Futsalturneringen står igen for døren, men til den kommende sæson er der en række regelændringer, som du skal være opmærksom på.

På grund af corona-situationen og det aktuelle forsamlingsforbud på max. 50 aktivitetsdeltagere vil der til futsalturneringen i DBU Jylland-regi være et loft over antal deltagere på et hold på max. 11 personer (heraf max. 10 spillere). Det vil sige, at man må stille med 10 spillere og 1 træner eller alternativt med f.eks. 9 spillere og 2 trænere, men antallet i alt må ikke overstige 11 personer pr. hold.

Du skal også være opmærksom på, at officials skal tilføjes holdkortet ligesom udendørs, ligesom det også f.eks. er tilladt at tildække ørenringe med tape. Læs om ændringerne her (nederste halvdel af teksten fra "Udvidelse af fleksibilitetsreglen").

Bemærk, at der til den kommende sæson er særskilte futsalspillercertifikater, så du skal have det digitale papirarbejde klaret inden første kamp. Se guiden her.

Det betyder de nye Futsalregler
Udover ovenstående ændringer, så har Futsalloven også fået sig en gevaldig overhaling til denne kommende sæson.


De væsentligste ændringer er:

 • Direkte frispark:
  Der er nu overensstemmelse mellem fodboldlovens forseelser til direkte frispark og Futsallovens. Altså 12 forseelser for hvilke der dømmes direkte frispark = akkumuleret frispark. Eneste forudsætning er, at bolden er i spil. Som eksempler kan nævnes forseelser som benspænd, hold i trøjen og puf i ryggen.
 • Hands:
  Præcisering af hands-forseelser. Reglerne er nu nøjagtigt som udendørs. Der kan ikke længere scores i modspillernes mål med hånd/arm, hverken forsætligt eller uforsætligt.

Futsal Hands

Derudover er der en række detalje-ændringer og præciseringer, hvoraf vi kan nævne:

Begyndelsesspark/indspark

 • Begyndelsessparket er retningsfrit. Alle spillere undtaget sparkeren skal være på egen banehalvdel.
 • Der kan scores på begyndelsesspark.
 • Indspark: Bolden skal ligge stille på sidelinjen, på det sted hvor bolden forlod banen, eller det sted på linjen der er nærmest der, hvor den ramte loftet. Det er tilladt med støtteben på banen. Alle modspillere skal være mindst 5 meter væk.

Spærre for en modspiller

 • At spærre vejen for en modspiller kan anses for en lovlig taktisk spillemåde i Futsal, når blot spilleren, som spærrer vejen, står stille på det tidspunkt, hvor en eventuel kontakt opstår , således at modspilleren har muligheden for at undvige spærringen. En spærring kan udføres mod en modspiller, uanset om denne er i besiddelse af bolden eller ej.

Uden for banen

 • Der kan begås forseelser udenfor banen til direkte frispark/straffespark. Dvs. begår en spiller en forseelse mod en modspiller eller dommer udenfor banen, mens bolden er i spil, dømmes et frispark på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen skete. Begår en spiller en forseelse udenfor banen mod en medspiller eller official fra eget hold, dømmes altid kun indirekte frispark.
 • Indblanding og indflydelse i spillet fra officials, reserver eller udvist spiller giver direkte frispark/straffespark. F.eks. står træner/holdleder inde på banen og holdet scorer, så annulleres scoringen og der dømmes et direkte frispark på det sted hvor han stod. Denne forseelse tæller med som akkumuleret frispark.
 • Der kan gives påtaler, advarsler og udvisninger til officials, og der skal vises kort i disse situationer.

Frispark

 • Hvis to eller flere spillere fra det forsvarende hold danner en mur, skal alle det angribende holds spillere være mindst 1 meter fra muren, indtil bolden er i spil. Er de ikke det, dømmes et indirekte frispark.
 • Ved indirekte frispark i straffesparksfeltet flyttes bolden fremad ud på feltets streg.

Igangsætning efter afbrudt spil

 • Dommeren lader bolden falde til den forsvarende målmand i eget straffesparkfelt, hvis bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparkfeltet, eller den sidste boldberøring var i straffesparkfeltet.
 • I alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til en spiller fra det hold som sidst rørte bolden, på det sted hvor bolden sidst blev berørt af spiller, dommer eller en spillet uvedkommende. Alle øvrige spillere skal være min. 2 meter fra bolden, indtil den er sat i spil. Mindst 2 spillere skal røre bolden, før der kan scores.
 • Dommeren lader også bolden falde, hvis bolden rører en af dommerne og:
  Et hold påbegynder et lovende angreb,
  Bolden går direkte i mål,
  Det modsatte hold erobrer bolden.

Målkast

 • Bolden skal kastes fra et hvilket som helst sted inden for straffesparksfeltet af målmanden fra det forsvarende hold.
 • Bolden er i spil, når den er kastet, har sluppet målmandens hånd/hænder, og klart har bevæget sig.
 • Bolden skal sættes i spil inden for 4 sekunder, når holdet er klar til dette, eller efter at dommeren har signaleret, at holdet skal sætte bolden i spil.
 • Modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er sat i spil

Straffespark

Resultat af straffesparket

Forseelse

Bold i mål

Bold ikke i mål

Angribende spiller

Straffesparket tages om

Indirekte frispark til det forsvarende hold

Forsvarende spiller

Mål

Straffesparket tages om, og den forsvarende spiller advares

Forseelse af målmand

Mål

Straffesparket tages om, og målmanden advares

Bolden sparket bagud

Indirekte frispark til det forsvarende hold

Indirekte frispark til det forsvarende hold

Ulovlig finte

Indirekte frispark til det forsvarende hold, og advarsel til sparkeren

Indirekte frispark til det forsvarende hold, og advarsel til sparkeren

Forkert sparker

Indirekte frispark til det forsvarende hold, og advarsel til sparkeren

Indirekte frispark til det forsvarende hold, og advarsel til sparkeren

Målmand og sparker begår samtidige forseelser

Indirekte frispark til det forsvarende hold, og advarsel til sparkeren

Sparket tages om, og advarsel til sparkeren og målmanden

 


Men det er jo altsammen bare regler. Nu skal vi bare ud og nyde at spille futsal igen.