Det er ved at være sidste udkald, hvis man som fodboldklub ønsker at gøre brug af sin demokratiske ret til at foreslå ændringer af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser for denne gang.

Faktisk skal eventuelle forslag være os i hænde senest onsdag den 15. september for at de kan blive behandlet på først regionernes årsmøder i november 2021 og efterfølgende delegeretmødet i MCH Herning Kongrescenter i januar 2022.

Nogle få formelle krav

Vi har allerede modtaget de første klubforslag, men hvis man også i din klub har nogle ideer, der f.eks. kan forbedre turneringsafviklingen under DBU Jylland, kan det altså fortsat nås.

Der er blot nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles.

Et klubforslag skal indeholde:

  • En forslags-formulering
  • En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser.
  • En begrundelse for at fremsætte forslaget

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder i november, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2022, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

Forslagsstilleren kan dog senest den 1. december skriftligt meddele DBU Jylland, at forslaget trækkes. Inden samme frist kan forslagsstilleren endvidere meddele mindre ændringer til forslaget.

DBU Jylland klar til at hjælpe

Det er vigtigt at understrege, at alle DBU Jyllands medlemsklubber har mulighed for at benytte sig af muligheden - både store som små.

Og DBU Jyllands medarbejdere står naturligvis også til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslags-teksterne

DBU Jylland vil også fremsætte forslag til behandling på årsmøderne og delegeretmødet.