Indførelsen af skærpede corona-restriktioner i syv nordjyske kommuner (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø) har ikke blot konsekvenser for selve fodboldspillet under DBU Jylland, men også for afviklingen af to regionale årsmøder.

DBU Jylland, Region 1 og Region 2 har efter vurdering og vejledning fra såvel en jurist som Danmarks Idrætsforbund besluttet at håndtere situationen således:

Region 1:

Årsmødet i Region 1 – oprindeligt planlagt til den 24. november – udsættes til onsdag den 9. december. Stedet bliver det samme: Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg, og mødestart bliver kl. 18.45.

Klubber der har tilmeldt sig den oprindelige dato vil automatisk være registreret som deltagere til det udsatte møde den 9. december. Hvis man allerede har tilmeldt sig, men er forhindret på den nye dato – eller alligevel ikke ønsker at deltage, kan man naturligvis blot kontakte Region 1’s administration.

Det er fra myndighedernes side blevet meldt ud, at de skærpede restriktioner gælder til og med den 3. december. Gennemførelsen af årsmødet den 9. december er således afhængig af, at denne periode ikke forlænges.

Tilmelding til Region 1’s årsmøde.

Region 2:

Årsmødet i Region 2 afvikles som planlagt torsdag den 19. november i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum med mødestart kl. 18.45.

Fodboldklubberne fra Thisted Kommune kan i henhold til de nye restriktioner ikke deltage fysisk i årsmødet. I stedet får de ekstraordinært mulighed for at deltage digitalt med såvel tale- som stemmeret. Andre interesserede vil kunne følge årsmødet online – men uden tale- og stemmeret.

Tilmelding til Region 2’s årsmøde.

Generelt:

For at leve op til både DBU Jyllands love, de mange forskellige restriktioner og for at sikre en tryg afvikling vil møderne blive gennemført på en noget anderledes måde end sædvanligt, jf. de særlige betingelser for generalforsamlinger og lign.

Det betyder, at stole alle steder bliver stillet i biografopstilling, så alle vender næsen mod talerstolen. Desuden vil alle gældende krav til afstand, afspritning m.v. naturligvis også blive overholdt, ligesom der vil være krav om mundbind, når man går og står. Derudover begrænses mødetiden væsentligt. Vi satser på at være færdige kl. 20.30.

Det betyder således også, at den normale fællesspisning inden årsmødet udgår i 2020, da dette ikke er muligt i forhold til at opfylde corona-betingelserne. I stedet kan deltagerne vælge at modtage en enkel to-go-menu/”doggybag” med en sandwich eller lign.

Vi vil snarest orientere yderligere om de praktiske forhold i forbindelse med møderne.

Bemærk også, at der automatisk vil være stemmeret til alle klubber tilmeldt delegeretmødet 2021, uanset om man har deltaget på regionens årsmøde eller ej.

Læs også:
Info om situationen i Nordjylland