MENU

Region 3: Livlig debat om ungdomsfodbold

Både ungdomsstrukturen i pigefodbolden og drengefodbolden blev genstand for en grundig drøftelse på DBU Jylland Region 3’s årsmøde i Brædstrup, hvor 56 lokale klubber var til stede.


Der var livlig debatlyst blandt de 175 fremmødte fodboldledere på Region 3's årsmøde i Brædstrup torsdag aften. Foto: Martin Weibel175 fodboldledere fra 56 øst- og midtjyske fodboldklubber var torsdag aften samlet til årsmøde i DBU Jylland Region 3 på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

De indledte årsmødet med at mindes regionens afdøde formand, Bent Villumsen, der gik bort i tirsdags efter et længere sygdomsforløb. 

Herefter fremlagde konstitueret formand, Claus Warming, sin beretning, hvori han bl.a. satte fokus på fodboldens samfundsmæssige værdi, frivillighedens vilkår, samarbejdet med kommunerne og en række andre forhold.

Claus Warmings beretning udløste en enkelt kommentar fra salen, nemlig fra Leif Gjørtz, VSK:
- Det er rigtig fint med DBU’s velfærdsalliancer. Der er også lavet en med Aarhus Kommune. Vi har endnu ikke set resultaterne af den endnu, men den er også relativ ny. Det er dog utrolig vigtigt, at der over for kommunerne fokuseres på det, der er betydningsfuldt for klubbernes hverdag. Lad mig sige på den måde, at der i hvert fald er et stort udviklingspotentiale i Aarhus Kommune i forhold til etablering af faciliteter og fodboldbaner, sagde han.

Ombrydning til debat

Under behandlingen af forslagene var der også en god debat om Ammitsbøl/Egtveds forslag om at afskaffe halvvejs-ombrydningen i børnerækkerne. Flere kampfordelere udtrykte opbakning til at fortsætte modellen for børnenes skyld, men opfordrede samtidig DBU Jylland til at se på planlægningen og koordineringen af ombrydningstidspunkterne.

FC Horsens motiverede sit forslag om justere på strukturen i pigefodbolden.

- Det største problem med den nuværende struktur er nok, at mange klubber har problemer med at stille hold. Derfor er der for mange hold, der bliver trukket. Hvis vi får lavet en ændring, vil det forhåbentlig rette op på det, lød det bl.a. fra FC Horsens.

Lars Olesen, DBU Jylland Ungdom, gjorde opmærksom på, at U15-årgangen netop er den årgang, hvor der er flest tilmeldte hold. Samtidig påpegede han, at man ved at fjerne årgange samtidig fjerner en fleksibilitet for klubberne til at melde sig til turneringerne.

Dette udtrykte Marie Greve fra VSK sig enig i, og hun advarede også imod at fjerne U18-årgangen, da spillerne derved hurtigere rykker op i seniorfodbolden, hvilket kan fremskynde et frafald.
Der var umiddelbart ikke opbakning blandt de tilstedeværende klubber til oplægget fra FC Horsens.

De svære snitflader

Lars Olesen fra DBU Jylland gav en grundig introduktion til forslagene om en ændret struktur for de øverste niveauer i U13, U14 og U15 på drengesiden – forslag som bygger på en fælles dialog mellem DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne. Fremlæggelsen udløste en meget grundig og nuanceret debat om snitfladerne mellem licensklubber og ikke-licensklubber - herunder licensklubbernes rammer for at deltage på øverste niveauer med flere hold, og i sidste ende var der en generel opbakning fra de fremmødte klubber til forslagene.

Der blev på årsmødet foretaget forskellige vejledende afstemninger, men de præcise stemmetal bliver som udgangspunkt ikke længere opgjort på årsmøderne. På delegeretmødet i januar 2018 blev det nemlig besluttet, at der som nyt skal ikke skal stemmes om forslagene, idet alle forslag fra årsmøderne automatisk går videre til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted. 

Årsmøderne skal i stedet først og fremmest bruges til at give klubberne en dybere indsigt i forslagene.Log ind