Indstilling af priser

Klubberne har mulighed for at indstille egne frivillige ledere til Region 4's Initiativpris eller "Gør en forskel"-prisen. Priserne uddeles på regionens årsmøde i november.


REGION 4'S INITIATIVPRIS

- tildeles en person eller en gruppe af personer, der i løbet af året har taget et godt initiativ til styrkelse af fodbolden i klubben? Det kan være indenfor mange områder i klublivet;- herunder kursusvirksomhed, målsætning & organisation, medlemsfremgang, større træneraktivitet, øget forældrearbejde, alternative arrangementer, mm.

Modtagere af Initiativprisen modtager en pokal samt kr. 1.000.

Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. november - send gerne mail.


GØR EN FORSKEL-PRISEN

- tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres virke altid har været et eksempel til efterfølgelse. Personer der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede. Prisen gives kun til ulønnede personer.

Modtagerne af Gør en Forskel-prisen modtager et diplom samt en check på kr. 4.000.

Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober - send gerne mail.

20160804FB-K871.jpg
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU Jylland Region 4
Stadionvej 2a, 6752 Glejbjerg 8939 9940

KALENDER SYDJYLLAND