MENU

Region 2: Blandet modtagelse af ungdomsforslag

Afskaffelse af halvvejsombrydning i børnerækkerne og strukturen i ungdomsfodbolden. Det var blandt debatemnerne på DBU Jylland Region 2’s årsmøde i Aulum, hvor 58 lokale klubber var til stede. Især ungdomsforslagene fik en grumset modtagelse.

God stemning i Aulum

Omkring 160 fodboldledere fra 58 midt- og vestjyske fodboldklubber var mandag aften samlet til årsmøde i DBU Jylland Region 2 på Aulum Fritidscenter.

Og de fik lidt af hvert med hjem.

Efter den traditionelle årsmøde-menu bestående af flæskesteg og risalamande kunne de fremmødte klubledere læne sig tilbage og lytte til regionens beretning, der i fravær af en forhindret regionsformand, Johanne Berg, blev afleveret af næstformand, Torben Nielsen. Han satte bl.a. fokus på det vigtige samarbejde med kommunerne, frivillighedens store betydning for fodbolden samt introduktionen af fodboldpasset.

Han fremhævede også pigefodboldens positive udvikling i Region 2’s område, og i den anledning blev pigetrænerne Anne Sig Bernhard og Sophie Krogh Jensen samt Jan Madsen, alle fra SHN/Ulfborg, hentet frem i salen og interviewet af Region 2's klubrådgiver Klaus Gertsen om, hvordan puster nyt liv i en ellers hendøende pigeafdeling.

I samme anledning blev de to pigetrænere hædret med Aage Eltons Initiativpris for deres imponerende bedrift.

Fra VM til børnerækkerne

De mange lokale fodboldledere blev også beriget af fodboldekspert og TV-kommentator, Morten Bruun, der på sin helt egen medrivende og passionerede facon underholdte salen med en række anekdoter og betragtninger fra sommerens VM-slutrunde i Rusland – om alt fra russernes ærgrelse over vestens manglende anerkendelse af deres store blodofre under 2. verdenskrig til fascinationen af det kroatiske landsholds stædige insisteren på ikke lade sig indskrive i historien, som mandskabet der aldrig præsterede ved en stor slutrunde.

Under behandlingen af forslagene var der blandt andet god debat om Ammitsbøl/Egtveds forslag om at sløjfe halvvejsombrydningen i børnerækkerne.

Formand for Region 2’s Børnegruppe, Johnny Krogh Hansen, opfordrede klubberne til at forkaste forslaget:

- Denne ombrydning er hjerteblod for mig og os, fordi det jo helt grundlæggende handler om korrekt matchning af børnene. Jeg kan desuden oplyse, at vi her i efteråret har holdt evalueringsmøder med mange af jeres børnetrænere i Vildbjerg og Mønsted, og de går massivt ind for ombrydningen. Desuden synes jeg principielt, at det er for tidligt at afskaffe noget, som kun har fungeret i tre måneder, sagde Johnny Krogh Hansen.

Uheldige konsekvenser


To klubber støttede forslaget om at nedlægge ordningen. Bl.a. Kim Salomonsen fra Thisted FC:

- Vi er imod ombrydningen. Vi ville gerne blive i B-rækken i U8 med alle vores fem hold, da vi gerne vil blande spillerne rundt og have lige hold, men vi rykkede op med et enkelt hold, og det gav en del udfordringer for os, forklarede han.

Thisted-lederen blev bakket op af Gert Schilkowski, Struer Boldklub, der fortalte, at klubben i bl.a. U12 som følge af ombrydningen fik meget lange kørselsafstande, hvilket resulterede i svigtende forældreopbakning og deraf afbud til nogle af kampene.

Johnny Krogh Hansen udtrykte forståelse for de fremførte synspunkter, men opfordrede samtidig klubberne til at gå i dialog med regionskontoret i de konkrete situationer.

Tage Johansen, Alhedens IF, argumenterede for klubbens forslag om at lade modstanderafbud tælle som afviklet kamp i forhold til karantæneafvikling og nedrykning af spillere. Han fik opbakning hertil af Michael Staun fra Viborg Søndermarken IK.

Nej til landsdækkende U15-række

Der var også god debat om FC Horsens’ forslag om justere i ungdomsårgangene i pigerækkerne, ligesom bl.a. forslaget om at indføre en landsdækkende U15 Drenge-række var genstand for forskellige input. Et flertal af de tilstedeværende klubber vendte i øvrigt tommelfingeren nedad til dette forslag i en vejledende afstemning, ligesom der heller ikke var opbakning til en ændring af de to øverste niveauer i U14 Drenge og ej heller forslaget om at begrænse antallet af hold pr. klub på de øverste niveauer i U13, U14 og U15.

Disse forslag er i øvrigt fremsat på baggrund af en fælles dialog mellem DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne.

De præcise stemmetal bliver som udgangspunkt ikke længere opgjort på årsmøderne. På delegeretmødet i januar 2018 blev det nemlig besluttet, at der som nyt skal ikke skal stemmes om forslagene, idet alle forslag fra årsmøderne automatisk går videre til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted.

Årsmøderne skal i stedet først og fremmest bruges til at give klubberne en dybere indsigt i forslagene.

Genvalg til bestyrelsesmedlemmer


Bestyrelsesmedlemmerne Michael Koch, Poul Overgaard og Torben Nielsen blev alle genvalgt for en to-årig periode, mens regionsformand Johanne Berg samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Flensborg Hansen, Johnny Krogh Hansen og Jørgen Rasmussen alle blev alle valgt for en to-årig periode i 2017 og derfor ikke var på valg i år.

Under dagsordenens sidste punkt, eventuelt, var der flere gode input fra klubberne. Bl.a. fra Ivan Frederiksen, Måbjerg IF, omkring selve afviklingsformen på årsmøderne og fra Ulrik Legård, Koldby/Hørdum IF omkring rekruttering af drenge.

Dirigent Henrik Kragh ledere sikkert Region 2's klubber igennem årsmødet.

Læs også: 

Mogens er en hjørnesten i RIF
Succeshistorie fra Mors hyldet med pris
Anne og Sophie fra Ulfborg fik initiativprisLog ind