Visborg IF, Hadsund B, Vive IF og Astrup IF Arden foreslår, at ombrydningen i herrernes Serie 5 afskaffes.

Mørke IF foreslår, at der genindføres helårsturneringer for alle herresenior-rækker fra Jyllandsserien til Serie 5 og med et færre antal samlet kampe.

Starup UIF fremlægger forslag om ændring af årgangene i både pige- og drengefodbolden.

Mørke IF foreslår, at udeholdets ret til at forlange en kamp spillet den oprindelige spilledag bortfalder.

Sdr. Rind/Vinkel IF foreslår, at der indføres en økonomisk kompensation til værtsklubber som tab af indtægter i de tilfælde, hvor et udehold melder afbud.

Ørslevkloster IF foreslår, at det skal være muligt at søge dispensation til en pige, der er for ung til at spille senior.

Og Allingåbro IF foreslår, at der indføres en ændret dispensationsmodel i ungdomsrækkerne.

Bestyrelsen fastlægger datoplanen

Klubforslagene vil blive suppleret med en række forslag fra DBU Jylland.

Der vil bl.a. komme oplæg til en ændring af U16 Drenge-rækken, således at Liga 1 bliver en ansøgningsrække, mens der bliver fri tilmelding i øvrige rækker. Og der vil også komme forslag om at lade U15 Piger-rækken udgå og samtidig gøre U16 Piger til en to-årig årgang.

En håndfuld klubber har også fremsendt forslag om ændringer af datoplanen. Sagen er imidlertid den, at datoplanen jf. en ny procedure fastlægges af DBU Jyllands bestyrelse efter indstilling fra turneringsadministrationen.

Det skyldes, at området er blevet mere og mere komplekst. Bl.a. er mængden af dommere blevet en stigende udfordring i forhold til turneringsplanlægningen.

Derfor har bestyrelsen besluttet at påtage sig opgaven, og for at sikre en fortsat inddragelse af klubberne har DBU Jylland i stedet valgt at høre samtlige jyske klubledelser om deres holdning og input til dato-planlægningen. Det vil ske via en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes senere på efteråret.  

Sådan vedtages et forslag

DBU Jylland går nu i dialog med de klubber, hvor der er behov for uddybninger, præciseringer eller afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål omkring deres forslag.

Herefter vil forslagene senest den 1. november blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside i fuld ordlyd med henvisninger til berørte turneringsregler og bestemmelser samt med en argumentation fra forslagsstillerne.

Forslagene drøftes i første omgang på de regionale årsmøder i november, men for at blive endeligt vedtaget skal et flertal de jyske fodboldklubber stemme for forslagene på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag den 7. januar 2023.

Hvis man vil have indflydelse på forslagene, kan man allerede nu tilmelde sig årsmøderne i DBU Jyllands fire regioner.