En helt ny og anderledes måde at tænke uddannelse på.

Sådan kan man nok bedst beskrive tankerne bag forslaget om en solidarisk uddannelsespulje, som DBU Jylland lægger frem for de jyske fodboldklubber på regionernes årsmøder i november.

- Forslaget skal ses som udtryk for, at vi i fodbolden og foreningslivet er stærkest, når vi går sammen, og det er vores håb, at vi med den nye model får endnu flere uddannede børne- og ungdomstrænere i fodboldklubberne. På den måde sikrer vi os træning på et endnu højere niveau end i dag og dermed flere og bedre fodboldspillere, og vi samtidig får øget dommerrekrutteringen, hvilket er helt nødvendigt, forklarer DBU Jyllands direktør, Ove Lyhne.

Behov for trænere og dommere
Tanken med den solidariske betaling til C-uddannelser og dommergrundkurser er helt grundlæggende, at alle medlemsklubber under DBU Jylland, store som små, en gang årligt skal bidrage økonomisk til uddannelsen af børnetrænere og dommere via et fast beløb – afhængig af klubstørrelsen - til en fælles pulje.

Til gengæld kan samtlige klubber herefter tilmelde et ubegrænset antal personer til C-uddannelsen og dommergrundkurserne.

- Vi tror på, at modellen kan motivere til at sende flere trænere afsted på C-kursus, og det samme gælder på dommerområdet, så vi også her sikrer os, at vi har en høj dommerstandard i fremtiden. Princippet bygger med andre ord på, at tilgængeligheden for uddannelse af trænere og dommere bliver nemmere, siger DBU Jyllands direktør Ove Lyhne.

Sådan fungerer modellen
Modellen vil fungere på den måde, at klubberne én gang årligt opkræves et solidarisk beløb. Beløbet bliver tilpasset efter antallet af medlemmer i klubberne.

Herefter kan klubberne afholde gratis kurser ud fra nogle aftalte rammer – fx minimum antal kursister, bespisning osv. Ved afholdelse af C-kurser modtager man desuden et tilskud på kr. 2.500 pr. C1-kursus og kr. 3.500 pr. C2-kursus til forplejning af kursisterne.

Ydermere vil alle registrerede U6-U19-trænere som en helt ny service få tilsendt et ugentligt træningsprogram via mail, tilpasset de enkelte årgange.

Alle klubber modtager hvert år en specifikation over afholdte kurser/kursister – inkl. det normale kursusgebyr. Specifikationen kan bruges til refusion fra kommunen.

Solidaritets-tankegangen er i øvrigt ikke ny i jysk fodbold. Allerede i dag fungerer en model med solidarisk dommerbetaling i DBU Jyllands centrale 11-mandsrækker. Her betaler alle klubber et ensartet beløb for at få stillet dommere til rådighed.

Eventuelle over-/ og underskud i uddannelsespuljen til C-uddannelsen og dommergrundkurserne vil blive reguleret i det næstkommende år.

Forslag til opkrævning pr. klub til uddannelsespulje pr. år
Antal medlemmer pr. klub Klubbetaling
0-99 Kr. 2000
100-299 Kr. 4000
300-499 Kr. 6000
500-799 Kr. 8000
800-999 Kr. 10.000
Flere end 1000 Kr. 12.000


SPØRGSMÅL OG SVAR OM DEN SOLIDARISKE UDDANNELSESPULJE

SPM.: Bliver det dyrere for den enkelte klub?
SVAR: Nej, ikke som udgangspunkt, hvis man er en gennemsnits fodboldklub, som i dag uddanner trænere. Hvis man aldrig har sendt en eneste træner på kursus, eller en fra klubben på dommergrundkursus, bliver det selvsagt dyrere. Men det er også netop hele tanken med den solidariske uddannelsespulje, at alle klubber frem over skal bidrage til f.eks. dommeruddannelsen, da alle klubber har behov for uddannede dommere til deres kampe og trækker på det eksisterende dommerkorps.

SPM.: Indføres modellen for at DBU Jylland skal tjene penge?
SVAR: Nej. Vi skal som organisation ikke tjene penge på uddannelse. Formålet er udelukkende at få uddannet endnu flere trænere og dommere til gavn for klubberne og fodboldens generelle udvikling. Hvis modellen giver over/underskud et år, bliver beløbet overført til det næste år.

SPM.: Kan man som klub vælge at stå uden for modellen?
SVAR: Nej, ikke hvis den bliver vedtaget af de jyske fodboldklubber på delegeretmødet. Så vil den omfatte alle medlemsklubber.

SPM.: Vil det stadig være muligt at få kursusrefusion fra kommunen?
SVAR: I dag er det forskelligt fra kommune til kommune, og det vil den nye model ikke ændre på. Hvis modellen indføres, vil alle klubber hvert år modtage en specifikation over afholdte kurser/kursister – inkl. det normale kursusgebyr. Specifikationen kan bruges til refusion fra kommunen.

SPM.: Hvordan er opkrævningerne til den solidariske uddannelsespulje beregnet?
SVAR: Den er beregnet med udgangspunkt i de budgetterede omkostninger til C-uddannelsen, servicering af trænere samt dommergrundkurserne.