Efterårssæsonen kører lige nu i højeste gear med flere tusinde turneringskampe om ugen, og de jyske fodbolddommere har derfor også særdeles travlt.

Langt størstedelen af kampene i DBU Jyllands turneringer bliver afviklet på normal vis med autoriseret, dommer, men desværre giver især efterårssæsonen udfordringer med at få påsat dommere til samtlige opgør.

Det er med andre ord et komplekst puslespil, som uge efter uge skal gå op for DBU Jyllands dommerpåsættere, men der er fuld fokus på at få opgaven løst bedst muligt.

Fra sæsonstarten til og med primo september har der i alt været omkring 60 opgør, hvor DBU Jylland ikke har kunnet stille dommere, hvorfor de i stedet er blevet til ”døm-selv-kampe”. Det har primært drejet sig om børnekampe samt laveste niveauer i ungdoms- og seniorrækkerne.

Til sammenligning er der i samme periode blevet afviklet flere tusinde kampe helt uden problemer.

Investering i dommerområdet

De akutte udfordringer med dommerressourcer er til dels regionale, og til dels koncentreret omkring især Serie 3-rækken, idet indrangerede dommere i Serie 3 i høj grad også benyttes som linjedommere i Serie 1 og Serie 2 samt i eliteungdomsrækkerne.

Den generelle situation er dog også et resultat af et stigende antal fodboldkampe, kombineret med et faldende antal aktive dommere, hvilket bl.a. hænger sammen med corona-perioden.

DBU Jylland har gennem flere år haft stor fokus på udfordringerne og har derfor også investeret yderligere midler i bl.a. HR-dommerområdet – bl.a. via fuldtidsansættelsen af en dommer-faglig person med særlig fokus på bl.a. at hjælpe nyuddannede dommere godt og trygt i gang:

Vi har i flere år arbejdet målrettet på at styrke både rekruttering og fastholdelse, og vi har gang i mange gode ting, men der er ingen lette løsninger. Jakob Bille, dommerchef, DBU Jylland

- Vi har i flere år arbejdet målrettet på at styrke både rekrutteringen og fastholdelsen på dommerområdet, og vi har gang i mange gode ting, forklarer DBU Jyllands dommerchef, Jakob Bille og fortsætter:

- Fakta er imidlertid, at gennemsnitsalderen i dommerkorpset er stigende og har været det i nogle år, og de nye, yngre dommere ønsker generelt ikke at påtage sig det samme antal opgaver, som deres mere erfarne kolleger har gjort. Derfor skal vi bruge flere aktive dommere for at kunne løse det samme antal opgaver, siger han.

- Derudover er der noget der tyder på, at nogle dommere ikke er villige til at tage det samme antal opgaver som inden corona-tiden. Andre dommere er slet ikke kommet i gang igen efter corona-pausen, men vi bruger mange kræfter på at følge op på og tage kontakt til alle de dommere, som gennem årene har lagt fløjten på hylden, tilføjer Jakob Bille, der understreger, at alle aspekter omkring situationen tages med i betragtning.

DBU Jylland kigger således bredt på sammenhængen mellem aktiviteter og dommerressourcer, og der er mange forhold, der spiller ind. F.eks. er turneringsstruktur og længden af sæsonen også noget, der tages med i vurderingen.

- Men det er selvsagt forhold, som også fodboldklubberne skal involveres i og have indflydelse på. Vi kigger desuden også på hele IT-området, f.eks. behovet for smarte og praktiske værktøjer, som gør det fleksibelt og nemt at være dommer. Dertil kommer hele det dommerfaglige område. Vi skal naturligvis have det fornødne setup til at kunne håndtere nye dommere. Det betyder, at der f.eks. også skal være udviklere og vejledere nok, forklarer Jakob Bille, der skønner, at DBU Jylland har et behov på 150 nye dommere om året, kombineret med en forøgelse af fastholdelsesprocenten.

Kortsigtet og langsigtet indsats

Dommersektoren har helt grundlæggende meget høj prioritet i DBU Jylland, bl.a. fordi dommeren er et vigtigt medlem af fodboldfamilien og med til at sikre kvaliteten i DBU Jyllands turneringer.

Helt konkret betyder det, at der er stor fokus på at fastholde og udvikle hver enkelt af de omkring 1800 aktive jyske dommere. Det sker gennem en lang række aktiviteter og initiativer – samt ikke mindst tilbud om udvikling og videreuddannelse:

Sammenlagt anvendes der årligt omkring 2 mio. kr. til fastholdelse og udvikling af dommerne.

Samtidig er der netop igangsat et arbejde med at kigge på en helt ny strategi på området, med skarp fokus på rekruttering og fastholdelse. Et strategioplæg fra Dommerudvalget forventes klar til præsentation for DBU Jyllands bestyrelse omkring december 2021. Men det langsigtede spor løser ikke de aktuelle udfordringer. Derfor er der allerede igangsat en række kortsigtede initiativer.

Bl.a. er fodboldklubberne allerede blevet opfordret til at sprede turneringskampene væk fra f.eks. lørdag og ud over hele ugen, og DBU Jyllands tal viser også, at det i høj grad er sket.

Derudover har DBU Jyllands dommersektor igangsat en række andre initiativer på den korte bane. Tiltagene løser ikke dommermanglen, men er nødvendige i en situation, hvor det i stigende grad er svært at få dommerpåsætter-kabalen til at gå op.

 

SÆRLIGE DOMMERFAGLIGE TILTAG PÅ DEN KORTE BANE

  • Serie 3B-gruppe:
    DBU Jylland har oprettet en særlig ”buffergruppe” i Serie 3 (S3B), som består af dommere fra Serie 4. Gruppen udgøres af dommere, som bliver vurderet til at være fagligt kompetente til at dømme Serie 3, men hvor der dispenseres for de fysiske og teoretiske testkrav. Dommerne her vil blive påsat kampe i Serie 3 i tilfælde af mangel på Serie 3-dommere. Tiltaget er midlertidigt, og gruppen forventes at blive nedlagt med udgangen af 2021.
  • Fast track-forløb:
    Udover den særlige Serie 3B-gruppe bliver der også implementeret et såkaldt ”fast track-forløb”, hvor de regionale vejleder- og udviklergrupper vil udpege en gruppe dommere i Serie 4 og i ungdomsrækkerne, der på kort sigt har potentiale til oprykning til Serie 3. Denne gruppe af dommere vil blive prioritet i forhold til påsætning af udviklinger, og de vil endvidere blive tilbudt linjedommer-videreuddannelse i løbet af efteråret 2021.
  • Dynamisk oprykning:
    Der opereres med ”dynamisk oprykning”, hvilket betyder, at så snart en dommer vurderes fagligt parat til at dømme Serie 3, bliver den pågældende dommer rykket op med det samme. Tidligere foregik dette to gange årligt. Også denne her beslutning bliver truffet i den regionale vejleder- og udviklergruppe.