Corona-situationen kommer også til at sætte sit præg på årets regionale årsmøder i DBU Jylland.

For at leve op til både DBU Jyllands love, de mange forskellige restriktioner og for at sikre en tryg afvikling for klubberne vil DBU Jyllands fire regioner gennemføre møderne på en noget anderledes måde end sædvanligt, jf. de særlige betingelser for generalforsamlinger og lign.

Det betyder, at stole alle steder bliver stillet i biografopstilling, så alle vender næsen mod talerstolen. Desuden vil alle gældende krav til afstand, afspritning m.v. naturligvis også blive overholdt. Derudover begrænses mødetiden væsentligt. Der vil være mødestart som sædvanlig kl. 18.45, og vi satser på at være færdige kl. 20.30.

Det betyder således også, at den normale fællesspisning inden årsmødet udgår i 2020, da dette ikke er muligt i forhold til at opfylde corona-betingelserne. I stedet kan deltagerne vælge at modtage en enkel to-go-menu/”doggybag” med en sandwich eller lign.

Vi arbejder også på at video-streame alle fire møder, således at man ikke behøver at møde op fysisk, medmindre man ønsker at deltage i afstemning, debat og valg. Vi vil senere informere nærmere om dette, herunder hvordan man skal tilgå streamingen.

For den enkelte klub kan det naturligvis også være en relevant overvejelse, om man i år skal deltage med blot en enkelt repræsentant fysisk i stedet for flere.

Skulle man ønske at deltage fysisk, kan man tilmelde sig online her:

Tilmelding til Region 1s årsmøde 
Tilmelding til Region 2s årsmøde 
Tilmelding til Region 3s årsmøde
Tilmelding til Region 4s årsmøde 

Dagsordenen vil jf. lovene fortsat være gældende for årsmødets forløb. I praksis vil aftenens program se således ud:

Kl. 18.15-18.45: Indtjekning 
Kl. 18.45-18.50: Velkomst ved regionsformanden og valg af dirigent
Kl. 18.50-19.10: Overrækkelse af priser
Kl. 19.10-19.20: Kort beretning (skriftlig beretning udsendes inden mødet)
Kl. 19.20-20.10: Gennemgang af forslag
Kl. 20.10-20.15. Valg til regionsbestyrelsen
Kl. 20.15-20.30: Info fra DBU Jyllands formand Bent Clausen vedr. breddereformprocessen og corona-situationens betydning for DBU Jylland.
Kl. 20.30: Forventet afslutning

Der kan og vil formentlig komme ændringer i ovenstående, ligesom der kan være forskel fra region til region.

Desuden vil mødernes gennemførelse naturligvis til en hver tid afhænge af myndighedernes overordnede restriktioner og vejledninger.