Midtvejsombrydninger, to-årige årgange, børneresultater, presfri zoner og højden på fodboldmål.

Debatemnerne spændte vidt på DBU Jylland Region 1’s årsmøde på Aalborg Portland Park mandag aften, hvor omkring 100 fodboldledere fra knap 40 nordjyske klubber var samlet.

Efter aftenens indledende spisning, bestående af skipperlabskovs og risalamande, kunne de læne sig tilbage og lytte til regionsformand Kristian Nørgaard Thomsens beretning.

Her kom han omkring emner som breddefodboldens genstart efter corona-krisen, frivillighedens udvikling, børnefodbolden, status på turneringer og stævner, samarbejdet med kommunerne og dommerområdet.

Kristian Nørgaard Thomsen benyttede også lejligheden til at takke de fremmødte klubledere for deres store bidrag til at rulle dansk fodbold i gang igen ovenpå talrige corona-nedlukninger:

- Vi vil gerne anerkende den store indsats, som I sammen med tusindvis af andre frivillige rundt omkring i klubberne har ydet. For det har bestemt ikke været en let tid at være frivillig foreningsleder i, sagde regionsformanden.

Opbakning til presfrie zoner

Traditionen tro var det dog pakken med turneringsforslag, der efter en lidt forsigtig start for alvor fik gang i debatten.

Hadsund Boldklub fik bred opbakning til sit forslag om at indføre presfri zoner i 3-mands og 5-mandsfodbolden, og en god håndfuld af de fremmødte klubber udtrykte også støtte til Gråsten Boldklubs forslag om afprøvning af lavere 11-mandsmål i U13 og U14. Sindal IF tilbød helt konkret, at klubben gerne ville deltage i et pilotprojekt.

Spørgsmålet om et-årige eller to-årige årgange fik også et par klubber op af stolene. Jørgen Staun fra Region 1’s bestyrelse fandt flere ulemper end fordele ved forslaget, mens Klaus Nielsen fra Dybvad Boldklub (der også samarbejder med Hørby og Flauenskjold i konstruktionen DHF) påpegede, at forslaget vil være en fordel for de små klubber:

- Vi går ind for to-årige årgange. Vi er en lille klub, og vi har svært ved at stille hold i de enkelte årgange. Til gengæld er jeg ikke sikker på, at det skal være på alle niveauer. Man kunne godt forestille sig, at det blev gældende for de nederste rækker, sagde han.

Stella Byskov fra Sulsted IF udtrykte dog omvendt ønske at fastholde den nuværende aldersinddeling:

- Vi er også en lille klub. Vi er gået sammen med byerne omkring os for at kunne stille årgangshold. Vi synes, at den nuværende model er bedst, og hvis det kun skal være på de øverste niveauer, at der skal være 1. årige årgange, kan vi ikke være med. Vi vil ikke kunne klare os i Liga 1 eller 2, sagde hun.

For børnenes skyld

Også spørgsmålet om midtvejsombrydning gav anledning til en konstruktiv meningsudveksling med input og spørgsmål fra flere klubber. Lars Johannesen fra Aalborg Freja fremførte, at klubbernes kampfordelere generelt er imod midtvejsombrydningen, mens John Kiil fra Nørresundby FB bemærkede, at hensynet til børnene bør vægte højest:

- Det handler om børnenes tarv og om at undgå nogle af de meget store sejre og nederlag. Derfor er kampfordelerne nødt til at se sig som et serviceorgan for klubberne, sagde han.

Hans Arne Pedersen fra Aabybro IF fremlagde på energisk vis klubbens forslag om at ændre datoplanen og dermed forlænge sæsonen.

- Vi har simpelthen brug for mere tid til at få afviklet vores kampe. Som det er nu, er vi under pres af alle mulige grunde til at flytte vores kampe, og de evindelige kampflytninger er med til at ødelægge livet i fodboldklubberne. I vores klub vil vi gerne, at vores kvinde senior-hold og to af vores herreseniorhold spiller i forlængelse af hinanden på en lørdag. Så kan vi samle et par hundrede mennesker og tjene nogle gode penge på pølsesalg o.s.v. Det har kun været muligt to gange i år, sagde han og fortsatte:

- Det her forslag er altså ikke for at genere de klubber uden kunstgræsbaner. Fodbolden er så værdifuld for lokalområderne, at vi har gode argumenter for at gå i dialog med kommunerne, så vi kan få græsbanerne åbnet til brug i nogle længere perioder, og så synes jeg i øvrigt, at der generelt er alt for mange kampe. Derfor er vi f.eks. ikke med i pokalturneringen længere, sagde Hans Arne Pedersen.

Lars Johannesen fra Aalborg Freja mente ikke, at forslaget var realistisk.

- Uanset vores argumenter får vi ikke lov at bruge græsbanerne længere, end vi gør i dag. Det tror jeg simpelthen ikke på. Sådan er det i hvert fald i Aalborg Kommune, sagde han.

Genvalg til regionsbestyrelsen

De jyske fodboldklubber har tidligere besluttet, at tiden på årsmøderne først og fremmest skal bruges til at belyse indholdet i forslagene. Derfor bliver der ikke som udgangspunkt registreret afstemninger.

Til gengæld er alle forslag automatisk videre til endelig behandling på delegeretmødet i Herning, hvor den endelige behandling finder sted.

Der var dog også andet på dagsordenen end forslag.

Karsten Elkjær, Jørgen Staun og Claus Fallingborg blev alle genvalgt til en ny to-årig periode i Region 1's bestyrelse, mens regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen og bestyrelsesmedlemmerne Gitte Sørensen, Henrik Sloth og Søren Larsen alle blev valgt for en to-årig periode i 2020, hvorfor de ikke var på valg i år.