Nedlukkede fodboldanlæg, forsamlingsforbud og mange andre restriktioner har betydet, at det i lange perioder af 2020 ikke har været muligt at spille fodbold. Derfor er tusindvis af børne- og ungdomsspillere jf. de nyeste medlemstal stille sivet ud af fodbolden og har måske endda vænnet sig til en hverdag uden idrætsaktivitet og er måske groet fast foran skærmene.

For at hjælpe klubberne med at få de tabte medlemmer tilbage, har DBU Jylland derfor sat i gang i en række rekrutterings-initiativer.

- Vores største prioritet lige nu er at hjælpe vores medlemsklubber i gang igen efter en lang og svær corona-periode. Medlemstallene viser, vi har mistet aktive, og klubberne melder også, at de har mistet frivillige. Men fodboldens fundament er stærkt, og vi oplever fra mange klubber en optimisme og en udbredt tro på, at det tabte nok skal vindes tilbage, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

Særligt fokus på børn og unge

DBU Jylland har sat særlig fokus på de omkring 300 jyske klubber, som har mistet børne- og ungdomsspillere.

Disse klubber er blevet tilbudt den gratis inspirations-mulighed, ”Fantastisk Fodboldgenstart”, der indebærer besøg af en instruktør, som vil præsentere et to-tre timers inspirationsarrangement til de frivillige børne- og ungdomstrænere i den enkelte klub.

Målet er at give klubbens frivillige friske input og ny energi til at komme godt i gang med sjov og udviklende træning.

- Vi ved, at rigtig mange børn og unge er blevet inaktive under corona-krisen. Det er ikke godt for børnene, og det er ikke godt for samfundet. Derfor har vi en stor fælles interesse i at få dem tilbage i fællesskabet og i gang med at spille fodbold igen, og da klubbernes frivillige er omdrejningspunktet for rekruttering og fastholdelse af spillere, sætter vi fokus på at skabe noget god energi hos dem via dette initiativ, fortæller Bent Clausen.

Vores største prioritet lige nu er at hjælpe vores medlemsklubber i gang igen efter en lang og svær corona-periode. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

Genstarts-katalog med masser af ideer

DBU Jylland har også udviklet et helt særligt inspirations-katalog med konkrete råd og ideer til genstart af fodboldfælleskabet – både på og uden for banen.

Her kan klubbernes frivillige ledere og trænere finde for eksempel træningsøvelser, rekrutteringsaktiviteter, frivilligværktøjer, kommunikationshjælp og ikke mindst inspirerende erfaringer og brugbare ideer fra andre klubber. Alt aldersinddelt og tilpasset forskellige målgrupper i klubben.

Idékataloget er blandt andet resultatet af en DBU Jylland-rundspørge foretaget blandt 200 fodboldklubber i det tidlige forår. Svarene herfra har givet DBU Jylland et indblik i coronaens konsekvenser for breddefodbolden.

- I undersøgelsen efterspurgte omkring halvdelen af alle adspurgte klubber værktøjer til at styrke fællesskabet efter corona-krisen. Derfor har vi sat stor fokus på at samle og udvikle et overskueligt inspirations-katalog. Derudover har vores klubrådgiverne netop nu travlt med at kontakte og følge op på deres lokale klubber for at høre, hvordan vi kan understøtte netop deres situation, uddyber Bent Clausen.

Fokus på børnefodbolden

Lanceringen af DBU’s nye børnestrategi passer også perfekt ind i genstarten af hele breddefodbolden.

Målet med den nye strategi er at skabe verdens bedste fodboldtilbud til alle børn. Det skal ske med barnet – og ikke fodboldklubben – i centrum, men naturligvis inden for fodboldklubbens rammer. Strategien hviler på DBU’s børnesyn, som er hentet fra FN’s børnekonvention og DBU’s 10 børneløfter.

- Vores medlemstal siger klart og tydeligt, at vi har mistet børnespillere gennem de seneste år, og igen i 2020. Med den nye strategi sætter vi børnene i centrum. Vi har allerede været i dialog med rigtig mange af vores klubber omkring strategien via webinarer her i begyndelsen 2021. Nu skal vi hjælpe de enkelte klubber med at rulle strategien ud i praksis, så de gode intentioner bliver omsat til konkret handling. Desuden introducerer vi en række overordnede tiltag. Bl.a. har vi netop lanceret er princippet om Lige Meget Spilletid, som skal sikre, at alle børn får lige ret til at spille lige meget kamp. Jeg tror personligt på, at disse holdninger kan være med til at fastholde flere børn i klubberne, tilføjer Bent Clausen.