Futsalloven

DBU udsender hermed sin 4. udgave af Futsalloven.

De seneste ændringer til ”FIFAs Futsal laws of the Game” er modtaget ved cirkulære nr. 1432 af 30. juni 2014.

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der ikke har været nogen Futsallov 2013/2014, idet der til udgaven 2012/2013 ingen ændringer var.

I år har der været flere ændringer og justeringer, idet de største ændringer ligger i paragraf 4 om spillernes styr. Endvidere skal fodboldlovgruppen henlede opmærksomheden på, at der er ændringer i antallet af straffespark ved straffesparkskonkurrence.

Som tidligere år er ændringer i lovteksten markeret med en lodret streg i marginen og træder i kraft pr. 1. september 2014 for alle turneringer. Dog er rent redaktionelle ændringer uden betydning for fortolkningen, rettelse af trykfejl og lignende ikke markeret. 

Futsalloven 2014/2015 udgives ikke i bogform, men udelukkende som elektronisk udgave, og kan findes på DBUs FUTSAL hjemmeside.

Eftertryk af Futsallovbogen – helt eller delvis – må kun ske med DBU tilladelse, ligesom alle henvendelser om Futsalloven og dens fortolkning bedes rettet til DBUs kontor.

DBUs Fodboldlovgruppe
August 2014