For halvandet år siden sadlede IF Skjold Sæby om og satte alle kræfter ind på at skabe et fantastisk fodboldtilbud til alle børn og unge i Sæby og omegn.

- Vi driver en fodboldklub for børnenes og byens skyld, fremgår det med fed skrift i indstillingen fra IF Skjold Sæby om at blive Årets Fodboldklub i Nordjylland.

De er kommet så godt i gang med den nye retning, at klubben nu kan kalde sig Årets Fodboldklub i Region 1 2022. Klubbens formand, Flemming Thingbak, modtog prisen foran cirka 100 fremmødte klubfolk i Loungen på Aalborg Portland Park, hvor DBU Jylland Region 1 afholdt sit årsmøde 15. november.

Trænere på skolebænken
En af de helt store indsatser for IF Skjold Sæby, der i øvrigt også kan kalde sig en DBU Børneklub, er, at de vil højne kvaliteten af børnetrænerne. Derfor har de sat flertallet af trænerne for de yngste spillere på trænerskolebænken.

- På knap 12 måneder har vi opnået, at stort set alle børnetrænere, som minimum, har C1 og en stor del har allerede gennemført C2, fremgår det af indstillingen og de tilføjer, at der er flere C2- og også C3-kurser på vej, beretter de.

Lokalt omdrejningspunkt for alle byens børn
Klubben arbejder også med fodbold i lidt mere utraditionelle former. De har to tilbud målrettet områdets unge:

  • Fodbold for Alle er åben klub for alle byens børn fire søndage i træk. Tiltaget udspringer af gode erfaringer fra corona-perioden. På de fire søndage kan alle børn frit møde op på klubbens kunstgræsbane og hygge sig med masser af leg og fodbold.
  • SFO-fodbold er klubbens samarbejde med byens skoler og alle 2. klasser. Tre tirsdage i efteråret mødes de på klubbens baner, hvor de leger og spiller fodbold med alle børnene.

Styr på de indre linjer
Med denne nye vifte af tiltag og initiativer kræver det styring fra klubbens ledelse. Også det har de haft med i tankerne i den velfungerende fodboldklub.

- Hemmeligheden bag mange af klubbens nye initiativer findes i vores organisering og konstruktive samarbejde mellem klubbens nye udvalg (Det Sportslige Udvalg) og bestyrelsen, lyder det.

Her har de en helt klar fordeling af opgaverne, hvilket er en stor hjælp i det daglige arbejde.

- Det sportslige udvalg tager sig af alle tiltag i forhold til DBU Børneklub, trænerkontrakter, fællestræning, trænersamtaler, børneudviklingstrænerens arbejde og klubbens bestyrelse, skriver de videre i indstillingen.

Derudover har IF Skjold Sæby også budt sig til over for DBU Jylland, når der fx har været brug for hjælp med at føre initiativerne fra Velfærdsalliancen med Frederikshavn Kommune ud i livet.

På alle måder er IF Skjold Sæby et godt eksempel på en godt drevet forening med et stærkt korps af frivillige. Det er derfor ganske fortjent, at de nu kan kalde sig Årets Fodboldklub i Region 1 2022.

Som vinder af prisen af Årets Fodboldklub i Region 1 ryger IF Skjold Sæby videre i puljen om at blive Årets Fodbold i Danmark, hvilket afgøres i starter af 2023.

Stort tillykke med prisen!

Læs også:

Fra 0 til 14 uddannede trænere: IF Skjold Sæby har sat ny retning)