Onsdag den 15. september udløb fristen for fremsendelse af forslag til DBU Jylland, og igen i år har mange jyske fodboldklubber benyttet sig af muligheden for at foreslå ændringer af love, turneringsregler og -bestemmelser.

Tønder SF foreslår, at der skal indføres to-årige årgange i ungdomsårgangene.

Kolding IF foreslår, at antallet af reserver i U14 og U15 øges fra tre til fem spillere – alternativt blot på de to øverste niveauer. Klubben ønsker også, at spilletiden ændres i den øverste U15-række for drenge, fra 2 x 35 minutter til 2 x 40 minutter.

Esbjerg Eagles ønsker, at det skal være muligt at registrere en låst reservemålmand i senior 11-mandskampe udover de tre almindelige reserver.

Mou IF foreslår, at spilledagen fredag-lørdag-søndag udvides til også at omfatte mandag.

Nye klubskifte-regler?

Aabenraa BK foreslår, at det gøres muligt at kunne skifte klub midt i en halvsæson i rækker med ombrydning (f.eks. skal en U18 spiller have lov til at skifte klub til et andet U18-hold, men ikke senior), mens Tønder SF foreslår, at man skal kunne skifte klub midt i en halvsæson, selvom man har spillet en pokalkamp eller et stævne, blot man ikke har deltaget i en turneringskamp.

IF Lyseng foreslår, at det gøres muligt at anvende halvårsspillere i U19 Drenge Liga 1, og den aarhusianske klub fremsætter også forslag om, at spillere, som kan dokumentere, at de er fysisk senere udviklet, skal kunne få dispensation til at spille en yngre årgang uden sportslige konsekvenser for det pågældende hold.

Tønder SF, Fredericia KFUM og Aabybro IF foreslår alle ændringer af datoplanerne – primært omkring tidspunkterne for turneringsstarten.

Hadsund Boldklub foreslår ændringer af 3- og 5-mandsreglerne omkring målsparket, Gråsten Boldklub ønsker afprøvning af lavere 11-mandsmål i U13 forår og U14 efterår, Skjern GF ønsker, at holdene i de indledende runder af Sydbank Pokalen ved enighed skal kunne gå direkte til straffesparkskonkurrence (altså springe forlænget spilletid over) og endelig ønsker Grejs-Dalen idrætsklub afskaffelse af midtvejsombrydningerne, både forår og efterår.

Skal endeligt vedtages i januar

DBU Jylland går nu i dialog med de klubber, hvor der er behov for uddybninger, præciseringer eller afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. 

Herefter vil forslagene senest den 1. november blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside i fuld ordlyd med henvisninger til berørte turneringsregler og bestemmelser samt med en argumentation fra forslagsstillerne.

Forslagene drøftes i første omgang på de regionale årsmøder i november, men for at blive endeligt vedtaget skal et flertal de jyske fodboldklubber stemme for forslagene på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag den 8. januar 2022.

Fokus på mere fleksibilitet

Klubforslagene vil sandsynligvis blive suppleret med en række forslag fra DBU Jylland.

Netop nu arbejder bl.a. en arbejdsgruppe under DBU Jylland med den såkaldte §19 i Turneringsreglementet, der bl.a. beskriver reglerne for at blive ”spillet fri” mellem de forskellige hold i klubben. Arbejdet udspringer af debatten på DBU Jyllands delegeretmøde i maj, hvor flere klubber argumenterede for mere fleksibilitet og hvor der var en del forslag om ændringer af netop dette område, men ingen af forslagene blev vedtaget.

På den baggrund nedsatte DBU Jylland en arbejdsgruppe til at se på problemstillingerne, bl.a. med deltagelse af forslagsklubberne.

Afhængigt af gruppens arbejde og tidsplanen kan det ende med et forslag til årsmøderne allerede i år, men det er også et scenarie, at der der samtidig arbejdes videre med en mere gennemgribende ændring af reglen med henblik på et forslag til årsmøderne i 2022/2023.

Hvis man vil have indflydelse på forslagene, kan man allerede nu tilmelde sig årsmøderne i DBU Jyllands fire regioner.