De skærpede corona-restriktioner, nedlukningen af stort set alle fodboldaktiviteter og et deraf følgende indtægtstab betyder, at DBU Jylland nu igen må hjemsende en stor del af sin samlede medarbejderstab.

Hjemsendelsen er gældende fra tirsdag morgen og som udgangspunkt til og med den 17. januar.

Det sker under den offentlige lønkompensationsordning, der i løbet af corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn under hjemsendelsen og kan returnere til deres arbejde, når DBU Jylland kalder dem tilbage.

Det drejer sig i alt om ca. 75 procent af de omkring 55 heltids- og deltidsmedarbejdere, der er ansat i DBU Jylland og på DBU Hotel & Konference i Tilst, bl.a. klubrådgivere, turneringsmedarbejdere, kommunekonsulenter, uddannelseskoordinatorer, projektledere og mellemledere.

Herefter vil der løbende blive foretaget en ledelsesmæssig vurdering af udviklingen.

Etablering af nødberedskab

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Jylland fra tirsdag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket indebærer, at telefontiden ligesom ved forårets nedlukning bliver indskrænket til to timer dagligt (kl. 10.00-12.00), ligesom man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser.

DBU Jyllands minimumsdrift opretholdes for at kunne servicere klubberne bedst muligt trods de vanskelige vilkår, håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene.

Uanset situationen vil vi naturligvis forsøge at understøtte vores medlemsklubber bedst muligt, og hvis du har behov for at komme i kontakt med DBU Jylland, er du fortsat meget velkommen til at gøre det enten via telefon eller via info@dbujylland.dk.