• En niårig trives ikke i klubben, og forældrene har efter flere forsøg på at løse problemerne besluttet at skifte klub.
  • 10 år gammel spiller vil gerne have flere udfordringer både på træningsbanen og til kamp, og flytter derfor til en anden klub.
  • Syvårig flytter med sine forældre til en anden landsdel og skifter derfor klub.

Der kan være mange grunde til at skifte klub, og hidtil har reglerne været ens, uanset om spilleren er 6 eller 26 år gammel. Nu bliver klubberne på de regionale årsmøder bedt om at tage stilling til et forslag om at ændre reglerne, så der bliver mere fleksibilitet for børnespillere op til og med U12.

Forslag til ændring

Børnefodboldspillere (til og med U12) kan frit skifte klub og kan, efter spillercertifikatet er overført, frit deltage i kampe/stævner for sin nye moderklub uanset tidspunktet for klubskiftet.
Se hele forslagsformuleringen her


Men hvorfor skal det ændres? Hvordan gør man rent praktisk? Det har vi spurgt David Kiær Nielsen om, som er med i DBU's børneenhed og desuden er børneudviklingstræner i Galten fS.

David K. Nielsen Til Www
Fagspecialist i DBU's børneenhed David Kiær Nielsen
U7- og U10 pigetræner, børne- og ungdomsudviklingstræner i Galten fS og fodboldfaglig rådgiver i DBU Jylland, 89399960

Hvad ændres med forslaget?

Hvorfor skal reglerne ændres?+

I DBU's børnesyn indgår, at alle børn har ret til at spille fodbold. Med de nuværende regler kan man først spille kamp til april, hvis man f.eks. pga. mobning har skiftet klub i august efter første kamp. 
Det er urimeligt, at nogle børn skal vente lang tid på at skulle spille kamp, fordi de af en eller anden årsag har skiftet klub.

Vi anerkender, at de allerfleste klubber givetvis indtil nu har fundet lokale løsninger, der tilgodeser det enkelte barn. Dispensationsansøgninger er også som oftest blevet imødekommet, så praktisk har reglerne nok ikke været så stort et problem. I så fald får vi på denne måde bare lovliggjort en fornuftig praksis.

Er der grænser for, hvor tit et barn må skifte klub?+

I teorien nej. Det kommer an på, hvor hurtigt man kan få overflyttet spillecertifikatet eller den supplerende spilletilladelse.

Men det vil nok sjældent blive en reel situation. F.eks. kan skilsmissebørn kan allerede med de eksisterende regler få en supplerende spilletilladelse. Og det der jo svært at argumentere for, at man skal gøre det sværere at være skilsmissebørn?

Kan et klubskifte omgøres, hvis barnet fortryder?+

Det kan det sagtens. Man kan flytte spillercertifikatet retur til den oprindelige klub, og så kan barnet igen spille kampe for den "gamle" klub.

Hvordan håndterer klubben alt det praktiske?

Er der tænkt på udfordringen med, at en (mindre) klub ikke kan stille hold midt i sæsonen pga. et par klubskifter?+

Der er primært tænkt på barnets ve og vel, som er omdrejningspunktet for DBU’s Børnestrategi.

Når det er sagt, er der både mulighed for dispensationer og med en række fleksibilitetsregler bør det kunne lade sig gøre at stille hold på nye måder.

Forslaget er naturligvis ikke baseret på, at man skifter klub "for sjov", men jeg opfordrer til, at vi ikke ser spøgelser i klubskiftefleksibilitet. Det kræver jo både flytning af spillercertifikat og betaling af kontingent og den slags at skifte klub, så det er jo ikke bare en enkel ting.

Hvad skal klubben gøre, hvis en børnespiller skifter klub?+

Der vil være nogle anbefalinger til, hvordan man bør agere som spillere/forældre, altså en art vejledning. Der opfordres til at søge dialog internt i klubben, så udfordringer i første omgang søges løst lokalt.

Generelt er dialogen mellem klub/træner og forældre/barn en vigtig faktor for trivsel og problemløsning.

Praktisk indføres der et IT-system, der tracker spilleren, så det sikres, at alle får den korrekte information. Dette er også med til at dokumentere ved evt. uhensigtsmæssige processer.

Hvordan sikrer vi, at barnet bliver hørt i forhold til et ønske om at skifte klub?+

Forældrene er barnets primære ressourcepersoner og derfor er det forældrene, der træffer valget for barnet. Forældrene opfordrer til at søge dialog med barnets hjemmeklub, hvis man overvejer et klubskifte. Der vil komme deciderede anbefalinger/vejledning, som man kan dele med forældre, m.fl.

Ved udmeldelse vil forældrene blive præsenteret for disse anbefalinger. Spillerens forældre skal godkende flytning, når spillercertifikatsanmodning afsendes, så der ikke kan ske et klubskifte uden involvering af de ansvarlige voksne.

Hvordan må rekruttering af børnespillere foregå?

Flytter vi grænsen for henvendelser på spillere fra U13 til U10?+

Først og fremmest vil jeg lige forklare, at "henvendelse" i fodboldlingo er en formel/uformel rekrutteringskontakt på en spiller. Henvendelser skal ske fra klubbernes (officielle) kontaktpersoner.

Ja, formelt set "flyttes" grænsen. Da der i dag praktisk talt ikke er nogen grænse, indfører vi i praksis en grænse for henvendelser, da der så først må henvendes fra og med U10. Der har hidtil ingen sanktioner været, men det vil der være fremadrettet.

Derudover indføres der skærpede forpligtelser for dén klub, der henvender sig, idet klubben til og med spillerens overgang til U15 skal tilbyde spilleren førsteholdstræning og -kampe i årgangen. Dermed forebygger vi, at der hentes marginalspillere, som ikke får reel spilletid. Hvis spilleren ikke oplever forpligtelserne overholdt i den nye klub, kan man henvende sig til den nye nationale disciplinærinstans.

Derudover er licensklubber i dag underlagt et præciseringsdokument – dette dokument bør naturligvis justeres, således at der tages højde for snitflader i licenssystemet.

Hvem går man til, hvis man som klub er utilfreds med en klubskifteproces med en anden klub?+

Der etableres en landsdækkende disciplinærinstans. I den nuværende model er skal der være skriftlig dokumentation for evt. procesfejl, denne bevisbyrde gøres mere nutidig, dvs. med partshøring, o.lign. Desuden indføres et sanktionskatalog.


Har du flere spørgsmål eller vil du være med i debatten om klubskifte for børn, så tilmeld dig et af DBU Jyllands regionale årsmøder, som finder sted her:

Årsmøder2023 Banner2