I 2021 var der 34.540 flere medlemmer i landets 1577 fodboldklubber, end der var i 2020. En stor del af denne medlemsstigning ses hos børnene, der med en stigning på 18.530 spillere i alderen 0-12 år udgør den største andel af medlemsfremgangen i fodboldklubberne.

Vi er naturligvis meget glade for, at så mange flere helt små børn kommer ind i fodbolden, for allerede her har vi mulighed for at give dem en livslang kærlighed til sporten Bjarne Christensen, formand DBU's Børnegruppe

Særligt hos de helt små børn i alderen fra 0 til 6 år ses en meget markant stigning på hele 32,8 % fra 25.285 i 2020 til 33.587 i 2021. Særligt stigningen i antallet af piger i denne aldersgruppe har været helt enorm og ligger på lige over 50 %.

”For de helt, helt unge fodboldspillere i alderen 0 til 6 år er der jo tale om ren leg, når de kommer til fodboldtræning. Her skal fokus være på at lære at være en del af et hold og en forening og selvfølgelig at have det rigtig sjovt til træningen. Vi er naturligvis meget glade for, at så mange flere helt små børn kommer ind i fodbolden, for allerede her har vi mulighed for at give dem en livslang kærlighed til sporten” udtaler Bjarne Christensen, formand for DBU’s Børnegruppe.

Kjøbenhavns Boldklub er Danmarks største klub i de yngste årgange

I KB kan de mønstre hele 543 spillere i alderen fra 0 til 6 år. For de helt små spillere (U3-U4) har klubben konceptet ”Blebold”. Fra U5 fordeles spillerne på fire kvartalshold ud fra et hensyn til relativ alderseffekt. Fra U6 rykker børnene op i ”KB Mikrofodbold”.

Blebold-træningen er bygget op med fokus på grundlæggende motorik og koordination gennem lege med bolden. Træningen foregår i mindre grupper, hvor forældrene hjælper børnene. Det gør børnene klar til at indgå i den mere traditionelle fodboldtræning på holdene fra og med U5, hvor der er fokus på aldersrelaterede træningsprogrammer og træning i børnehøjde. Det er desuden også fra U5, at alle spillere begynder at blive tilbudt at spille med i stævner for tremandshold.

Det er relativt nyt, at mange fodboldklubber har tilbud til de helt unge årgange. I KB startede de tilbuddet til de to yngste årgange tilbage i 2018, og ifølge klubbens sportschef, Franz Dupont, har de gjort sig gode erfaringer i de forgangne år:

”Jeg synes, vi har fundet et format, som giver de helt små børn en god start i fodboldens verden. Vi giver dem et legende univers og tager bolden med, når det giver mening. Vi oplever, at børnene på denne måde bliver stimuleret godt motorisk, og det kan man også mærke, når de kommer op og bliver U6-7-8, hvor vi så kan lægge flere lag på fodboldtræningen, fordi de har fået god motoriktræning, fra de var helt små” forklarer Franz Dupont og uddyber:

”Vi oplever, at børnene opnår tryghed i fodbolden tidligere end førhen, da vi ikke havde tilbud for de alleryngste. Samtidigt ser vi en positiv effekt af at få forældre med småbørn ind i klubben på et tidspunkt, hvor vi kan præge dem i forhold til forståelsen omkring foreningskulturen, og så de forstår vigtigheden af, at deres børn foruden fodboldudvikling går til fodbold for legens, bevægelsens og fællesskabets skyld” afslutter Franz Dupont.

 Alle børn skal tages godt imod og have det godt i fodbolden

Det er ikke kun hos de 0-6-årige børn, der er fremgang. Det er der også hos de 7-12-årige, hvor 10.228 flere børn spiller fodbold i 2021 sammenlignet med i 2020. Det er en stigning på lige over 11 %.

”De mange flere børn i fodbolden efterlader de danske fodboldklubber med et stort ansvar for børnenes ve og vel. Vi ønsker, at alle børn skal have gode oplevelser med fodbold, og derfor har vi vedtaget en ny børnestrategi, som er i fuld gang med at blive implementeret. Målet er sunde og glade børn, og verdens bedste fodbold for børnene” udtaler Bjarne Christensen, formand DBU’s Børnegruppe.

Fakta om de nye medlemstal i børnefodbolden

  • 18.530 flere fodboldspillere i alderen fra 0 til 12 år
  • 8302 flere børn i alderen 0-6 år (+32,8 %)
  • Stigning på 50,11 % i antallet af piger fra 0 til 6 år
  • 6188 flere drenge fra 0 til 6 år, så der nu er 27.254 drenge fra 0 til 6 år
  • 10.228 flere børn i alderen 7-12 år (+11,31 %)
  • Stigning på 21,3 % i antallet af piger fra 7 til 12 år, så der nu er 24.258
  • 5969 flere drenge fra 7 til 12 år, så der nu er hele 76.405 drenge fra 7 til 12 år

Bliv klogere på DBU’s børnefodboldstrategi

Fundamentet for den ambitiøse strategi er en række løfter, værdier og initiativer inden for forskellige områder og arenaer med et eneste formål: At skabe verdens bedste børnefodbold i Danmark. For det mener vi, at vi i Danmark både kan og skal have ambitioner om.

Fodbold-Danmark er gået forrest i idrætten, hvor vi inspireret af FN’s børnekonvention og ICoachKids har fundet de værdier, som vi vil bygge dansk børnefodbold på. Børnestrategien rummer et børnesyn med 12 børnerettigheder og 10 børneløfter, som betyder, at vi sætter børnenes trivsel og udvikling først.

DBU’s nye børnesyn skal sikre alle danske børn adgang til fodbolden og et sundt, sjovt og udviklende træningsmiljø i fodboldklubben – uanset alder, køn, niveau og bopæl.

Læs alt om DBU’s børnestrategi her.

DBU Medlemstal 2022 Børn