B52/AFC er en fodboldklub i vækst. Gennem de seneste mange år har klubben oplevet jævn medlemstilstrømning, især på ungdomssiden. Det er desværre lidt et særsyn, da mange klubber kæmper med at få de unge spillere til at snøre støvlerne.

Bag den store fremgang er ingen hemmelig formel. Næ, det er såmænd en blanding af knofedt og et stærkt hold af frivillige ledere og trænere. Og faktisk ser medlemsvæksten ud til at fortsætte, og senest er der også kommet flere spillere i pigeafdelingen i efteråret 2020.

De flittige frivillige i klubben har stået på spring til at understøtte klubben under den verserende corona-pandemi. Her har de omdelt kirkeblade og skraldeposer for Aalborg Kommune og meget mere for at vise klubben støtte.

Flere gode projekter
B52/AFC er en multikulturel klub, der ligger midt i Grønlænderkvarteret – og klubben har spillere fra flere end 20 nationaliteter i afdelingerne. I samarbejde med en lokal boligforening afholdt de i sommer en DBU Get2 Fodboldskole i en weekend for kvarterets udsatte børn og unge. På baggrund af fodboldskolen lykkes det at få 10-12 nye spillere og fastholde dem i foreningslivet.

Under corona-nedlukningen tilbød de med stor succes en Hot Spot-aktivitet for kvarterets unge, hvor alle – uanset medlemskab – kunne komme og spille fodbold.

Og så er det endelig lykkedes for klubben at realisere et kunstgræsbaneprojekt, som igangsættes primo 2021 og dermed udvikler klubben yderligere. Igen med stor opbakning fra sponsorer samt klubbens medlemmer, der har købt folkeobligationer for næsten 100.000 kroner.

På grund af corona-restriktioner er prisen overrakt forud for DBU Jylland Region 1’s årsmøde. Vi ønsker B52/AFC stort tillykke med titlen som Årets Fodboldklub 2020 i Region 1. Dette betyder også, at klubben er med i opløbet til at blive Årets Fodboldklub i Danmark, hvilket afgøres i starten af 2021.

Med den regionale pris følger en statuette, et diplom, en buket og et flot banner.