Børnefodbold, frivillighed og fodbolden i de små lokalsamfund.

Det var nogle af de emner, som formand for DBU Jylland Region 4, Jens Christian Hansen, satte fokus på i sin beretning på årsmødet i Vejen Idrætscenter, hvor repræsentanter fra 33 syd- og sønderjyske fodboldklubber var samlet.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger fra de fremmødte klubber.

Det kneb til gengæld ikke med ordene, da projektleder i DBU, Christian Bordinggaard, præsenterede aftenens eksterne indlæg, en lang række store og små anekdoter fra fodboldens verden, både nationalt og internationalt, krydret med vanlig energi og entusiasme.

Flertal for at afskaffe midtvejsombrydning

Under forslagsbehandlingen var det ikke mindst tankerne om afskaffelse af midtvejsombrydningen i Serie 5 og forslaget om nye klubskifteregler for børn, der havde klubbernes opmærksomhed.

CC. Grejsen, Bramming Boldklub, var først på banen med en markering:

"Set fra min funktion som kampfordeler er det meget bedre med en turnering uden midtvejsombrydning, især i efteråret. Derfor vil jeg opfordre til, at der stemmes for forslaget, sagde han.

Jan Hansen, Glejbjerg SF, opfordrede medlemmerne af DBU Jyllands bestyrelse og fagudvalg til at holde igen i debatten:

"Lad nu klubberne drøfte og afgøre tingene uden indblanding", lød opfordringen fra Jan Hansen.

Dette fik Jens Christian Hansen, formand for DBU Jylland Region 4, til at reagere:

"Der vil være mange situationer, hvor det vil være fordelagtigt for klubberne at kende DBU Jyllands holdninger og vores bud på fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at der er fagpersoner fra DBU Jylland og fra regionerne, der markerer sig omkring forslagene. Og man skal jo huske, at det i sidste ende er klubberne, der afgør tingene uanset hvad", sagde han.

Lene Bengtsson, formand for DBU Jyllands seniorudvalg, supplerede Region 4-formanden:

"Det er jo klubberne, der bestemmer. Vi ønsker kun at lave den turnering, som I ønsker, og i forhold til forslagsbehandlingen er det vores opgave at hjælpe til med at belyse tingene bedst muligt, og der er bestemt ulemper ved midtvejsombrydningen, men vi synes bare ikke, at de opvejer fordelene, som efter opfattelse klart er i overtal", sagde hun.

31 stemte for at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5, mens 17 stemte for at bevare den.

Bekymring over klubskifte-forslag

Katrine M. Lollesgaard, bestyrelsesmedlem i Hjerting IF, motiverede forslaget om at forhindre genbrug af spillere fra højere rangerende seniorhold ved valg af 9:9 som spilleform. 

Lene Bengtsson, formand for DBU Jyllands seniorudvalg, advarede imod konsekvenserne af forslaget, primært en bekymring for færre afviklede kampe. Et flertal klubberne valgte at støtte forslaget fra Hjerting IF og Nr. Nebel IF, idet 29 stemte for, mens 18 stemte imod.

Ligesom på Region 1's og Region 3's årsmøder gav forslaget om klubskifte-regler for børn anledning til mange spørgsmål og bemærkninger.

David Kiær Nielsen, DBU Jylland, motiverede indledningsvis forslaget og forklarede bl.a., at det i høj grad er fremsat for at beskytte både børn og klubber, bl.a. ved at skærpe reglerne for rekruttering.

Det gav anledning til en lang række bemærkninger, primært bekymringer over konsekvenserne af den ændrede klubskifte-mulighed.

Ulrik Falkenhøj, Jerne IF, udtrykte bekymring over risikoen for, at en vedtagelse ville kunne betyde afgang af spillere midt i sæsonen og dermed lukning af hold, mens Mogens Hansen, Gråsten Boldklub, efterlyste en mere faktuel belysning af problemernes omfang.

"Desuden synes jeg, at det er alt for drastiske redskaber at tage i brug. Dette bør kunne løses med andre midler klubberne imellem", sagde han.

Problemer håndteres allerede i dag

Benny Ebsen, Føvling/Stenderup UI, udtrykte også bekymring for konsekvenserne af forslaget set med en lille klubs briller, mens Jakob Schwarz, Tinglev IF, undrede sig over DBU's syn på forslagets konsekvenser:

"Jeg hører, at flere klubber her i salen er bange for konsekvenserne for deres børnehold, men DBU ser kun en mulig stigning i antallet af klubskifter som en konsekvens. Det har jeg svært ved at forstå", sagde han.

Holger Jørgensen, Høje Kolstrup B1981 og formand for Region 4's Disciplinærgruppe, påpegede, at problemstillingerne allerede i dag håndteres via dispensationer uden problemer.

"Det er ikke mange henvendelser, som vi får omkring dette, og hvis et barn af en eller anden grund har behov for et klubskifte midt i sæsonen, f.eks. en skilsmisse eller en flytning, gives der selvfølgelig dispensation", sagde Holger Jørgensen, der desuden efterlyste klubbernes rettigheder i sagen.

45 stemte for at forkaste forslaget, mens syv stemte for at indføre de nye klubskifteregler.

I alt syv forslag blev behandlet på Region 4's årsmøde.

For at kunne træde i kraft skal forslagene vedtages endeligt på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 6. januar 2024.

80 fodboldledere fra i alt 33 klubber var til stede på årsmødet i Region 4. I næste uge følger årsmødet i Region 2.