149 klubledere fra 49 syd- og sønderjyske fodboldklubber var onsdag aften samlet i Skærbækcentret.

Her blev de vidner til et ganske roligt Region 4-årsmøde, hvor der ganske vist ikke var den store debat om formandens beretning, men til gengæld mere talelyst om de fremsatte turneringsforslag.

Kun Holger Jørgensen, Høje Kolstrup B81, kommenterede formand, Jens Christian Hansens beretning, der berørte emner som børnefodbold, dommerrekruttering, ombrydninger og samarbejdet med klubberne. Holger Jørgensen udtrykte stor tilfredshed med det udviklingsforløb, som DBU Jyllands klubrådgivere havde hjulpet klubben med i 2019. Derudover udtrykte han bekymring for holdudviklingen i Region 4’s område – både for 11-mands ungdom og senior, ligesom han advarede imod eliteklubbernes påvirkning på breddefodbolden.

Ja tak til afskaffelse af U16 Drenge

Under forslagsbehandlingen var det det ikke mindst forslagene om midtvejs-ombrydning og årgangsinddeling, der udløste kommentarer fra de fremmødte klubledere.

Holger Jørgensen, Høje Kolstrup B81, bakkede op om Støvring IF’s forslag om at afskaffe U16 Drenge-rækken som selvstændig årgang (og i stedet gøre U17 Drenge til en to-årig årgang), og det gjorde et stort flertal af de øvrige klubledere også. I alt 60 klubledere stemte for Støvring IF’s forslag, mens fem stemte imod.

Benny Ebsen, Føvling Stenderup, opfordrede til at ombryde således, at man ikke blev parret med de samme hold, som man lige netop havde mødt. Kenneth Nielsen, Region 4’s bestyrelse, svarede, at det i høj grad også er intentionen i turneringsplanlægningen, men at det i sidste ende kunne være et spørgsmål om geografi og kilometerafstande.

Debat om ”ulovlige” spillere

DBU Jyllands forslag om at indføre en særlig fleksibel spilleranvendelse i de laveste serierækker gav anledning til god debat. Helt konkret lægges der op til, at man for at få afviklet flere fodboldkampe (som ellers ikke ville blive afviklet) kan stille op med ”ulovlige” spillere i kampe i Serie 2 og 2.2 Kvinder samt Serie 5 og 6 for herrer – velvidende at man automatisk taberdømmes med 0-3, men ikke tilskrives en bøde, hvis dette meddeles til DBU Jylland og modstanderen minimum to timer før kampen. Flere klubber havde sympati for tankerne bag modellen, men de praktiske rammer gav anledning til en del spørgsmål og kommentarer.

DBU Jyllands forslag om indførelse af en solidarisk uddannelsespulje udløste også en række spørgsmål og kritiske kommentarer fra bl.a. Sønderris SK, Høje Kolstrup B81, Føvling Stenderup, og den vejledende afstemning viste, at et flertal af klubberne var forbeholdne over for modellen.

Da de regionale årsmøder primært bruges til at klæde klubberne på til den endelige forslagsbehandling på delegeretmødet, bruges der mest tid på at belyse konsekvenser m.v., mens der ikke stemmes om alle forslag, kun udvalgte.

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer

De fremmødte klubber valgte også medlemmer til Region 4's bestyrelse på årsmødet i Skærbæk. 

Regionsformand Jens Christian Hansen og bestyrelsesmedlemmerne Kenneth Nielsen og John Møller Pedersen blev alle genvalgt for en ny to-årig periode.

Det betyder, at Region 4’s bestyrelse i det kommende år vil bestå af:

- Jens Christian Hansen (formand)
- John Møller Pedersen (næstformand)
- Kenneth Nielsen
- Brian Christiansen
- Lise-Lotte Klinge
- Claus Behrndt