MENU

HB-HIK //

U14 Drenge Liga 4 (2006) 11M - efterår 2019, Pulje 642

HB-HIK
Holdsamarbejde mellem
U14 Drenge Liga 4 (2006) 11M - efterår 2019
Pulje 642
Hadsund Boldklub v / KJ Administration
Ringvejen 8
9560 Hadsund
www.hadsundboldklub.dk
Hadsund Stadion
Stadionvej 25
9560 Hadsund
Tlf: 9857 4488
Hvid/Rød/Hvid
//
Nej
Nej

Log ind