§ 17 - Hjørnespark

Hjørnespark
Et hjørnespark er en igangsættelse.

Et hjørnespark dømmes:

 • når hele bolden har passeret mållinjen, enten på gulvet eller i luften, sidst er rørt af en spiller fra det forsvarende hold, og der ikke er scoret, jf. dog §10.

Der kan scores direkte på hjørnespark, men kun i modspillernes mål.

Bolden og spillernes placering:
Bolden skal placeres:

 • i hjørnefeltet nærmest det sted, hvor bolden passerede mållinjen.

Modspillerne skal være:

 • på banen, og må ikke komme tættere hjørnefeltets bue end 5 m, før bolden er i spil.


Udførelse

 • Bolden skal sparkes af en spiller fra det angribende hold.
 • Sparkeren skal tage hjørnesparket inden for 4 sekunder efter at han er klar til det.
 • Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig.


Overtrædelser/Straffebestemmelser
Hvis et hjørnespark skal tages, og en modpiller er tættere på bolden end den foreskrevne afstand:

 • tages sparket om af det samme hold, og modspilleren advares, medmindre fordelsreglen anvendes, eller det forsvarende hold begår en forseelse, som straffes med frispark eller straffespark.

Hvis en modspiller usportsligt distraherer eller generer spilleren i at tage hjørnesparket:

 • skal modspilleren advares for usportslig opførsel.

Hvis hjørnesparket ikke tages inden for 4 sekunder:

 • dømmes målkast til det andet hold.

For enhver anden overtrædelse herunder boldens fejlagtige placering:

 • tages sparket om, men 4-sekunders tællingen starter ikke forfra, men fortsætter, når sparkeren er klar til at tage sparket.

Hjørnesparket tages af en anden spiller end målmanden:
Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.

Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen er begået af sparkeren i hans eget straffesparksfelt, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.

Hjørnespark taget af målmanden:
Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.

Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået udenfor eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (dog ikke mållinjen), jf. dog § 13.