DBU Jylland har siden den 5. januar været i administrativt nødberedskab med en lang række medarbejdere hjemsendt under lønkompensations-ordningen.

Indførelsen af nye corona-restriktioner gældende fra den 1. marts betyder imidlertid, at DBU Jyllands bestyrelse torsdag aften besluttede at udfase nødberedskabet ved udgangen af februar. I stedet kaldes samtlige administrative medarbejdere, klubrådgivere, kommunekonsulenter m.fl. tilbage på arbejde gældende fra mandag morgen.

Fokus på klubberne

Beslutningen skyldes primært, at de nye restriktioner giver mulighed for at organisere og afvikle træningsturneringer for de jyske fodboldklubber, såvel børn, unge og senior. Derfor er der behov for flere ressourcer til at udføre dette arbejde og servicere de mange frivillige i de jyske fodboldklubber.

Desuden ønsker DBU Jylland at sætte yderligere fart på hele genstarten af breddefodbolden, herunder hjælpe klubberne med at få tabte medlemmer og frivillige tilbage, samt bl.a. fortsætte det igangværende arbejde med at få udrullet og implementeret den nye børnestrategi i de jyske fodboldklubber.

Normale åbningstider tilbage

Overgangen til mere normale tilstande i administrationen betyder også en genindførelse af DBU Jyllands normale telefontider (9.00 til 16.00 fra mandag til torsdag og 9.00. til 14.30 fredag).

Mandag den 1. marts vil der dog være et internt opstartsmøde for alle medarbejdere. Derfor er der først åbent for henvendelser kl. 10.00 denne dag.

Alle medarbejdere vil som udgangspunkt – i henhold til myndighedernes anbefalinger – fortsat arbejde hjemmefra og kun møde ind på kontorerne i det omfang, hvor det er nødvendigt i forhold til opgaveløsningen.