Ombrydning ungdom

I kan finde ombrydningsmodeller for alle liga-ungdomsrækker i menuen til venstre.

Der vil ikke ske en ombrydning af U13 Drenge og U13 Piger fra efteråret 2023 til foråret 2024.
Dette er nyt i forhold til tidligere, og ændringen skyldes ønske fra klubberne pga. spilleformsskiftet fra 8:8 til 11:11, så holdene skal tilmeldes igen til forårets turnering.
I U13 Drenge Liga 1 og 2 er der dog licensindplacering og wildcard - læs nærmere her.

Det er muligt at ansøge om indplacering i en anden række end ombrydningen tilsiger. F. eks. hvis man har afgivet spillere eller fået tilgang af nye spillere.
Ansøgning sendes pr. mail til info@dbujylland.dk.

Der spilles om JM efter forårets turnering - læs mere om JM-afviklingen her.

Se rækkebeskrivelserne for regler for anvendelse af for gamle spillere og meget mere:
Drenge
Piger

Se frister m.v. på kampfordelerinfo.
Se mest stillede spørgsmål her.

Bemærk venligst at et hold med "D" (dispensation) eller "J" ombrydes nøjagtigt som alle andre.
Et hold med "D" eller "J" i forårets turnering kan ikke spille med i JM-kampene efter forårets turnering.

Hvordan beregnes pointstillingen?
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.

Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

I tilfælde af en ekstra oprykker
I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - f.eks. hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

Særligt for overbygningsaftaler
Et hold fra moderklubben kan ikke spille på samme niveau som overbygningsholdet. I tilfælde af at der skal findes en ekstra oprykker - eks. hvis en moderklub rykker op i samme række som overbygningsholdet - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.
Læs mere her.

I tilfælde hvor hold skal sammenlignes på tværs af puljer, benyttes følgende rangeringer:
§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.