U14 Piger

Efterårets U14 Piger (efter midtvejsombrydningen)
Liga 1: 15 hold (2 puljer á op til 8 hold)
Liga 2: 18 hold (3 puljer á 6 hold)
Liga 3: 41 hold (7 puljer á op til 6 hold)

Ombrydningsmodel fra efteråret 2022 til foråret 2023
U14 Piger Liga 1: Nr. 1 - 4 > U14 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1: Nr. 5 - 8 > U14 Piger Liga 2 *
U14 Piger Liga 2: Nr. 1 - 3 > U14 Piger Liga 2
U14 Piger Liga 2: Nr. 4 - 6 > U14 Piger Liga 3 **
U14 Piger Liga 3: Nr. 1 > U14 Piger Liga 2
U14 Piger Liga 3: Nr. 2 - 6 > U14 Piger Liga 3

Bemærkninger
1. Hvis der mangler hold i forårets Liga 1, vil nr. 5 fra efterårets Liga 1 blive indplaceret.
Mangler der fortsat hold efter at ovenstående linje er opfyldt, vil nr. 6 fra Liga 1 blive indplaceret.

2. Hvis der mangler hold i forårets Liga 2, vil den/de bedst placerede nr. 4 fra efterårets Liga 2 blive indplaceret.
Den bedst placerede nr. 4 er garanteret deltagelse i forårets Liga 2.
- Den bedst placerede nr. 4 er: Hørup UI.
Mangler der fortsat hold efter at ovenstående linje er opfyldt, vil den/de bedst placerede nr. 2 fra Liga 3 blive indplaceret.

I tilfælde af, at der er brug for ekstraordinær indplacering, ekstraordinær oprykning eller ekstraordinær nedrykning foretages den af turneringsgruppen.

Bemærk: Der kan ikke suspenderes nedrykning for det hold som slutter sidst i en pulje. Et hold der slutter nr. 5 i en 5-holds pulje vil altså ikke kunne få suspenderet deres nedrykning.

Bemærk: Når der skal findes et hold på tværs af flere puljer, vil der sammenlignes på baggrund af point gns. og evt. mål gns.

Forårets U14 Piger
Liga 1: 8 hold (1 pulje á 8 hold)
Liga 2: 24 hold (3 puljer á 8 hold)
Liga 3: 42 hold + evt. ny tilmeldte hold (? puljer á 6 hold)

En klub/et samarbejde kan max have et hold på højeste niveau i forårets U14 Piger.

Der tages forbehold for, at de 2 laveste niveauer kan slåes sammen, hvis turneringsgruppen finder dette mest hensigtsmæssigt.