DBU Jyllands bestyrelse har besluttet at afvikle delegeretmødet 2021 i nød-format, i lighed med modellen for de kommende regionale årsmøder.

Beslutningen indebærer:

  • At Nytårskuren 2021 aflyses.
  • At alle sociale arrangementer omkring delegeretmødet 2021 aflyses.
  • At delegeretmødet forkortes mest muligt med primær fokus på forslagsbehandling, valghandlinger m.v., mens f.eks. beretninger kan aflægges skriftligt på forhånd.
  • At der er maksimal fokus på de gældende retningslinjer vedr. plads, afstand, hygiejne m.v.
  • At der ikke vil være stande, uddeling af materialer m.v.
  • At der efterfølgende ikke er frokost, men en pose med sandwich, drikke m.v. eller tilsvarende til hver deltager.
  • At der etableres streaming fra mødet, således at alle interesserede kan følge delegeretmødet hjemmefra.
  • At der fokuseres på deltagelse af klubfolk, mens der denne gang ikke inviteres gæster, ligesom kun det nødvendige antal DBU Jylland-frivillige og -medarbejdere deltager. Alt sammen for at nedbringe det samlede deltagerantal mest muligt.

Desuden har bestyrelsen besluttet, at alle jyske fodboldklubber, der tilmelder sig delegeretmødet i januar 2021, automatisk vil få stemmeret, uanset om de har deltaget i det regionale årsmøde eller fremsendt en dispensationsansøgning jf. § 11.1. i DBU Jyllands love. Baggrunden er naturligvis den særlige corona-situation.