MENU

Klubforslag skal indsendes senest søndag

Skal ungdomsturneringerne laves om? Eller hvad med senior-rækkerne? Årsmøde-tiden nærmer sig, og søndag den 15. september er sidste frist, hvis man som klub ønsker at fremsætte forslag til ændringer af DBU Jyllands love, reglement eller turneringsbestemmelser.

Klubforslag skal indsendes senest søndag
Husk at sende klubforslag ind inden på søndag den 15. september, så de kan nå at blive behandlet til årsmøderne og delegeretmødet. Foto: Sissel Reitz Krarup

AF: Rasmus Grønholdt, DBU Jylland Kommunikation//

Det er ved at være sidste udkald, hvis man som fodboldklub ønsker at gøre brug af sin demokratiske ret til at foreslå ændringer af DBU Jyllands love, turneringsreglement og turneringsbestemmelser for denne gang.

Faktisk skal eventuelle forslag være os i hænde senest søndag den 15. september, for at de kan blive behandlet på først regionernes årsmøder i november og efterfølgende delegeretmødet i januar 2020.

Det er også vigtigt at understrege, at alle DBU Jyllands medlemsklubber har mulighed for at benytte sig af muligheden - både store som små.

Tre formelle krav
Der er blot nogle få formelle krav, som skal være opfyldt for at et forslag kan behandles.

Et klubforslag skal indeholde:

• En forslags-formulering
• En henvisning til relevante paragraffer i DBU Jyllands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser
• En begrundelse for at fremsætte forslaget

Som noget nyt kommer samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2019, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

Forslagsstilleren kan dog senest den 1. december skriftligt meddele DBU Jylland, at forslaget trækkes. Inden samme frist kan forslagsstilleren endvidere meddele mindre ændringer til forslaget.

DBU Jylland klar til at hjælpe

DBU Jyllands administration står naturligvis også til rådighed med rådgivning og hjælp til klubberne i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af forslagene.

De første klubforslag er allerede modtaget, og DBU Jylland vil også fremsætte forslag til behandling på årsmøderne og delegeretmødet.

Log ind