Det går på mange måder godt for fodbolden i Nordjylland.

Det kunne formand for DBU Jylland Region 1, Kristian Nørgaard Thomsen, konstatere på årsmødet på Aalborg Stadion onsdag aften, hvor repræsentanter fra 41 nordjyske fodboldklubber var samlet til netværk og gode fodbold-diskussioner.

I sin beretning konstaterede Kristian Nørgaard Thomsen bl.a., at de nordjyske fodboldklubber kan bryste sig af den største medlemsfremgang i jysk fodbold, faktisk med hele 5,93 procent.

"Holdmæssigt har vi også haft en pæn stigning. Også vinter- og kunstgræsaktiviteterne har bidt sig mere og mere fast. Den samlede fremgang overstiger den vigende tilslutning til indefodbold. Vi kan også bryste os af at være Jyllands futsal-mekka, Ja, faktisk har vi flere futsal-hold i Nordjylland, end de øvrige tre jyske regioner har tilsammen", konstaterede Kristian Nørgaard Thomsen med et smil.

Flere trænerkurser end nogensinde

Regionsformanden hæftede sig også ved en positiv udvikling omkring på uddannelsesområdet:

"Vores fokus på vigtigheden af at uddanne trænere og ledere afspejles bl.a. i antallet af kurser, som vi har afviklet – et tal som aldring har været højere i Nordjylland. En medvirkende årsag hertil er også, at vi i mange af de samarbejdsaftaler og velfærdsalliancer, som vi har indgået med kommuner og klubber netop har kurser som et centralt område", påpegede Kristian Nørgaard Thomsen, som derudover bl.a. satte fokus på børnefodboldens udvikling, herunder tilmeldingsmoral og nye spilleregler, frivillighed og fodbolden i de små lokalsamfund.

Regionsformanden satte også nogle ord på miljøet i forbindelse med afviklingen af kampe og stævner, og han opfordrede klubberne til at være opmærksom på udfordringen:

"Vi ved, at mange klubber gerne vil skabe et godt kampmiljø, men nogle gange kan det være svært at få de gode intentioner fra fodboldklubbens bestyrelseslokale formidlet helt ud på banen til trænere, spillere, forældre og tilskuere. Og det er ikke kun dommerne, der bliver råbt efter – der råbes også efter spillerne. Hvis det er for at heppe – er det selvfølgelig OK, men det er desværre også negative tilråb, der kommer fra tilskuere – ikke mindst forældre. Derfor skal vi kraftigt opfordre alle klubber til at tage ansvar for problemstillingen og markere, hvad der er er acceptabelt, og hvad der ikke er", sagde Kristian Nørgaard Thomsen.

Inspiration fra ung dommer

Aftenen bød også på to eksterne indlæg. Først var det den 24-årige fodbolddommer Rasmus Virenfeldt, der på inspirerende vis fortalte om sine tanker om dommergerningen og oplevelser på de nordjyske fodboldbaner.

"Jeg spillede selv fodbold fra jeg var fem år til jeg var 21, og jeg var også fodboldtræner for nogle U16-drenge. Det var ikke et højt rangeret hold, så vi havde som regel ikke nogen dommere. Derfor var jeg nødt til at dømme selv, og det var egentlig min vej ind i dommerverdenen, plus at jeg bare elsker fodbold", fortalte Rasmus Virenfeldt, der i dag er indrangeret til bl.a. at dømme Jyllandsserien for herrer.

Han opfordrede de tilstedeværende klubber til at tage godt imod dommeren og takke for kampen.

"Det var jeg selv dårlig til som træner, og det ville jeg formentlig også være i dag. Men det er et vigtigt signal at sende, for som dommere er vi ofte meget alene", sagde Rasmus Virenfeldt, der til daglig studerer sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

Efterfølgende holdt idrætsforsker Kenneth Cortsen, der har en bred baggrund i fodboldverdenen og foreningslivet, et oplæg om fodboldens samfundsrolle og -værdi, og han opfordrede bl.a. klubberne til at arbejde mere strategisk med CSR.

Flertal: Afskaf midtvejsombrydning

Under forslagsbehandlingen var det bl.a. forslaget om afskaffelse af midtvejsombrydningen i Serie 5, der gav anledning til en god debat:

Søren Engelhardt, Skelund IF, opfordrede til at stemme for forslaget:

"Regnvejret her i efteråret har gjort det ekstra svært at få afviklet kampene, så vi har ikke brug for denne pause. Lad os nu droppe den, så vi kan få lov at spille. Serie 5 er jo kun hygge", sagde Søren Engelhardt, der opfordrede alle til at møde op til delegeretmødet og stemme forslaget igennem. Han blev støttet af Søren S. Sørensen fra Skovsgaard Boldklub, mens Paw Jensen, Gjøl IF, slog et slag for at stemme imod:

"Der er kæmpe forskel på de bedste og de dårligste hold i Serie 5. Derfor er midtvejsombrydningen et godt redskab til at få reguleret dette. Det er altså ikke sjovt at tabe 10-0", sagde Paw Jensen.

53 stemte for at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5, mens 15 stemte for at bevare den.

Mange spørgsmål til klubskifte-regler

Ligesom på Region 3's årsmøde gav forslaget om klubskifte-regler for børn anledning til en livlig debat. David Kiær Nielsen, DBU Jylland, fremlagde baggrunden for forslaget og forklarede bl.a., at det i høj grad handler om at beskytte både børn og klubber imod rekruttering.

John Kiil, Nørresundby FB, opfordrede til at tage forslaget af bordet for nu:

"Vi er DBU Børneklub, og der er mange ting, som vi hele tiden skal forholde os til, og vi bliver bombarderet med nye ting hele tiden. Det tager tid for for trænere og ledere at lære disse ting, hvoraf mange ikke virker umiddelbart naturlige. Det her forslag vil skabe en masse usikkerhed. Det er simpelthen for tidligt, og jeg tror ikke, at at I har diskuteret det her med klubberne. Det går for stærkt. Vi får ikke alle med", sagde John Kiil.

Derudover var der mange klubber, der stillede spørgsmål, efterlyste mere data og udtrykte bekymring over konsekvenserne af forslaget, bl.a. på grund af forældrenes rolle. 48 stemte for at forkaste forslaget, mens 17 stemte for.

I alt syv forslag blev behandlet på Region 1's årsmøde.

For at kunne træde i kraft skal forslagene vedtages endeligt på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted i Herning lørdag den 6. januar 2024.

Frivillige ledere fra i alt 41 klubber var til stede på årsmødet i Region 1. Torsdag følger årsmødet i Region 4, og i næste uge årsmødet i Region 2.