MENU

Målrettet kommune-indsats styrker lokalfodbolden

DBU Jylland har nu sit helt nye kommune-setup på plads. Det giver nye muligheder for de jyske fodboldklubber til at få hjælp til at skabe udvikling, rekruttere frivillige, igangsætte nye aktiviteter, tiltrække nye medlemmer og gøre en indsats for lokalområdet.


DBU Jyllands nye kommune-team. Fra venstre: Henrik Sørensen, kommunekonsulent med klubber og kommuner i Region 3 og 4 som dækningsområde, Mike Winther med klubber og kommuner i Region 1 og Region 2 som dækningsområde samt specialkonsulent, Jacob Ebsen Madsen. (Foto: Martin Weibel, DBU Jylland Kommunikation)


Samspillet med kommunerne er altafgørende for udviklingen af breddefodbolden i Jylland.

Derfor er det en stor glæde for DBU Jylland at kunne præsentere det stærke 3-mandshold, som sætter sig i spidsen for at fremme fodbolden i samarbejde med de jyske kommuner og understøtte de jyske fodboldklubbers rolle i forhold hertil i de kommende tre år.

Holdet består af:

• Jacob Ebsen Madsen, specialkonsulent
• Mike Winther, kommunekonsulent, ansvarsområde: Region 1 og Region 2
• Henrik Sørensen, kommunekonsulent, ansvarsområde: Region 3 og Region 4

Begge kommunekonsulenter vil være kendte ansigter i mange jyske fodboldklubber i forvejen.

Mike Winther har været klubrådgiver i Region 1, mens Henrik Sørensen har fungeret som Bevæg Dig For Livet-konsulent i Region 4. En rolle som han stadig vil tilknyttet på halv tid frem til udgangen af 2018, hvorefter han går på fuld tid som kommunekonsulent.

De har også begge stor erfaring med det kommunale samarbejde, herunder koblingen til klubberne.

De to konsulenter vil referere til specialkonsulent Jacob Ebsen Madsen, ligesom de kunne trække på råd og assistance fra Søren Pinstrup, der er Region 1’s områdechef.

Til gavn for klubberne

DBU Jyllands kommune-setup er en direkte udløber af DBU’s nye landsdækkende kommunestrategi, der løber frem til 2021. En strategi der vil være bygget op omkring velfærdsalliancer mellem DBU og udvalgte kommuner.

Men hvad er det så præcist, at klubberne kan bruge Mike, Henrik og Jakob til?

- Kommunerne er fodboldklubbernes vigtigste samarbejdspartnere, og vores undersøgelser viser netop, at klubberne i høj grad efterspørger hjælp til at styrke dette samarbejde. Det betyder, at der gennem forskellige projekter i velfærdsaftalerne f.eks. vil være ressourcer til klubudvikling, til rekruttering af nye medlemmer, til rekruttering af nye frivillige og så videre. Og det er vigtigt at huske på, at det ikke er nye ting, der skal opfindes. Det er ofte bare mennesker, der skal trækkes ind over kridtstregen til fodboldklubberne, forklarer kommunekonsulent, Mike Winther, som suppleres af Henrik Sørensen:

- Mange klubber oplever, at de i forvejen bliver kontaktet af skoler og kommuner omkring nogle af de elementer, som indgår i kommunestrategien. Derfor ved vi, at vi de gerne vil have bistand og rådgivning omkring disse muligheder, og det har vi alle muligheder for at yde, tilføjer han.

Konkrete projekter

Rammerne for udbredelse af de forskellige projekter og initiativer vil være de såkaldte velfærdsalliancer.

Målsætningen er 12 nye velfærdsalliancer i Jylland frem mod 2021. Hver alliance skal indeholde tre bredde-projekter. Der er allerede nu etableret syv velfærdsalliancer med jyske kommuner – og disse skal naturligvis også effektueres og vedligeholdes.

- Tilknytningen af Mike og Henrik er en direkte konsekvens af den nye landsdækkende kommunestrategi, som bygger på velfærdsalliancer med kommunerne. En sådan alliance indeholder typisk nogle elite-elementer, f.eks. nogle landskamps-arrangementer aftalt med DBU i Brøndby, men også nogle En Del af Noget større-initiativer (breddeprojekter), og det er her, at vi kommer ind i billedet. Dels som udførende kræfter på konkrete projekter i samarbejde med kommune og lokale klubber, men også som opsøgende gennem netværk og synlighed, forklarer Jacob Ebsen Madsen, DBU Jyllands specialkonsulent på kommune-området.

Klubberne har indflydelse

DBU’s nye kommunestrategi bygger på fire hovedindsatsområder:

• Sundhed
• Social indsats
• Beskæftigelse
• Klubudvikling

Sundhed kan f.eks. dække over udvikling af tilbud om motionsfodbold, social indsats kan handle om tilbud til børn/unge af socialt dårligt stillede forældre, beskæftigelse kan være aktivering af ledige og klubudvikling kan bl.a. understøtte klubbernes organisatoriske og sportslige udvikling.

Kommunekonsulent Henrik Sørensen understreger, at kommunestrategien i høj grad handler om at styrke fodbolden lokalt, samt at klubberne har stor indflydelse på prioriteringen:

- Vi vil meget gerne høre fra klubberne. Elementerne i en velfærdsalliance kan vokse nedefra, og mange klubber har allerede opfundet den dybe tallerken. Det er vi meget ydmyge over for, og det giver os mulighed for at understøtte noget, som allerede er sat i gang, men også bære ideer og tanker rundt fra klub til klub. Den nye kommune-indsats skal i høj grad ses som en styrkelse af DBU Jyllands regionale og lokale indsats, forklarer han.

Kommune-konsulenternes initiativer vil være tæt koordineret med DBU Jyllands øvrige initiativer, og indsatsen vil ske i tæt samspil med DBU Jyllands klubrådgivere og de vigtige frivillige ledere i DBU Jyllands fire regionsbestyrelser og Samfundsudvalget.

Fakta om DBU Jyllands nye kommune-team:

Mike Winter, 31 år.
Kommunekonsulent
Dækker Region 1 og Region 2 (Nordjylland og Midt/Vestjylland)
Bosat i Aalborg.
Kluberfaring fra Aalborg KFUM

Henrik Sørensen, 48 år

Kommunekonsulent
Dækker Region 3 og Region 4 (Øst/Midtjylland og Syd/Sønderjylland)
Bosat i Esbjerg
Kluberfaring fra Tjæreborg Idrætsforening, Hjeriting IF, Hjerting Fodbold og Sædding Guldager IF.

Jacob Ebsen Madsen, 39 år.
Specialkonsulent
Bosat i Skovby
Kluberfaring fra Tangsø FS, Ramme IFLog ind