Et år i corona-epidemiens jerngreb kan nu sort på hvidt aflæses på fodboldklubbernes medlemstal.

Danmarks Idrætsforbund har offentliggjort de nyeste officielle medlemstal for hele dansk idræt, og resultatet viser, at der findes 149.388 aktive fodboldspillere i DBU Jyllands 863 medlemsklubber, hvilket er en tilbagegang på 12.589 aktive – eller 7,8 procent - i forhold til sidste år.

En udvikling der markant fraviger fra de seneste års medlemsudvikling, der har været nogenlunde stabil.

DBU Jylland har derfor også allerede igangsat en række genstarts-tiltag, der skal hjælpe klubberne med at få de tabte aktive tilbage på fodboldbanerne.

Børne- og ungdomsfodbolden hårdt ramt

Den negative tendens præger stort set alle aldersgrupper, men tilbagegangen rammer dog hårdest i børne- og ungdomsårgangene, både på pige- og drengesiden.

Der er blevet 3164 færre piger under 18 år, der spiller fodbold, mens tilbagegangen hos drengene er på 8462 spillere. Det svarer til en tilbagegang på henholdsvis 11,8 procent og 11 procent.

De negative tendenser er ikke helt så fremtrædende blandt de voksne fodboldspillere. Faktisk er antallet af fodboldspillende mænd næsten status quo – 47.948 aktive mod 48.459 for et år siden. Det er en tilbagegang på 1 procent.

På kvindesiden er faldet lidt større, nemlig 4,7 procent, eller i alt 472 spillere – fra 10104 til 9632.

Størst tilbagegang i vest og syd

Hvis man dykker lidt ned i medlemstallenes geografi, er tilbagegangen størst i den sydlige og vestlige af DBU Jyllands fire regioner.

I DBU Jylland Region 3, som omfatter fodboldklubberne i det øst- og midtjyske område, herunder bl.a. hele Aarhus-området, er tilbagegangen mindst, nemlig 3105 fodboldspillere, eller 4,6 procent. I alt 64.953 spillere hører hjemme i en klub under Region 3.

Der er også tilbagegang for fodbolden i Nordjylland. Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 1 er samlet set faldet fra 33.040 til 30.448 – eller ca. en 7,8 procent – eller nogenlunde gennemsnittet for hele Jylland.

Til gengæld har fodboldklubberne i Vest-, Syd- og Sønderjylland (DBU Jylland Region 2 og 4) den største tilbagegang. I Region 2 er faldet på 11,6 procent (fra 33.566 til 29.681), mens Region 4’s klubber har mistet 11 procent af sine medlemmer – fra 27.313 til 24.306 fodboldspillere.

På landsplan viser tallene også et fald i antallet af aktive medlemmer. Der er blevet 18.584 færre spillere siden sidste år, og i alt 310.138 danskere er medlem af en fodboldklub.

DBU Jylland udgør medlemsmæssigt 48,2 procent af dansk fodbold.