Ledelse, børnefodbold, frivillighed, fastholdelse af teenagere og aktivering af den ældre generation i breddefodbolden.

Det var nogle af de punkter, som regionsformand, Claus Warming, satte fokus på i sin beretning på DBU Jylland Region 3’s årsmøde i Horsens onsdag aften.

Han hæftede sig bl.a. ved de mange positive tendenser, der præger fodboldudviklingen i Region 3 netop nu.

”Der er rigtig meget at glæde sig over lige nu rundt omkring i klubberne. Bl.a. ser vi, at rigtig mange, både børn og voksne, har lyst til at spille fodbold i en fodboldklub. Men der er selvfølgelig også mange udfordringer. Bl.a. har inflationen gnavet hårdt mange steder, og faciliteter er noget, som vi løbende har fokus på”, sagde Claus Warming.

”Den daglige kontakt med klubberne er det allervigtigste for os i regionen, og det er noget, som vi prioriterer højt, både i bestyrelsen og i vores administration”, tilføjede Claus Warming, der også fortalte om de mange forskellige områder, hvor regionen i år har hjulpet og understøttet klubberne.

Flere frivillige med i arbejdet

Han benyttede også lejligheden til at gøre en status for den moderniseringsproces, som Region 3 har gennemført i 2023.

”Vi har i det seneste år arbejdet med at modernisere vores struktur. Det giver nogle bedre rammer, som understøtter en smidigere måde at arbejde på. Bl.a. kan vi agere hurtigere og arbejde mere på tværs. Vi oplever ofte, at f.eks. børn, unge og senior har de samme udfordringer. Samtidig er vores nye struktur en invitation til at få flere frivillige med om bord i arbejdet i Region 3”, sagde Claus Warming, der sluttede af med at sende en stor tak til de fremmødte klub-frivillige:

”Jeres frivillige arbejde er utrolig værdifuldt. Fodboldklubbernes indsats gør en kæmpe forskel. Faktisk løser fodbolden opgaver, som reelt ikke kan løses på mange måder. Vi bringer en sammenhængskraft, og vi er med til at binde lokalsamfund sammen”, sagde Claus Warming.

Positiv dommer-udvikling

Morten Rask Thomsen, medlem af bestyrelsen i Region 3 og formand for DBU Jyllands Dommerudvalg, knyttede en række bemærkninger til dommerområdet. Han glædede sig bl.a. over påsætnings-situationen.

”Vi har faktisk nået et leje, hvor der p.t. ikke længere er dommermangel. Vi bliver selvfølgelig ramt af afbud fra dommere engang imellem, og det kan give udfordringer, og der vil også stadig kunne være tidspunkter – f.eks. lørdage, hvor der ikke altid kan stilles dommere, men hvis man kigger på vores samlede påsætning, vil der generelt altid være en dommer til rådighed fra U10 og opefter. Derfor forventer vi også, at der kommer dommere til alle kampe i 2024”, sagde Morten Rask Thomsen, men han opfordrede samtidig klubberne til at tage større ansvar for kampmiljøet.

”Det største frafald blandt dommerne oplever vi som en udløber af kampmiljøet, altså adfærd og tilråb fra tilskuere, forældre og så videre. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på dette område for os alle sammen. Vi kan som ledere og klubber ikke blot stå og se på, at forældre eller andre står og råber af dommeren. Vi er nødt til at sætte fokus på kampmiljøet, hvis vi fortsat vil fastholde vores dommere til vores kampe”, sagde Morten Rask Thomsen.

Fodbold og trivsel - et godt match

Som noget nyt havde Region 3 valgt at indlægge en række små indspark undervejs på årsmødet. 

Derfor havde Andreas Rasch-Christensen - der var forhindret i at være fysisk til stede - sendt en videohilsen til årsmødet. Han er forskningschef i VIA University College, bestyrelsesmedlem i Brabrand IF og medlem af regeringens trivselskommission.

I sit indlæg fortalte han om trivsel, og hvordan netop fodbold og trivsel er et godt og værdifuldt match.

