MENU

Region 1: God debat om turneringsforslag

Ændret pige-struktur. Ekstra ombrydning eller ej. Og seniorfodbold for to klubber i samme sæson. Det var nogle af de turneringsemner, som blev drøftet af de nordjyske fodboldklubber på Region 1’s årsmøde i Aalborg onsdag aften.126 fodboldledere fra 39 nordjyske klubber var onsdag aften samlet til DBU Jylland Region 1’s årsmøde på Aalborg Portland Park. 

De bidrog blandt andet til en ganske livlig debat om aftenens mange turneringforslag, faktisk hele 28 af slagsen.

Bl.a. om halvvejs-ombrydningen i børnerækkerne. En model som Ammitsbøl/Egtved har foreslået at nedlægge, bl.a. af hensyn til kampfordelerne.

Axel Petersen, Svenstrup-Godthåb IF udtrykte forståelse for en afskaffelse, mens Ivan Nielsen fra AaB appellerede til at lade ordningen fortsætte.

- Vores trænere er rigtig glade for den nye ombrydning. Vi har haft glæde af den i U8 og U11, og det har fungeret rigtig godt, plus at ombrydningen betyder, at man hurtigere kan få sluset et ekstra hold ind i regionens turnering, hvis nu man har fået flere spillere siden den oprindelige holdtilmelding, sagde Ivan Nielsen.

Fleksibilitet eller misbrug

Forslaget fra BNS og Broager UI om at lade seniorspillere spille seniorfodbold i to forskellige klubber, gav også anledning til en god debat, bl.a. om de mindre klubbers mulighed for større fleksibilitet til at kunne stille hold. Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring IF, opfordrede til at man kunne lade DBU Jylland arbejde videre med tankerne for at give de mindre klubber nye muligheder i værktøjskassen, mens andre klubledere udtrykte bekymring for misbrug af reglen.

Svend Petersen fra Farsø/Ullits IK motiverede forslaget om, at man ved overgangen til en ny turneringshalvdel ikke længere skal spilles fri af det hold, som man spillede sidste turneringskamp for i den forgangne turneringshalvdel. Det gav anledning til en livlig debat med både argumenter for og imod en ændring af reglen.

Længere sommerpause i serierækkerne?

Hele turneringsplanlægningen blev også genstand for en fin debat. Både Hans Arne Pedersen, Aabybro IF og Paw Jensen, Hune Boldklub, ytrede ønske om at lade de højeste serierækker begyndte senere i efteråret, fordi sommerpausen er for kort.

Derudover var der også debat og mange spørgsmål til DBU Jyllands forskellige forslag om ændret turneringsstruktur i både drengeungdom, pigeungdom, herresenior-rækkerne og Serie 2 for kvinder.

De præcise stemmetal bliver dog ikke længere opgjort på årsmøderne. Som noget nyt skal der ikke nemlig pr. automatik stemmes om forslagene. Alle forslag fra årsmøderne kommer i stedet automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted. Årsmøderne skal i stedet først og fremmest bruges til at give klubberne en dybere indsigt i forslagene.

Aftenens dirigent, Tommy Olesen, benyttede dog i flere tilfælde muligheden for at lade klubberne markere deres holdning til forslagene via en håndsoprækning.

Et værktøj til flere pigespillere

Aftenens program bød også på to forskellige korte præsentationer.

DBU Jyllands næstformand, Ole Ladefoged, gav en kortfattet status på den reformproces, som er i gang på breddeområdet i dansk fodbold – primært med fokus på mulighederne for et tættere samarbejde mellem DBU Jylland og DBU Fyn i en såkaldt Vest-model, mens Gitte Sørensen, fodboldleder i Brønderslev IF og formand for pige visionsgruppen under Region 1, præsenterede tilbuddet ”Fantastisk Fodboldstart for Piger”:

- Det er et konkret og praktisk forløb, hvor vi hjælper jer med at booste i pigefodbolden i jeres klub, og udover at forløbet gerne skal give afkast i form af flere pigespillere, er det også en god platform til at rekruttere flere frivillige til jeres pigeafdeling, forklarede hun.

I alt 20 jyske klubber kan i 2019 få glæde af aktiviteten til den særlige nedsatte pris på 2000 kr.


Log ind