Der skulle vælges i alt tre medlemmer til Region 3’s bestyrelse på årsmødet på årsmødet i Brædstrup mandag.

Det betød genvalg til Rasmus Johansen, Morten Rask Thomsen og Søren Juul 

Til gengæld måtte regionsbestyrelsen tage afsked med næstformand Birgitte Hamborg Faarbæk, der har valgt at stoppe.

Birgitte har en fortid i DBU Sjællands bestyrelse og er i dag aktiv fodboldleder i VSK Aarhus, hvor hun sidder i bestyrelsen.

Bemyndigelse fra klubberne

Regionsbestyrelsen fik på årsmødet bemyndigelse til at besætte posten inden næste årsmøde, som udgangspunkt med en repræsentant fra den nordlige del af regionen. Den pågældende person vil samtidig indtræde på Region 3s sidste post i DBU's repræsentantskab.

Regionsformand Claus Warming og bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen og Morten Møller Pedersen blev alle valgt for to-årige perioder i 2020 og var derfor ikke på valg i år.

Valgene betyder, at Region 3’s bestyrelse ser sådan ud i det kommende år:

Claus Warming (formand)
Anne Andersen
Rasmus Johansen
Morten Møller Pedersen
Morten Rask Thomsen
Søren Juul