”Der ligger mange muligheder for at koble trivsel til fodbolden. Trivsel handler selvfølgelig om, at det enkelte individ har det godt, men det udfolder sig i fællesskaber, bl.a. foreningslivet. Nogle unge – som måske ikke har det godt i nogle typer fællesskaber – kan i stedet blomstre og finde trivsel i andre sammenhænge, og her ved vi, at fodbolden har et stort potentiale”, fortalte Andreas Rasch-Christensen.

Peter Lund, der blandt meget andet er fagansvarlig for børnefodbolden i Region 3, fortalte om forskellige aktuelle initiativer på børnefodbold-området, bl.a. de nye spilleregler for børn, mens Katrine Viktor Andreassen, der er koordinator for pige-indsatser i DBU Jylland, orienterede om tiltaget Get Movin´, som skal skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber.

Nej tak til ombrydning og nye klubskfte-regler

Under forslagsbehandlingen var der især debat om forslagene om nye klubskifteregler for børn og forslaget om at afskaffe ombrydning i Serie 5.

Hans Iver Lindorff, kampfordeler i Kolding Boldklub, motiverede Serie 5-forslaget.

Han udtrykte ærgrelse over, at forslaget var blevet nedstemt på delegeretmødet i januar efter at have fået stor opbakning på flere årsmøder, og han opfordrede endnu engang til at sløjfe ombrydningen, og han fik opbakning fra Søren Larsen, As IF.

Flemming Nielsen, Erritsø GIF, talte derimod for at lade ombrydningen fortsætte. 

"Det kan da kun være en fordel, at man hele tiden møder hold, som er på ens eget niveau"; sagde han.

I alt 39 klubledere stemte for at afskaffe ombrydningen, mens 18 stemte imod.

David Kiær Nielsen, der er fodboldfaglig rådgiver i DBU Jylland, motiverede forslaget om at indføre nye klubskifteregler for børn. En vedtagelse af forslaget vil bl.a. medføre, at børnefodboldspillere (til og med U12) frit kan skifte klub og deltage i kampe/stævner for sin nye moderklub uanset tidspunktet for klubskiftet.

Det gav anledning til en energisk debat.

Bl.a. udtrykte Bjarno Sørensen, Alminde/Viuf GIF, bekymring over forslaget:

"DBU vil gerne have en fodboldklub i hver by. Men det her er en fare for de små landsbyklubber. Jeg har svært ved at forstå sammenhængen", sagde han og blev suppleret af Nikolaj Faber, ØBG Silkeborg:
 
"Jeg synes, at det her snakker til noget elite, som ikke har noget med breddeklubberne at gøre. Især de små klubber. Ofte ser vi desuden, at de børnespillere, der skifter klub, har en forældre, der er trænere. Jeg synes, at det er problematisk, at hold som en følge af denne model vil risikere at miste trænere midt i sæsonen".

Lars W. Knudsen, Randers Freja, var heller ikke begejstret for forslaget:

"Det her er ikke min kop te. Jeg har normalt stor tillid til, at vi vælger personer, som på vores vegne gør det bedste for os klubber. Men det kræver også, at man engang imellem tager fat i bordkanten og spørger sig selv: Hvad er det nu, som vi er sat i verden for? Og det synes jeg virkelig ikke, at man har gjort her", sagde Lars W. Knudsen.

Det gav anledning til ekstra bemærkninger og spørgsmål fra forskellige klubber, ligesom David Kiær Nielsen uddybede og redegjorde for tankerne i DBU's Børnesyn:

"I sidste ende handler dette om at sætte det enkelte barn i centrum, og vi synes, at det er urimeligt, at nogle børn skal vente lang tid på at skulle spille kamp, fordi de af en eller anden årsag har skiftet klub", sagde David Kiær Nielsen.

Afstemningen reflekterede debatten og de kritiske indlæg mod tankerne i forslaget. Sammenlagt 57 klubledere stemte imod, mens to klubledere stemte for forslaget.

I alt syv forslag blev behandlet på årsmødet i Horsens.

For at kunne træde i kraft skal forslagene vedtages endeligt på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 6. januar 2024.

Frivillige ledere var i alt 40 klubber var til stede på årsmødet i Region 3. I de kommende to uger følger årsmøderne i henholdsvis Region 1, Region 4 og Region 2.