Futsalloven

DBU udsender hermed sin 5. udgave af FUTSALLOVEN

De seneste ændringer til ”FIFA Futsal Laws of the Game” er modtaget ved cirkulære nr. 1719 af 29. maj 2020.

Lovændringerne var været ventet længe, idet de sidste lovændringer var i 2014. Futsallo-ven er blevet tilpasset fodboldloven, således at der nu er overensstemmelse mellem Fod-boldlovens forseelser til direkte frispark og Futsalloven.

Især henledes opmærksomheden på de særlige forhold der gør sig gældende i forbindel-se med berøven af en oplagt scoringsmulighed, hvor målmandens placering er afgørende.

Endvidere henledes opmærksomheden på ændringer i markeringerne, når der tælles.

Der er i Futsalloven 2020 så mange ændringer, at det har været nødvendigt totalt at om-skrive loven, og der er derfor ikke nogen markeringer ud for de enkelte lovændringer. Endvidere er bogen nu ikke længere opdelt i to kolonner men en.

Dette er den danske udgave af Futsalloven, og såfremt nogen måtte ønske at studere den engelske udgave, kan den findes her

FIFA opererer med princippet ”What would be in Futsal’s best interest ?”. Et princip som DBUs lovgruppe helt tilslutter sig.

Vi ønsker alle en god fornøjelse med læsningen af Futsalloven 2020.

Gengivelse af lovbogen i trykt eller digital form eller som lydfil – helt eller delvis – må kun ske med DBUs tilladelse, ligesom alle henvendelser om loven og dens fortolkning bedes rettet til DBUs dommeradministration.

 

Lovgruppen

På vegne af

DBU’s Dommergruppe

August 2020