Hvornår skal den første kamp spilles efter sommerferien? På hvilke tidspunkter er der tilstrækkeligt med dommere til rådighed? Og hvordan koordineres de udendørs sommerturneringer bedst muligt med vinterfodbolden, så aktiviteterne ikke overlapper hinanden?

Der er masser af spørgsmål og dilemmaer at forholde sig til, når DBU Jylland hvert år skal få enderne til at nå sammen i de såkaldte datoplaner.

Derfor har DBU Jyllands bestyrelse besluttet at justere arbejdsgangen, så datoplanerne frem over bliver endeligt færdigbehandlet og godkendt på bestyrelsesniveau.

Det betyder med andre ord, at datoplanerne f.eks. ikke længere er til behandling på årsmøder og delegeretmødet.

Mange forskellige interesser

- Udarbejdelsen af datoplanerne er med tiden blevet mere kompleks, fordi der er flere og flere forhold, der skal tages højde for. Blandt andet den samlede koordinering af alle DBU Jyllands aktiviteter, men også mængden af dommere er blevet en stigende udfordring i forhold til turneringsplanlægningen. På den baggrund har vi besluttet, at datoplanerne definitivt færdigbehandles i bestyrelsen efter indstilling fra turneringsadministrationen, forklarer Bent Clausen, formand for DBU Jylland.

På det nyligt gennemførte delegeretmøde var der flere klubforslag om ændringer af datoplanerne, men ingen af forslagene blev vedtaget.

- Udarbejdelsen af datoplanerne er med tiden blevet mere kompleks, fordi der er flere og flere forhold, der skal tages højde for. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

- Der er så mange forskellige interesser i datoplanerne, at det er umuligt at gøre alle tilfredse – det være sig klubber, trænere eller spillere. Nogle vil begynde tidligt, nogle vil slutte sent, og nogle har mulighed for at spille på hverdage, mens andre ikke har. Derfor er vi som organisation nødt til at påtage os det ansvar at udarbejde datoplanerne, og man skal jo huske, at man selvfølgelig altid har mulighed for at få flyttet sine kampe, siger Bent Clausen.

I dialog med klubberne hver dag

Formanden understreger, at DBU Jylland naturligvis stadig vil lytte til klubbernes input og tilbagemeldinger. Konkret er der således planer om at spørge samtlige klub-formænd om deres holdning til datoplanlægningen.

- Vi er jo i dialog med klubberne om vores turneringer hver eneste dag, og derfor vil klubbernes signaler altid indgå i turneringsplanlægningen sammen med alle de interne input, både administrativt og fra vores forskellige faggrupper i DBU Jylland. Men vi må også bare erkende, at dommerpåsætningen er nødt til at være styrende for noget af planlægningen, sammen med den nødvendige koordinering mellem sommer-turneringerne og vinterfodbolden, understreger Bent Clausen.

Datoplanen for efteråret 2022 er netop blevet offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside.


FAKTA: Hvad er en datoplan?

En datoplan angiver spilledagene i de enkelte rækker.

Datoplanerne bygger hvert år på nogle fastlagte principper, f.eks. at sidste turneringsrunde i foråret bør ligge inden skolerne går på sommerferie, at første turneringsrunde i efteråret bør ligge efter skolernes sommerferie er afsluttet, at sidste turneringsrunde i efteråret for 6-holds puljer ikke bør ligge senere end den 31. oktober, at uge 42 bør friholdes, når det er muligt og at der kun placeres kampe på hverdage, når det er absolut nødvendigt.

Der udarbejdes en ny datoplan for hvert turneringshalvår, og planen offentliggøres som udgangspunkt altid et halvt år inden den første spillerunde.