Tiden nærmer sig for de regionale årsmøder i DBU Jylland.

Det betyder blandt andet, at der skal opstilles kandidater til regionsbestyrelserne.

Nedenfor kan du finde et overblik over, hvilke poster, som skal besættes på de kommende årsmøder samt hvilke af DBU Jyllands kandidater, som er villige til valg eller genvalg.

Det er vigtigt at understrege, at de jyske fodboldklubber til hver en tid kan opstille andre kandidater til regionsbestyrelserne.

DBU Jylland Region 1:

De nordjyske fodboldklubber skal på årsmødet i Aalborg onsdag den 22. november vælge tre bestyrelsesmedlemmer.

Karsten Elkjær, Jørgen Staun og Claus Fallingborg er alle villige til genvalg.

Regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen og bestyrelsesmedlemmerne Gitte Sørensen, Henrik Sloth og Søren Larsen blev alle valgt for en to-årig periode i 2022 og er derfor ikke på valg i år.

DBU Jylland Region 2:

Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 2 skal på årsmødet i Aulum onsdag den 29. november vælge fire medlemmer til bestyrelsen.

Formand Johnny Krogh Hansen samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Flensborg Hansen og Jørgen Rasmussen er på valg, og alle er villige til genvalg.

Bestyrelsesmedlem Pernille Kristensen ønsker ikke at genopstille. I stedet anbefaler regionsbestyrelsen valg af Karina Bramm Brøndum fra Mejdal-Halgård Fodbold, hvor hun bl.a. sidder i bestyrelsen.

Michael Koch og Poul Overgaard og Jakob Oelenshlæger Poulsen blev valgt for to-årige perioder sidste år og er derfor ikke på valg i 2023.

DBU Jylland Region 3:

I Region 3 stiller bestyrelsesmedlemmerne Rasmus Johansen, Morten Rask Thomsen og Søren Juul op til genvalg, når der holdes årsmøde onsdag den 15. november i Forum Horsens.

Regionsformand Claus Warming og bestyrelsesmedlemmerne Anne Andersen, Anita Østergaard Schytte og Morten Møller Pedersen blev alle valgt for to-årige perioder i 2022 og er derfor ikke på valg i år.

DBU Jylland Region 4:

Der skal vælges i alt tre bestyrelsesmedlemmer i DBU Jylland Region 4, som holder årsmøde torsdag den 23. november i Vejen.

Bestyrelsesmedlemmerne John Møller Pedersen, Kenneth Nielsen og regionsformand Jens Christian Hansen er på valg og modtager genvalg.

Brian Christiansen, Lise-Lotte Klinge, Claus Behrndt og Charlotte Behrendtz blev alle genvalgt til DBU Jylland Region 4s bestyrelse for en to-årig periode i 2022 og er derfor ikke på valg i år.

Tilmelding til årsmøderne:

På de regionale årsmøder kan de tilmeldte klubber - udover at vælge medlemmer til regionsbestyrelserne - blandt andet blive orienteret om og drøfte forslag til ændringer af DBU Jyllands turneringer. Tilmelding skal ske senest 10 dage inden det enkelte møde.

DBU Jylland Region 1
DBU Jylland Region 2
DBU Jylland Region 3
DBU Jylland Region 4