Nu er der et nyt praktisk værktøj klar til din klub. DBU Jylland har udgivet en Frivillighedsguide, som er lettilgængelig læsning og giver et konkret indblik i, hvad man som klub skal være særligt opmærksom på i rekrutteringen af frivillige.

Guiden er udarbejdet i samarbejde med Jens Ulrich, der er stifter og konsulent i Ulrich Consult og har stor erfaring med at arbejde med frivillighed i foreningslivet. Han siger om Frivillighedsguiden:

- Mange klubber oplever en udfordring med at rekruttere frivillige og lægger mange kræfter i det. Guiden stiller skarpt på, hvordan kræfterne kan bruges endnu bedre, for eksempel ved at klubberne i højere grad tager de frivilliges perspektiv, og ikke alene klubbens perspektiv.

- Noget af det helt centrale er, at man som klub reelt anerkender, at alle frivillige bidrager med noget værdifuldt og positivt til klubben, så man ikke tænker i A- og B-hold af frivillige, siger Jens Ulrich.

Guiden forsøger blandt andet at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan arbejder man som klub bedst med frivillighed?
  • Hvordan har de frivillige og deres forventninger til det frivillige arbejde ændret sig?
  • Hvad betyder det for, hvordan klubberne rekrutterer og fastholde de frivillige?
Frivillighedsguide 2022 Forside Web Frivillighedsguiden kan downloades lige her.

Gratis og lige til at downloade

Frivillighedsguiden ligger frit tilgængelig for download lige her på dbujylland.dk/frivillighedsguide. Den er et gratis værktøj til klubber, der ønsker indsigt i emner såsom:

  • Typer af frivillige
  • Typer af klubfællesskaber
  • Rekruttering og fastholdelse af frivillige
  • Klubkultur og klubudvikling

Kontakt din lokale klubrådgiver

Klubben kan kombinere arbejdet med frivillighedsguiden med et besøg fra en DBU Jylland klubrådgiver, som altid står til rådighed for sparring og udviklingshjælp.


Brug guiden som udgangspunkt for en workshop i klubben
Bagerst i Frivillighedsguiden finder du en drejebog for en udviklingsworkshop, som I som klub kan lade jer inspirere af.

Noget af det helt centrale er, at man som klub reelt anerkender, at alle frivillige bidrager med noget værdifuldt og positivt til klubben, så man ikke tænker i A- og B-hold af frivillige. Jens Ulrich, konsulent